Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1429
Sketchnoting w pracy nauczyciela - spotkanie VII
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwNDJmYTQtNjVlNC00NjViLThiM2EtYmE1NDdiMzNkYzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-03-02
godz. 19:00

Uwagi:

Markerem rysowane - wizualne notatki (sketchnoting). Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek, gumkę.

Rola oceniania w procesie uczenia się/nauczania na lekcji języka obcego
Spotkanie prowadzi Monika Smyl
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stefańczyk Anna
Język angielski

Platforma Teama

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-09-29
godz. 17:00-18:30

Uwagi:

1.Ocenianie jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
2. Cele oceniania realizowane w szkołach oraz funkcje oceny w świetle przepisów Prawa Oświatowego.
3. Zasady oceniania kształtującego.
4. Praktyczne omówienie scenariusza zajęć z uwzględnieniem kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej.
5. Dyskusja. Dobre praktyki, dzielenie się wiedzą.

Zasady oceniania na lekcji języka obcego - szkoła ponadpodstawowa
Spotkanie prowadzi Monika Smyl
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Język angielski

Platforma Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-10-18
godz. 17:00-18:30

Uwagi:

Program spotkania:
1.Ocenianie jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
2. Cele oceniania realizowane w szkołach oraz funkcje oceny w świetle przepisów Prawa Oświatowego.
3. Zasady oceniania kształtującego.
4. Dyskusja. Dobre praktyki, dzielenie się wiedzą.

Zasady oceniania na lekcji języka obcego - szkoła podstawowa
Spotkanie prowadzi Monika Smyl
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Język angielski

Platforma Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-10-25
godz. 17:00-18:30

Uwagi:

Program spotkania:
1.Ocenianie jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
2. Cele oceniania realizowane w szkołach oraz funkcje oceny w świetle przepisów Prawa Oświatowego.
3. Zasady oceniania kształtującego.
4. Dyskusja. Dobre praktyki, dzielenie się wiedzą.

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka obcego
Spotkanie prowadzi Monika Smyl, Anna Stefańczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Stefańczyk Anna
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-11-23
godz. 17:00 - 18:30

Uwagi:

Program:
1. Czym jest innowacja pedagogiczna?
2. Rodzaje innowacji pedagogicznej.
3. Jak napisać innowację pedagogiczną?
4. Przykłady innowacji pedagogicznej.

Biblioteka szkolna - tu za taflą szkła, świat ma tak wiele barw…
Spotkanie prowadzi Daniel Korczykowski, Aneta Szadziewska, Joanna Tarasiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka
Język polski

Spotkanie w trybie online

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-11-23
godz. 16:30-18:30

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie w ramach sieci sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Wspieramy i czytamy - działania proczytelnicze w bibliotece szkolnej. Gościem spotkania będzie Daniel Korczykowski z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Krakowie.
Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/QdYHfR1boRVMiTHH8

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka obcego
Spotkanie prowadzi Monika Smyl
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Język angielski

Platforma Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-11-23
godz. 17:00-18:30

Uwagi:

Program:
1. Czym jest innowacja pedagogiczna?
2. Rodzaje innowacji pedagogicznej.
3. Jak napisać innowację pedagogiczną?
4. Przykłady innowacji pedagogicznej.

Projekt - Zadania z pomysłem
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-11-27
godz. 19.00 - 20.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszam nauczycieli matematyki do współpracy przy tworzeniu materiału dydaktycznego Zadania z pomysłem.
Szczegóły przekażę na spotkaniu.
Zapisy:
https://forms.gle/1KnGrSHRKovKKeSA7
lub ewojtowicz@lscdn.pl

Plickers. Ćwiczymy i sprawdzamy, gdy komputerów nie mamy
Spotkanie prowadzi Janusz Woźniak, Dorota Lorenc-Pasieczna
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Woźniak Janusz
Wszystkie przedmioty

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-11-28
godz. 18:00

Uwagi:

Doradcy metodyczni zapraszają
Temat spotkania
Plickers. Ćwiczymy i sprawdzamy, gdy komputerów nie mamy.
Zapraszamy!
Spotkanie poświęcone prezentacji aplikacji PLICKERS – praca z grupą bez sprzętu komputerowego. Wystarczy smartfon nauczyciela. Zaprezentowane będą kolejne kroki do swobodnego, bezpłatnego korzystania w pracy nauczyciela, wychowawcy. Różne możliwości wykorzystania aplikacji w grupach dzieci, młodzieży. Plickers to stonowana hybryda kahoot i quizizz z zachowaniem funkcji obliczania i gromadzenia wyników uczniów.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych prostą, uniwersalną aplikacją. Dla każdego na zakończenie – wyczerpujący tutorial do samodzielnej pracy.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy: dlorenc@lscdn.pl lub jwozniak@lscdn.pl
Spotkanie online przewidziano dnia 28 listopada 2023 r. w godzinach 18.00 - 19.00 za pośrednictwem Google Meet.
Po przesłaniu zgłoszenia na podane wyżej adresy otrzymają Państwo link.

