Centrum LSCDN

Formularz zapisu na szkolenie rady pedagogicznej

Formularz zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej / zespołu nauczycielskiego

Formularz zapisu na szkolenie rady pedagogicznej Tematyka szkolenia:
Dane adresowe szkoły
(odbiorca/płatnik
Jeśli występuje.
Dane osoby reprezentującej szkołę w kontaktach z LSCDN:
Nabywca (dane do faktury): Proszę wypełnić jeśli będzie wystawiana faktura.
Ciąg cyfr bez spacji i łączników.


Po przyjęciu zgłoszenia konsultant LSCDN skontaktuje się z przedstawicielem szkoły i uzgodni organizację szkolenia i jego termin, a w przypadku trybu stacjonarnego również odpłatność (koszty wyjazdu służbowego pracownika LSCDN).

Recapacha - Zabezpieczenie formularza: *
do góry