Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami - Archiwum

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1
Z motywacją w nowy rok szkolny
Spotkanie prowadzi Agnieszka Maj
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Wszystkie przedmioty

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-08-26
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Szanowni Państwo,
u progu nowego roku szkolnego zapraszam na spotkanie z Agnieszką Maj, łączącej coaching z treningiem i kształtowaniem konkretnych nawyków, umiejętności. Agnieszka jest coachem, pedagogiem specjalnym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, przedsiębiorcą. Porozmawiamy na temat ogólnych zasad dbania o zdrowe myśli i wspierających przekonaniach dotyczących samego siebie i poczucia własnej wartości. To ważne, by wejść w nowy rok szkolny zmotywowanym i pełnym dobrych myśli.
Spotkajmy się 26 sierpnia o godzinie 18.00 (oczywiście online).
Do zobaczenia :)

Był sobie komiks w bibliotece...
Spotkanie prowadzi Joanna Tarasiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-09-13
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone komiksowi w bibliotece.
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/ZZ3NMzDRQu9tzjdr6

Powrót do nauczania stacjonarnego - realizacja podstawy programowej. Spotkanie organizacyjne
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Anna Szum
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Szum Anna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

Spotkanie zdalne na Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-08-31
godz. 17.00 - 18.30

Uwagi:

Zapraszam na pierwsze spotkanie metodyczne w formie zdalnej.
Na spotkaniu zostanie przedstawiona podstawa programowa - przypomnienie podstawy oraz plan pracy doradcy na rok szkolny 2021-2022 min konferencje, warsztaty, konkursy.
Zgłaszając sie na spotkanie metodyczne będę wdzięczna za wypełnienie arkusza zgłoszeniowego klikając na poniższy link.
https://forms.gle/FaByAQ46yqKyjXUV9
Link do spotkania zostanie przesłany na podane adresy e-mail w dniu 30.08.2021 https://forms.gle/FaByAQ46yqKyjXUV9r.
Zapraszam

Konferencja „Informatyczne rozmaitości”
Spotkanie prowadzi Grażyna Koba, Artur Rudnicki, Iwona Brzózka-Złotnicka, Joanna Apanasewicz, Agnieszka Chomicka-Bosy i Krzysztof Jaworski oraz Hanna Głos i Anna Szum
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Szum Anna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka

Spotkanie online na Google Meet lub Teams.
Link do spotkania zostanie przesłany w dniu 15.09.2021r.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-09-16
godz. 17.00 - 20.00

Uwagi:

Zapraszamy Państwa na pierwszą konferencje w nowym roku szkolnym.
Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem:
https://forms.gle/57dhtSbMzssWWNMY6
Cele konferencji:
- Prezentacja wybranych programów nauczania przedmiotów informatycznych oraz przykładowych sposobów ich realizacji.
- Przeprowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli informatyki.
Program:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
2. Cyfrowe wędrówki z informatyką w edukacji wczesnoszkolnej
3. Świat programowania na różnych etapach edukacyjnych
4. Propozycje rozwiązań dydaktycznych w procesie lekcyjnym
5. Oferta edukacyjna LSCDN i wsparcie metodyczne nauczycieli przedmiotów informatycznych
6. Organizacja sieci współpracy
7. Czas pytań i odpowiedzi
8. Zakończenie konferencji
Konferencja prowadzona będzie w formie warsztatów. Każdy będzie mógł wykonywać zadania, min w programie Python i C++
Zapraszamy serdecznie.

O czym warto pamiętać na początku roku szkolnego?
Spotkanie prowadzi Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-09-22
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Podczas spotkania porozmawiamy o czynnikach, które mają istotny wpływ na osiągnięcia naszych uczniów. Poszukamy też sposobów na to, żeby uczeń chciał współpracować z nauczycielem.

Zgłoszenie chęci uczestniczenia w spotkaniu należy przesłać na adres rdaczyszyn@lscdn.pl (przynajmniej 24 godz. przed spotkaniem).

W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłane zaproszenie z linkiem do Google Meet.

Narzędzia edukacji zdalnej: Office 365 i platforma Nearpod
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

2021-08-26
godz. 8:00-11:00; 12:00-15:00

Uwagi:

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Narzędzia edukacji zdalnej: Office 365 i platforma Nearpod
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-08-25
godz. 13:30-16:30

Uwagi:

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Erasmus + w dobie pandemii - przykłady dobrych praktyk w pracy zdalnej
Spotkanie prowadzi Edyta Sosnowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-09-21
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie poświęcone możliwościom, jakie daje realizacja programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Spotkanie poprowadzi Edyta Sosnowska, koordynator projektów Erasmus+ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.
Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/6o94JEUDSAid3u6y6
Zapraszamy serdecznie.

VII Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych Biblioteki pedagogiczne i szkolne w erze cyfrowej
Spotkanie prowadzi Renata Malesa, dr Grażyna Piechota, Grażyna Sadura, Ewa Ziembowicz, Edyta Tomaszek, Magdalena Machowicz, dr Patryk Iwańczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Platforma Teams

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-09-30
godz. 16:00-18:30

Uwagi:

Link do konferencji pojawi się na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie i Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 września 2021:
https://ken.pbw.lublin.pl/aktualnosci/vii-ogolnopolska-konferencja-bibliotekarzy-bibliotek-pedagogicznych-i-szkolnych-biblioteki-pedagogiczne-i-szkolne-w-erze-cyfrowej
Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/9e7zqxSmimE6vCWo9
Zapraszam serdecznie.

Innowacje w szkolnej bibliotece
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet:
Link do spotkania zostanie przesłany dzień przed wydarzeniem do zapisanych nauczycieli.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-09-08
godz. 15.30

Uwagi:

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2021/2022 poświęcone planom doradców metodycznych na rok szkolny i innowacjom w bibliotece szkolnej. Zapisy poprzez formularz google:
https://forms.gle/QtjRhMyyjS5WqtYH8

Dołącz do eTwinning
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Wszystkie przedmioty

Google meet.
Link do spotkania będzie rozesłany zapisanym nauczycielom.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-09-27
godz. 16.30-19.00

Uwagi:

Nauczycieli zainteresowanych programem eTwinning zapraszam do udziału w warsztatch online Dołącz do eTwinning. Jako ambasador eTwinning warsztaty kieruję do nauczycieli każdej specjalności niezarejestrowanych w eTwinning lub nieaktywnych od roku na platformie programu. Zapisy na warsztaty do 24 poprzez formularz google:
https://forms.gle/xiTRYU5f3e5eUikF9


do góry