Centrum LSCDN

Nauczanie zdalne - pomoc

Poniższa baza zawiera nazwiska i zakresy kompetencji pracowników pedagogicznych LSCDN, którzy zgłosili gotowość do udzielania wsparcia technicznego (w zakresie wymienionych poniżej platform edukacyjnych i komunikatorów internetowych) oraz metodycznego przy realizacji kształcenia na odległość,
jak również do udostępniania autorskich materiałów z nauczanego przedmiotu, przydatnych w przedmiotowym nauczaniu zdalnym.
Osoby z bazy są gotowe do kontaktu poprzez służbowy adres e-mailowy, a następnie do indywidualnych lub grupowych konsultacji poprzez wskazany komunikator.
Dokładniejsze dane o doradcach metodycznych, w niektórych przypadkach łącznie z telefonem, znajdziecie Państwo na stronie Doradcy / Wykaz doradców metodycznych / WIĘCEJ
Istnieje też możliwość wyszukania osób, które mają teoretyczne przygotowanie do prowadzenia ustawicznego kształcenia na odległość.

Liczba rekordów w bazie

114
Imię i nazwisko
e-mail
Zakres kompetencji Platforma Komunikator Udostępnię nauczycielom
autorskie opracowania
i scenariusze lekcji
wraz z materiałami
Mieczysława Adamczuk
madamczuk@lscdn.pl
język angielski
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Skype
Zoom Video Communications
Beata Adamczyk
badamczyk@lscdn.pl
przedmioty zawodowe ekonomiczne
Google Classroom
Malgorzata Basińska
mbasinska@lscdn.pl
plastyka
Facebook Messenger
Małgorzata Bierczyńska-Osuch
mbierczynska@lscdn.pl
język niemiecki
Microsoft Teams
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Zoom Video Communications
Beata Bojar
bbojar@lscdn.pl
język polski
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
WhatsApp
Skype
Jan Ciepałowicz
jciepalowicz@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Google Hangouts Meet
Janina Chmielowiec
jchmielowiec@lscdn.pl
język angielski
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Skype
Beata Chmura
bchmura@lscdn.pl
język polski
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Monika Cieślak
mcieslak@lscdn.pl
wychowanie przedszkolne
WhatsApp
Ewa Czerniecka
eczerniecka@lscdn.pl
języki obce
TIK
Google Classroom
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Malgorzata Czuj
mczuj@lscdn.pl
plastyka
technika
Facebook Messenger
Skype
Elżbieta Ćwir
ecwir@lscdn.pl
język rosyjski
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Ryszard Daczyszyn
rdaczyszyn@lscdn.pl
matematyka
Google Classroom
Moodle
Facebook Messenger
Ewa Dębska
edebska@lscdn.pl
przedmioty zawodowe mechaniczne
WhatsApp
Wanda Dubiel
wdubiel@lscdn.pl
wychowanie przedszkolne
Facebook Messenger
WhatsApp
Maria Dudek
mdudek@lscdn.pl
plastyka
Moodle
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Maria Dworzycka
mdworzycka@lscdn.pl
język polski
Zoom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Marzanna Dybcio
mdybcio@lscdn.pl
specjalne potrzeby edukacyjne
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
WhatsApp
Skype
Marek Filipowski
mfilipowski@lscdn.pl
informatyka
TIK
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
WhatsApp
Skype
Joanna Galant
jgalant@lscdn.pl
język angielski
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Krzysztof Gałan
kgalan@lscdn.pl
religia
Skype
Jolanta Gandecka
jgandecka@lscdn.pl
wychowanie do życia w rodzinie
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Hanna Głos
hglos@lscdn.pl
informatyka
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Lidia Golba
lgolba@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
wychowanie do życia w rodzinie
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Zoom Video Communications
Artur Gontarz
agontarz@lscdn.pl
przedmioty zawodowe
Microsoft Teams
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Bożena Goszczyńska
bgoszczynska@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Joanna Grochola
jgrochola@lscdn.pl
plastyka
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Elżbieta Grzybek
egrzybek@lscdn.pl
fizyka
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Skype
Zoom Video Communications
Małgorzata Guellard
mguellard@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Marta Goździowska-Łubkowska
mgozdziowska@lscdn.pl
historia i WOS
Facebook Messenger
Skype
Jolanta Horbowiec
jhorbowiec@lscdn.pl
język polski
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Bożena Jarmuł
bjarmul@lscdn.pl
przedmioty zawodowe informatyczne
Microsoft Teams
Google Hangouts
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Natalia Jaślikowska
njaslikowska@lscdn.pl
język angielski
