Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

802
Programowanie w języku Phyton – warsztaty dla początkujących cz. II
Spotkanie prowadzi Tomasz Cieplak - Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Dąbrowska Małgorzata
Jarmuł Bożena
Turska-Paprzycka Barbara
Informatyka i Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka
Technika

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
ul. Długa 6
s. 94

2018-12-07
godz. 15.30-17.30

Uwagi:

Cz. II warsztatów z zakresu programowania w języku Phyton.
Cz. I zaplanowana jest na 30.11.2018r. godz. 15:30-17.30
Preferowany udział w cyklu 6 godzinnym.
Proszę o przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza https://goo.gl/forms/ZLf9HeBZRNm0u0N62

How to face new challenges and students in the year 2019?
Spotkanie prowadzi mgr Beata Pelek
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Galant Joanna
Skubiński Piotr
Język angielski

XXIII LO
ul. Poniatowskiego 5
s. 21

2018-12-13
godz. 15:15

Uwagi:

Zgłoszenia na adres: jpgalant@wp.pl

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
Spotkanie prowadzi mgr inż. Mieczysław Wąsik
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Skubiński Piotr
Galant Joanna
Język angielski
Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

XXIII LO
ul. Poniatowskiego 5

2018-12-17
godz. 15:45

Uwagi:

Zgłoszenia na adres: jpgalant@wp.pl

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych (sieć współpracy) - zajęcia otwarte prowadzone przez doradcę
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół podstawowych
Sagan Małgorzata
Język polski

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Poturzyńska 2
s. 202

2019-01-10
godz. do wyboru: 12.15, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: malsagan@wp.pl

"Smartfonowe pokolenie" wobec wyzwań szkolnych.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Sagan Małgorzata
Język polski
Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Poturzyńska 2
s. 202

2019-01-22
godz. 16.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: malsagan@wp.pl

Egzaminacyjne narzędzia oceniania wypracowania - cz. II (dla nauczycieli szkół podstawowych niebędących egzaminatorami).
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Sagan Małgorzata
Język polski

Szkoła Podstawowa nr 16,
ul. Poturzyńska 2
s. 202

2019-01-29
godz. 16.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: malsagan@wp.pl

Święta łączą pokolenia
Spotkanie prowadzi Bernarda Kasprzak i Iwona Korgul
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Bodo Wiesław
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTERNAT
SOSW
ul. Hirszfelda 6

2018-12-17
godz. 17.00

Uwagi:

-
Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów na zajęciach wychowania fizycznego?
Spotkanie prowadzi Elżbieta Papiernik
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Papiernik Elżbieta
Wychowanie fizyczne

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
ul. Rzeckiego 10

2018-12-18
godz. 15.00

Uwagi:

-
„Komunikacja ruchem" - zajęcia warsztatowe wspomagające umiejętność komunikowania się z dzieckiem przez wspólne ruchowe doświadczenia na bazie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Spotkanie prowadzi Magdalena Bartnik-Kowalska i Izabela Romanowska
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Rejmak-Konopska Anna
Zajęcia świetlicowe
Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna

Przedszkole nr 34
Montessori
ul. Motorowa 10

2018-12-12
godz. 16.30

Uwagi:

Prosimy o wygodny strój oraz obuwie na zmianę.

Sporządzamy list motywacyjny planując własną przyszłość na rynku pracy. Lekcja otwarta doradcy. Doskonalenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych. Wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy.
Spotkanie prowadzi Barbara Warda
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół podstawowych
Warda Barbara
Wiedza o społeczeństwie

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
ul. Poturzyńska 2
sala 207

2018-12-13
godz. 9:30

Uwagi:

-

Wybierz Strony


do góry