Centrum LSCDN

Formularz zapisu na szkolenie rady pedagogicznej na zamówienie

Formularz zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej / zespołu nauczycielskiego
z tematem na zamówienie

Formularz zapisu na szkolenie rady pedagogicznej na zamówienie Tematyka szkolenia

Program uzupełnia pracownik dydaktyczny LSCDN po konsultacji z Dyrektorem placówki
Organizacja
Uzupełnia pracownik dydaktyczny LSCDN
Wstaw datę do pola Termin realizacji
Uzupełnia pracownik dydaktyczny LSCDN
Uzupełnia pracownik dydaktyczny LSCDN
Uzupełnia pracownik dydaktyczny LSCDN
Uzupełnia kierownik działu doskonalenia i doradztwa LSCDN
Dane adresowe szkoły
(odbiorca/płatnik)
Jeśli występuje.
Dane osoby reprezentującej szkołę w kontaktach z LSCDN
Nabywca (dane do faktury) Proszę wypełnić jeśli będzie wystawiana faktura.
Ciąg cyfr bez spacji i łączników.


Po przyjęciu zgłoszenia konsultant LSCDN skontaktuje się z przedstawicielem szkoły i uzgodni organizację szkolenia i jego termin, a w przypadku trybu stacjonarnego również odpłatność (koszty wyjazdu służbowego pracownika LSCDN).

Recapacha - Zabezpieczenie formularza: *
do góry