Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Ranking Liceów Perspektywy 2019

Najlepsze liceum z regionu chełmskiego - I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie uplasowało się na 22 pozycji w skali województwa i 363 w skali kraju (2018 - pozycja 410).

Pierwsze mejsce w skali województwa lubelskiego zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie z liczbą punktów 62,65. Na liście ogólnokrajowej znalazło się ono na 25 pozycji (w roku 2018 była to pozycja 40).

W punktowanej pierwszej 500. szkół w skali kraju z naszego regionu znalazły się tylko 3 licea: I LO Krasnysatw,  II LO Chełm i ILO Włodawa.

Licea z regiunu chełmskiego - lista wojewódzka obejmujace 50 najlepszych szkół:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Krasnystaw - 22 miejsce w skali województwa, 363 w skali kraju.

2. II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera Chełm - 26 miejsce w skali województwa, 414 w skali kraju.

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Włodawa - 28 miejsce w skali województwa, 439 w skali kraju.

4. I LO im. Stefana Czarnieckiego Chełm - 33 miejsce w skali województwa, 529 w skali kraju.

Pełne listy na stronie Perspektyw http://licea.perspektywy.pl/2019/

   

 

 

Opcje strony

do góry