Facebook Messenger
Skype
Discord
Dorota Jaśkowska
djaskowska@lscdn.pl
język polski
Google Classroom
Google Hangouts Meet
Skype
Zoom Video Communications
Józef Jaśkowski
jjaskowski@lscdn.pl
matematyka
Google Classroom
Google Hangouts Meet
Zoom Video Communications
Joanna Kaczebura
jkaczebura@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Joanna Kraczkowska
jkraczkowska@lscdn.pl
wychowanie przedszkolne
Google Classroom
WhatsApp
Skype
Agnieszka Kałakucka
akalakucka@lscdn.pl
matematyka
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Barbara Kratiuk
bkratiuk@lscdn.pl
wychowanie przedszkolne
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Skype
Marek Kołcon
mkolcon@lscdn.pl
historia i WOS
Zoom Video Communications
Bożena Krupa
bkrupa@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Microsoft Teams
Moodle
Zoom
Microsoft Teams
WhatsApp
Zoom Video Communications
Weronika Barbara Kołtun
wkoltun@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Vulcan
Zoom Video Communications
Marzena Karwowska
mkarwowska@lscdn.pl
fizyka
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Andrzej Konachowicz
akonachowicz@lscdn.pl
religia
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Cisco WebEx
Barbara Kostrobała
bkostrobala@lscdn.pl
specjalne potrzeby edukacyjne
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Skype
Ewa Lipska
elipska@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
WhatsApp
Iwona Kowal
ikowal@lscdn.pl
język polski
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Dorota Lorenc-Pasieczna
dlorenc@lscdn.pl
zajęcia świetlicowe
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Iwona Kowalewska
ikowalewska@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Teresa Kozioł
tkoziol@lscdn.pl
język polski
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Skype
Facebook Live Streaming
Iwona Kryczka
ikryczka@lscdn.pl
geografia
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Bogdan Leszczuk
bleszczuk@lscdn.pl
historia i WOS
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Bożena Lewtak
blewtak@lscdn.pl
specjalne potrzeby edukacyjne
Scoris assessor
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Elżbieta Lipska
elipska@lscdn.pl
przedmioty zawodowe mechaniczne
Moodle
Facebook Messenger
Skype
Andrzej Lipski
alipski@lscdn.pl
przedmioty zawodowe samochodowe
Moodle
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Skype
Magdalena Lis
mlis@lscdn.pl
język polski
Skype
Jan Łukaszuk
jlukaszuk@lscdn.pl
religia prawosławna
Skype
Izabela Łukaszuk
ilukaszuk@lscdn.pl
wychowanie fizyczne
WhatsApp
Agnieszka Łuszczyńska-Paszko
aluszczynska@lscdn.pl
język polski
Facebook Messenger
Skype
Zoom Video Communications
Małgorzata Machnikowska
mmachnikowska@lscdn.pl
język angielski
Google Hangouts
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Zoom Video Communications
Marek Maciąg
mmaciag@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Google Classroom
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Skype
Anna Maciukiewicz
amaciukiewicz@lscdn.pl
religia
Google Classroom
Zoom Cloud Meeting
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Andrzej Mazurkiewicz
amazurkiewicz@lscdn.pl
fizyka
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Zoom Video Communications
Grażyna Miller
gmiller@lscdn.pl
język polski
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Anna Mikołajewska
amikolajewska@lscdn.pl
przedmioty zawodowe medyczne
Google Hangouts Meet
WhatsApp
Agnieszka Muszyńska-Brzyska
amuszynska@lscdn.pl
matematyka
Google Classroom
Microsoft Teams
Microsoft Teams
WhatsApp
Zoom Video Communications
Maciej Niebrzydowski
mniebrzydowski@lscdn.pl
fizyka
informatyka
TIK
Google Classroom
Microsoft Teams
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Grzegorz Nogas
gnogas@lscdn.pl
informatyka
Google Classroom
Microsoft Teams
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Beata Onyszczuk
bonyszczuk@lscdn.pl
wychowanie fizyczne
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Bożena Palikot
bpalikot@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Google Hangouts
Microsoft Teams
WhatsApp
Zoom Video Communications
Elżbieta Papiernik
epapiernik@lscdn.pl
wychowanie fizyczne
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Bożena Panasiuk
bpanasiuk@lscdn.pl
przedmioty zawodowe
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Ewa Pietrzak
epietrzak@lscdn.pl
biologia
Microsoft Teams
Google Hangouts
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Skype
Jacek Podkościelny
