Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

802
Programowanie w języku Phyton – warsztaty dla początkujących cz. II
Spotkanie prowadzi Tomasz Cieplak - Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Dąbrowska Małgorzata
Jarmuł Bożena
Turska-Paprzycka Barbara
Informatyka i Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka
Technika

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
ul. Długa 6
s. 94

2018-12-07
godz. 15.30-17.30

Uwagi:

Cz. II warsztatów z zakresu programowania w języku Phyton.
Cz. I zaplanowana jest na 30.11.2018r. godz. 15:30-17.30
Preferowany udział w cyklu 6 godzinnym.
Proszę o przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza https://goo.gl/forms/ZLf9HeBZRNm0u0N62

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
Spotkanie prowadzi mgr inż. Mieczysław Wąsik
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Skubiński Piotr
Galant Joanna
Język angielski
Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

XXIII LO
ul. Poniatowskiego 5

2018-12-17
godz. 15:45

Uwagi:

Zgłoszenia na adres: jpgalant@wp.pl

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych (sieć współpracy) - zajęcia otwarte prowadzone przez doradcę
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół podstawowych
Sagan Małgorzata
Język polski

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Poturzyńska 2
s. 202

2019-01-10
godz. do wyboru: 12.15, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: malsagan@wp.pl

"Smartfonowe pokolenie" wobec wyzwań szkolnych.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Sagan Małgorzata
Język polski
Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Poturzyńska 2
s. 202

2019-01-22
godz. 16.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: malsagan@wp.pl

Egzaminacyjne narzędzia oceniania wypracowania - cz. II (dla nauczycieli szkół podstawowych niebędących egzaminatorami).
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Sagan Małgorzata
Język polski

Szkoła Podstawowa nr 16,
ul. Poturzyńska 2
s. 202

2019-01-29
godz. 16.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: malsagan@wp.pl

Święta łączą pokolenia
Spotkanie prowadzi Bernarda Kasprzak i Iwona Korgul
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Bodo Wiesław
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTERNAT
SOSW
ul. Hirszfelda 6

2018-12-17
godz. 17.00

Uwagi:

-
Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów na zajęciach wychowania fizycznego?
Spotkanie prowadzi Elżbieta Papiernik
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Papiernik Elżbieta
Wychowanie fizyczne

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
ul. Rzeckiego 10

2018-12-18
godz. 15.00

Uwagi:

-
Duch klasy a klimat szkoły - czyli od kompetencji nauczycieli, do kluczowych umiejętności uczniów
Spotkanie prowadzi dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, mgr Marek Maciąg, dr Paweł Fortuna, mgr Barbara Wojtaś
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Dyrektorzy szkół podstawowych
Dyrektorzy gimnazjów
Kasińska Alicja
Kadra kierownicza
Pedagog szkolny
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

LSCDN
ul. Dominikańska 5
Lublin

2019-01-15
godz. 13:00 – 17.00

Uwagi:

Podczas konferencji przeanalizujemy metody wpływające na budowanie klimatu szkoły sprzyjającego efektywnemu uczeniu się i nauczaniu. Zaproponujemy nowatorskie sposoby pracy z uczniem oraz zespołem klasowym w oparciu o współpracę nauczycieli.

Nowe nie znaczy trudne, czyli o procesie adaptacji i integracji uczniów w nowym środowisku szkolnym
Spotkanie prowadzi dr Małgorzata Sitarczyk
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Galant Joanna
Skubiński Piotr
Język angielski
Język niemiecki

SP 57
ul. Krasińskiego 7 
s. 7

2018-12-19
godz. 17.30

Uwagi:

Zgłoszenia na adres: skupio@onet.eu


do góry