Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami - Archiwum

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1
Książka historyczna realizacją priorytetów MEiN
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska Joanna Tarasiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Platforma Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-13
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/8s9rCsU6GZEpZ13X6

Spotkanie sieci "TIK-ający nauczyciele języków obcych" Innowacje pedagogiczne
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch, Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Samojluk Beata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Języki romańskie

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-07
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

Program szkolenia:
- Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
- Słowo, obraz, emocja na lekcjach języków obcych.
- Edpuzzle - lekcja odwrócona jako przykład innowacji.
- Konsultacje.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: mbierczynska@lscdn.pl

Sketchnoting w pracy nauczyciela - 4 spotkanie
Spotkanie prowadzi
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Meet
Link do spotkania:
https://meet.google.com/sab-mcku-qqq

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-02
godz. 19:00

Uwagi:

Markerem rysowane - wizualne notatki (sketchnoting). Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Lekcja otwarta: Charakterystyka środków trwałych w rolnictwie
Spotkanie prowadzi Bożena Stępień
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stępień Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli
Budynek główny szkoły (sala nr 6).

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-09
godz. 7:45 - 8:30

Uwagi:

telefon kontaktowy 606 918 139

Lekcja otwarta: Formy zatrudnienia
Spotkanie prowadzi Bożena Stępień
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stępień Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli.
Budynek główny szkoły (sala nr 16).

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-15
godz. 9:35 - 10:20

Uwagi:

telefon kontaktowy 606 918 139

Tworzymy własne e-materiały, Moduł 4.2
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Spotkanie zdalne na platformie Meet https://meet.google.com/kwb-rugy-eir

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-09
godz. 17.30 - 20.00

Uwagi:

Na spotkaie łączą się nauczyciele grupy 37 z projektu LekcjaEnter.
Punkty szkolenie:
- Omówienie praw autorskich,
- Przygotowanie materiałów na ZPE.

Tworzymy własne e-materiały, Moduł 4.2
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Spotkanie zdalne na platformie Meet https://meet.google.com/kwb-rugy-eir

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-10
godz. 16.00-18.30

Uwagi:

Na spotkanie łączą się uczestnicy LekcjiEnter z grupy 38.
Punkty szkolenie:
- Omówienie praw autorskich,
- Przygotowanie materiałów na ZPE.

XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Leszek Widz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka
Pedagog szkolny

szkoła zgłoszona do konkursu

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-13
godz. -

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa szkół do udziału w XVIII Regionalnym Konkursie Informatycznym Dzień Bezpiecznego Komputera, który organizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.
Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły do konkursu.
Zgłoszenie przesyła szkolny koordynator konkursu do dnia 13.12.2021r. wysyłając e-mail (z oficjalnego adresu danej szkoły) na adres e - mail: konkurs@zsen.lublin.eu
W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, kontakt e-mail do szkoły lub szkolnego opiekuna, przewidywaną liczbę uczestników etapu szkolnego.
Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole zgłaszającej się do konkursu z wykorzystaniem testów przesłanych przez organizatora, czyli Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego. Testy wraz drukiem oświadczenia o przetwarzaniu danych zostaną przesłane do 5.01.2022 na oficjalny adres zgłoszonej szkoły.
Terminy etapów konkursu
Etap szkolny:
• termin przeprowadzenia: do dnia 14.01.2022 r.
• miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
• termin przesłania listy laureatów wraz z oświadczeniami zawierającymi zgodę na przetwarzanie danych podpisane przez rodziców na adres Zespołu Szkół niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 21.01.2022r.
Każda placówka może przesłać nazwiska maksymalnie 3 laureatów etapu szkolnego.
Etap regionalny /on-line/:
• termin przeprowadzenia: 11.02.2022r. godz. 8:00-16:00
z podziałem na grupy konkursowe
godz. 8:00-10:30 szkoły podstawowe,
godz. 11:30 -13:30 szkoły ponadpodstawowe,
• miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
• ogłoszenie wyników: 11.02.2022r. na stronie internetowej organizatora.
Podsumowanie konkursu:
Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6 lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności wpływających na decyzję organizatorów) 11.02.2022 r.