jpodkoscielny@lscdn.pl
geografia
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Poczta elektroniczna
Małgorzata Polańska
mpolanska@lscdn.pl
religia
Facebook Messenger
Zoom Video Communications
Małgorzata Policha
mpolicha@lscdn.pl
biologia
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Cisco WebEx
Dorota Pomian
dpomian@lscdn.pl
język rosyjski
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
Skype
Gabriela Porzyć
gporzyc@lscdn.pl
język polski
plastyka
Google Classroom
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Paweł Pyc
ppyc@lscdn.pl
informatyka
Google Classroom
Google Hangouts
Renata Radlińska
rradlinska@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Moodle
Facebook Messenger
Skype
Zoom Video Communications
Google Classroom
Anna Radziwiłko
aradziwilko@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Zoom Video Communications
Cisco WebEx
Anna Rejmak-Konopska
arejmak@lscdn.pl
wychowanie przedszkolne
WhatsApp
Skype
Małgorzata Sagan
msagan@lscdn.pl
język polski
Skype
Elżbieta Reniszak
ereniszak@lscdn.pl
informatyka
TIK
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Elżbieta Senderska
esenderska@lscdn.pl
informatyka
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Discord
Google Hangouts Meet
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Piotr Skubiński
pskubinski@lscdn.pl
język angielski
Google Classroom
Moodle
Zoom Video Communications
Monika Smyl
msmyl@lscdn.pl
język angielski
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Joanna Soboń
jsobon@lscdn.pl
logopedia
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Beata Soboń
bsobon@lscdn.pl
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Małgorzata Spierzak
mspierzak@lscdn.pl
matematyka
Microsoft Teams
WhatsApp
Skype
Bożena Stępień
bstepien@lscdn.pl
podstawy przedsiębiorczości
Moodle
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Anna Szum
aszum@lscdn.pl
informatyka
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Piotr Szymański
pszymanski@lscdn.pl
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
Google Classroom
Google Hangouts Meet
Skype
Joanna Tarasiewicz
jtarasiewicz@lscdn.pl
biblioteka
Zoom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Antonina Telicka-Bonecka
atelicka@lscdn.pl
historia i WOS
Moodle
Microsoft Teams
Facebook Messenger
Małgorzata Tetiurka
mtetiurka@lscdn.pl
język angielski
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Marek Toś
mtos@lscdn.pl
wychowanie fizyczne
Google Hangouts Meet
Beata Trzcińska-Staszczyk
btrzcinska@lscdn.pl
matematyka
Google Classroom
Microsoft Teams
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Tomasz Turowski
tturowski@lscdn.pl
wychowanie fizyczne
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Wiesława Wąsik
wwasik@lscdn.pl
język niemiecki
Moodle
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Barbara Turska-Paprzycka
bturska@lscdn.pl
technika
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Zoom Video Communications
Janusz Warszewski
jwarszewski@lscdn.pl
informatyka
TIK
Google Classroom
Moodle
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Beata Wasilewska-Wnuk
bwasilewska@lscdn.pl
język polski
Google Classroom
Microsoft Teams
Moodle
Microsoft Teams
WhatsApp
Zoom Video Communications
Magdalena Wierak
mwierak@lscdn.pl
język niemiecki
Google Classroom
Google Hangouts Meet
Facebook Messenger
WhatsApp
Zbigniew Wiertel
zwiertel@lscdn.pl
muzyka
ClickMeeting
Facebook Messenger
Beata Wilkołaska
bwilkolaska@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Microsoft Teams
Moodle
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Maria Winiarska
mwiniarska@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
WhatsApp
Skype
Justyna Włosek
jwlosek@lscdn.pl
przedmioty zawodowe ekonomiczne
Google Classroom
WhatsApp
Skype
Anna Wnuk-Bednarczyk
awnuk@lscdn.pl
historia i WOS
Facebook Messenger
Zoom Video Communications
Elżbieta Wojtowicz
ewojtowicz@lscdn.pl
matematyka
Moodle
Facebook Messenger
Skype
Janusz Woźniak
jwozniak@lscdn.pl
edukacja wczesnoszkolna
Google Classroom
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Skype
Zoom Video Communications
Barbara Wysokińska
bwysokinskabp@lscdn.pl
religia
WhatsApp
Beata Wysokinska
bwysokinska@lscdn.pl
biologia
Microsoft Teams
Discord
Google Hangouts
Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
Facebook Messenger
WhatsApp
Skype
Discord
Anna Zielińska
azielinska@lscdn.pl
język polski
Google Classroom
Google Hangouts Meet
Zoom Video Communications

do góry