Same fakty o Bożym Narodzeniu. Spotkanie z biblistą
Spotkanie prowadzi dr Joanna Ząbczyk-Plajzer
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Wychowanie przedszkolne
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-09
godz. 18:00 - 19:30

Uwagi:

Nieznane, zapomniane lub mało popularne biblijne fakty na temat Bożego Narodzenia.
Czym jest pierwsza ewangelia i gdzie ją znaleźć? Dlaczego mędrcy?
Same fakty o Bożym Narodzeniu.
Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić wiedzę o nadchodzącym Święcie.
Spotkanie z biblistą dr Joanną Ząbczyk-Plajzer
Zgłoszenia prosimy kierować na adres dlorenc@lscdn.pl lub jwozniak@lscdn.pl
Spotkanie odbędzie się 09.12.2021 o godzinie 18:00 na platformie Google Meet. Uczestnicy otrzymują zaproszenie z linkiem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

300. Innowacje pedagogiczne na języku obcym - słowo, obraz, emocja.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch, Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Samojluk Beata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-08
godz. 16:30 - 19:30

Uwagi:

Program szkolenia:
- Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
- Komiks, edpuzzle (lekcja odwrócona), story cubes, audiobooki i słuchowiska.
- Dobre praktyki - przykłady innowacji pedagogicznych.
- Konsultacje.

255. Innowacje pedagogiczne na języku polskim - słowo, obraz, emocja
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk, Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Samojluk Beata
Język polski

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-15
godz. 16:30 - 19:30

Uwagi:

Program spotkania:
- Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
- Słowo, obraz, emocja na języku polskim (komiks, Edpuzzle, Story Cubes, audiobooki, słuchowiska).
- Przykłady innowacji pedagogicznych (dobre praktyki).
- Konsultacje.

Wieczór z poezją
Spotkanie prowadzi Mateusz Wieczorek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zielińska Anna
Język polski

Sala konferencyjna Hali Globus. Wejście od strony głównego parkingu.

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-07
godz. 17:00

Uwagi:

Promocja książki Mateusza Wieczorka połączona z wieczorem artystycznym
i spotkaniem autorskim oraz metodycznym. Serdecznie zapraszam.
Z respektowaniem restrykcji covidowych i zasad bezpieczeństwa.

Programowanie w Logomocji - cz.1
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

Spotkanie online na Google Meet
Link do spotkania: https://meet.google.com/kwb-rugy-eir

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-10
godz. 19.15-20.30

Uwagi:

Zapraszam Państwa na warsztaty w ramach sieci współpracy nt programowania w Logomocji.
Na spotkaniu omówię również Edytor Postaci.
Zgłoszenia prosze przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy.
https://forms.gle/ZFhh4Ui51mRQMMhd8

Ozdoby świąteczne (choinki materiałowe) - praca wytwórcza. Lekcja otwarta w klasie V
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika

ZSO nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, sala 03.

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-14
godz. 12:40

Uwagi:

Potwierdzenie udziału w lekcji proszę przesłać na adres bturska@lscdn.pl

Sketchnoting w pracy nauczyciela - 5 spotkanie
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Meet. Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/sab-mcku-qqq

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-16
godz. 19.00

Uwagi:

Markerem rysowane - wizualne notatki (sketchnoting). Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Podsumowanie XII Konkursu Technicznego dla uczniów szkół podstawowych pt.: Szopki Bożonarodzeniowe
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika

Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie, ul. Śliwińskiego 5

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-14
godz. 16:30

Uwagi:

Rozstrzygnięcie etapu międzyszkolnego nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu oraz informacje dotyczące sprzedaży szopek zostaną opublikowane na stronie SP 43 w Lublinie www.sp43.lublin.eu.
Zwycięzców TRZECH pierwszym miejsc i osoby wyróżnione wraz z opiekunami zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów oraz na Aukcję Szopek Bożonarodzeniowych na rzecz Stowarzyszenia im. Karoli Majewskiej „Życie z chorobą nie musi być smutne”.

Zasady nauczania w kontekście efektów kształcenia zawodowego
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Spotkanie zdalne na MS Teams

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 18:00- 19:30

Uwagi:

Uprzekmie proszę o potwierdzenie swojej obecności celem wysłania linku do spotkania.

Lekcja otwarta doradcy - Obliczanie wymiarów kół i przekładni zębatych
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Magnoliowa 8, Lublin

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 11:00 - 11:45

Uwagi:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności. Po lekcji zapraszam na omówienie lekcji.

Dłuższa wypowiedź pisemna na maturze 2023 - poziom podstawowy
Spotkanie prowadzi Beata Bojar, Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-10
godz. 17.00-19.15

Uwagi:

Plan spotkania:
  1. Wypracowanie maturalne - struktura, wymagania.
  2. Ćwiczenia pisemne dla uczniów – przygotowanie do egzaminu.
  3. Interpretacja tekstu lirycznego na maturze.
  4. Konteksty w wypracowaniu maturalnym.
Link do spotkania: https://forms.gle/8Ye2eBZb3xArxQuD6
Zapraszamy!
Beata Bojar
adres e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Dłuższa wypowiedź pisemna na maturze z języka polskiego 2023 - poziom rozszerzony
Spotkanie prowadzi Beata Bojar, Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-17
godz. 17.00-19.15

Uwagi:

Plan spotkania:
Cz. I
  1. Charakterystyka egzaminu i jego struktura
  2. Zakres wymagań i analiza wybranych zagadnień tematycznych
Cz. II
  1. Propozycje ćwiczeń z materiałem lekturowym – poziom rozszerzony
  2. Praca z tekstem naukowym – propozycje ćwiczeń dla uczniów
  3. Kategorie estetyczne i funkcje sztuki – charakterystyka materiału teoretycznego i przykłady konstruowania wypracowań
Zapisy poprzez: https://forms.gle/NPfQnJ6Uvk2JgDs27
Zapraszamy!
Beata Bojar
adres e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Matematyka - dostosowanie wymagań edukacyjnych
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2021-12-16
godz. 18.30 - 20.00

Uwagi:

Zainteresowanych nauczycieli proszę o zapisy przez link https://forms.gle/VFKeCBc7jRqaMPTg8

Dłuższa wypowiedź pisemna na maturze 2023 - poziom podstawowy
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska, Beeata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

Platforma MEET

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-10
godz. godz. 17.00-19.15

Uwagi:

Plan spotkania:
   1. Wypracowanie maturalne - struktura, wymagania.
   2. Ćwiczenia pisemne dla uczniów – przygotowanie do egzaminu.
   3. Interpretacja tekstu lirycznego na maturze.
   4. Konteksty w wypracowaniu maturalnym.
Link do spotkania: https://forms.gle/8Ye2eBZb3xArxQuD6
Zapraszamy!

Dłuższa wypowiedź pisemna na maturze 2023 - poziom rozszerzony
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska, Beeata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

Platforma MEET

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-17
godz. godz. 17.00-19.15

Uwagi:

Plan spotkania:
Cz. I
   1. Charakterystyka egzaminu i jego struktura
   2. Zakres wymagań i analiza wybranych zagadnień tematycznych
Cz. II
   1. Propozycje ćwiczeń z materiałem lekturowym – poziom rozszerzony
   2. Praca z tekstem naukowym – propozycje ćwiczeń dla uczniów
   3. Kategorie estetyczne i funkcje sztuki – charakterystyka materiału teoretycznego i przykłady konstruowania wypracowań
Link do spotkania: https://forms.gle/NPfQnJ6Uvk2JgDs27
Zapraszamy!

Myślenie krytyczne na lekcjach języka polskiego
Spotkanie prowadzi Maria Dworzycka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dworzycka Maria
Język polski

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-01-05
godz. 18.00 - 19.30

Uwagi:

Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkanie poświęcone zagadnieniu myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego. Spotkajmy się online 5 stycznia o godzinie 18.00.
Do zobaczenia!
Zapisy: mdworzycka@lscdn.pl tel. 501689080

Klub Nauczyciela z Pasją zaprasza: Rozwijanie kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej- zabawy dla każdego
Spotkanie prowadzi Katarzyna Małek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Rejmak-Konopska Anna
Wychowanie przedszkolne

Dołącz w Google Meet meet.google.com/hiu-znmy-otq
- annakonopska111@wp.pl
- arejmak@lscdn.pl– organizator
- sylwiakustosz@wp.pl

Nauczyciele przedszkoli

2021-12-16
godz. 16.00

Uwagi:

-
Lubelska Szkoła Dokumentu Filmowego, spotkanie z reżyserem Leszkiem Wiśniewskim i projekcja filmu Błękitna Armia J.Halera
Spotkanie prowadzi Antonina Telicka-Bonecka, Marta Goździowska- Łubkowska, Iwona Kowal
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Goździowska-Łubkowska Marta
Kowal Iwona
Telicka-Bonecka Antonina
Biblioteka
Historia i WOS
Język polski

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2 Lublin

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów

2021-12-15
godz. 17.00

Uwagi:

Plakat do spotkania znajduje się na stronie LSCDN
Uczestnicy otrzymają ównież pakiet edukacyjny.
Zapraszamy

Trialog sióstr zakonnych „Kobieta – Dialog – Kościół”
Spotkanie prowadzi Jolanta Prochowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Religia

Spotkanie odbędzie się w trybie online.

Nauczyciele religii
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-15
godz. 19.00-20.30

Uwagi:

15 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się debata pt. "Kościół - Kobieta - Dialog" będąca kolejnym punktem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.
Gośćmi spotkania będą:
- s. Agata (Jarzmik) (Kościół Prawosławny)
- s. Anna Cieślar (Kościół Ewangelicki)
- p. Monika Lechniak (Kościół Rzymskokatolicki)
- s. Paulina Pasternak (Kościół Rzymskokatolicki)
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej rozmowy i udziału w dyskusji.
Zgłoszenia udziału: akonachowicz@lscdn.pl
Link do spotkania będzie przesłany na wskazany adres mailowy.

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich
Spotkanie prowadzi ks. Korneliusz Wilkiel
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Muzyka
Religia

Biłgorajskie Centrum Kultury
ul. Kościuszki 16, 23-400 Biłgoraj

Nauczyciele religii
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2021-12-17
godz. 18.00-20.15

Uwagi:

Spotkanie adresowane do nauczycieli muzyki oraz religii prawosławnej dekanatu lubelskiego i zamojskiego.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: akonachowicz@lscdn.pl bądź telefonicznie 507 822 936.

Wirtualny pokój nauczycielski
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk, Magdalena Nowosielska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Samojluk Beata
Wszystkie przedmioty

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem aplikacji Teams lub usługi http://teams.microsoft.com/.

Dyrektorzy szkół podstawowych
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

2021-12-16
godz. 16:30

Uwagi:

Program
Ogólne zasady i sposoby wykorzystania aplikacji Teams w zarządzaniu szkołą.
Tworzenie kanałów komunikacyjnych.
Organizacja przebiegu dokumentów.
Bank kreatywnych rozwiązań.

Słowo, obraz, emocja - innowacje pedagogiczne na języku polskim
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk, Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Samojluk Beata
Język polski

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem aplikacji Teams lub usługi http://teams.microsoft.com/

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-15
godz. 16:30

Uwagi:

Program
Innowacje pedagogiczne - wymogi formalne, wzory dokumentów.
Słowo, obraz, emocja na języku polskim (komiks, Edpuzzle, Story Cubes, audiobooki, słuchowiska).
Przykłady innowacji pedagogicznych (dobre praktyki).

Narzędzia niezbędne w pracy polonisty
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Samojluk Beata
Język polski

Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem aplikacji Teams lub usługi http://teams.microsoft.com/

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2021-12-17
godz. 15:30

Uwagi:

Cykl „Język polski w sieci i nie tylko” cz. 1

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej - formy pracy, działania, pomysły i inicjatywy
Spotkanie prowadzi Grażyna Iwanek, Katarzyna Szymańska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-01-17
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie metodyczne, które poprowadzą nauczycielki bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papież Jana Pawła II.
Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/SGae7sHdYRpbyGoP9

Co robić? Jak pomóc? Jak się zachować? - W mojej klasie jest dziecko jąkające się
Spotkanie prowadzi Kindlik Małgorzata
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2022-01-26
godz. 17.00

Uwagi:

Plan spotkania
- Jakie są przyczyny jąkania - co dziś wiemy na ten temat?
- Jąkanie - temat tabu - czy warto o tym rozmawiać?
- Logofobia – problem, który może lecz !nie musi! rosnąć z dzieckiem.
- Co robić, by pomóc, wesprzeć dziecko jąkające się w klasie/grupie. Czego nie robić? – omówienie zasad, przykłady działań.
- Dzielenie się pomysłami, doświadczeniami.
Zapisy: https://forms.gle/kmf5gciqMUFtirQc9

Spotkanie metodyczne sieci - Rozgrzewka językowa
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Języki romańskie

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-04
godz. 18:00 - 19:30

Uwagi:

Program spotkania:
· Story Cubes – tradycyjne i cyfrowe
· Memy
· Kolorowe kody QR
· Inne pomysły na rozgrzewkę językową (komiks, chmury wyrazowe, ....)
Osoby zainteresowane proszę o kontakt do 3.01.2022 na adres: mbierczynska@lscdn.pl

Warsztaty online: Edpuzzle - praca z filmem
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Język rosyjski
Języki romańskie

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-07
godz. 9:30 - 11:45

Uwagi:

Program spotkania:
- Wyszukiwanie i dodawanie materiałów filmowych do swojego konta
- Rozszerzenie Edpuzzle Extension
- Tworzenie własnych materiałów
- Edycja filmu - dodawanie pytań i notatek, przycinanie filmu, nagrywanie własnego komentarza
- Udostępnianie materiału dla uczniów oraz weryfikacja wyników
- Projekty uczniowskie
- Opcja - Live mode
Warsztaty obejmują 3 godziny lekcyjne.
Link do zapisu: https://forms.office.com/r/mwCikeAP0Z
Link do spotkania zostanie przesłany osobom zainteresowanym w dniu poprzedzającym warsztaty.
Kontakt: mbierczynska@lscdn.pl

Warsztaty online: Edpuzzle - praca z filmem - II termin
Spotkanie prowadzi Małgorzata Bierczyńska-Osuch
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bierczyńska-Osuch Małgorzata
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Języki romańskie

online Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-13
godz. 16:30 - 18:45

Uwagi:

Program spotkania:
- Wyszukiwanie i dodawanie materiałów filmowych do swojego konta
- Rozszerzenie Edpuzzle Extension
- Tworzenie własnych materiałów
- Edycja filmu - dodawanie pytań i notatek, przycinanie filmu, nagrywanie własnego komentarza
- Udostępnianie materiału dla uczniów oraz weryfikacja wyników
- Projekty uczniowskie
- Opcja - Live mode
Warsztaty obejmują 3 godziny lekcyjne.
Link do zapisu: https://forms.office.com/r/mwCikeAP0Z
Link do spotkania zostanie przesłany osobom zainteresowanym w dniu poprzedzającym warsztaty.
Kontakt: mbierczynska@lscdn.pl

Dokumenty w pracy nauczyciela niewymagane przepisami prawa (cz. I)
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-13
godz. 19.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Dokumenty w pracy nauczyciela niewymagane przepisami prawa (cz. II)
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-17
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Dokumenty w pracy nauczyciela niewymagane przepisami prawa (cz. III)
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2022-01-24
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Klasyczny punkt odniesienia w edukacji polonistycznej - mistrz i uczeń
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-02-01
godz. 19.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Edukacja włączająca - propozycje rozwiązań kierunkowych.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-02-07
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Nauczanie języka polskiego w klasie zróżnicowanej
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2022-02-28
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl


do góry