(G)rywalizacja – tworzenie i wykorzystywanie gier na lekcji
Spotkanie prowadzi Anna Maciukiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Maciukiewicz Anna
Religia

Centrum Pastoralne przy parafii św. Michała Arch. w Zamościu, ul Podchorążych 2.

Nauczyciele religii

2023-11-28
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Warsztaty dla katechetów z Zamościa w ramach sieci "Religia z pomysłem".
Zapisy https://forms.gle/QE4QCtgnYDSZnDaF7

Plickers. Ćwiczymy i sprawdzamy, gdy komputerów nie mamy
Spotkanie prowadzi Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
Wychowanie przedszkolne
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-11-28
godz. 18:00 19:00

Uwagi:

Spotkanie poświęcone prezentacji aplikacji PLICKERS – praca z grupą bez sprzętu komputerowego. Wystarczy smartfon nauczyciela. Zaprezentowane będą kolejne kroki do swobodnego, bezpłatnego korzystania w pracy nauczyciela, wychowawcy. Różne możliwości wykorzystania aplikacji w grupach dzieci, młodzieży. Plickers to stonowana hybryda kahoot i quizizz z zachowaniem funkcji obliczania i gromadzenia wyników uczniów.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych prostą, uniwersalną aplikacją.
Dla każdego na zakończenie – wyczerpujący tutorial do samodzielnej pracy.

Jak ćwiczyć kompetencje egzaminacyjne?
Spotkanie prowadzi Barbara Jaszak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaszak Barbara
Język polski

Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lub.

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-11-29
godz. 15:00

Uwagi:

W programie:
Sztuka argumentowania.
Zadania angażujące uczniów, techniki powtórzeniowe.
Zwrócenie uwagi na typy zadań pojawiających się w arkuszach egzaminacyjnych.
Uczniowskie „bolączki”- błędy, pomyłki, nieścisłości w rozwiązywaniu zadań.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 2023-11-27.
bjaszak@lscdn.pl; tel. 884040057

Praca z uczniem z zespołem Aspergera na lekcji języka obcego cz. 2
Spotkanie prowadzi
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Ćwir Elżbieta
Jaślikowska Natalia
Język angielski
Język rosyjski

spotkanie online
https://meet.google.com/gzp-zjge-upp

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-11-29
godz. 18:00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie dot. pracy z uczniem z zespołem Aspergera na lekcji języka obcego - praktyczne wskazówki i podpowiedzi.

Lekcja otwarta: Istota cyklu komórkowego - lekcja powtórzeniowa.
Spotkanie prowadzi Anna Jonak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jonak Anna
Biologia
Przyroda

I Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-11-29
godz. 8.00-8.45

Uwagi:

Cele szczegółowe lekcji
Uczeń:
1) przedstawia organizację materiału genetycznego w jądrze komórkowym;
2) opisuje cykl komórkowy z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych
jego etapach;
3) przedstawia istotę procesu replikacji DNA i uzasadnia jego konieczność przed
podziałem komórki;
4) przedstawia znaczenie mitozy i mejozy w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi;
5) wyjaśnia znaczenie apoptozy dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
organizmu.
Po lekcji odbędzie się omówienie.
Zgłoszenie w uczestnictwie poprzez stronę główną LSCDN.

Spotkanie metodyczne: Cyfrowa muzyka, szkolne studio muzyczne.
Spotkanie prowadzi Grzegorz Pusztuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzegorz Pusztuk
Muzyka

Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie.
ul. Rzeckiego 10
Sala Multimedialna

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-11-30
godz. 16.30 - 18.00

Uwagi:

kontakt: tel: 600 812 707, e-mail: gpusztuk@lscdn.pl

Realizacja podstawy programowej w konkursach przedmiotowych.
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Informatyka
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie zdalne nauczucieli sieci współpracy oraz komisji konkursowej. Link do spotkania zostanie zprzesłany nauczycielom komisji konkursowej.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-11-30
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

W spotaniu borą udział nauczyciele konisji konkursowej / nauczyciele sici wpółpracy

Nauczycielki przedszkola - wsparcie i inspiracja
Spotkanie prowadzi Romualda Zachariasz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

MEET https://meet.google.com/ixd-fovy-hqm?authuser=1

Nauczyciele przedszkoli

2023-11-30
godz. 18.30 -20.30

Uwagi:

-
Sztuczna inteligencja w Canvie - nowości.
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie odbędzie się zdalnie w trybie synchronicznym za pomocą platformy Google Meet. Nauczyciele, którzy zgłoszą mailowo chęć uczestnictwa (mdudek@lscdn.pl) otrzymają link dostępu.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-04
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszam nauczycieli, którzy chcieliby doskonalić swoją pracę w serwisie Canva. Pojawiło się wiele niesamowitych nowości związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Aby móc wykorzystać prezentowane przez prowadzącą możliwości związane głównie z edycją zdjęć i tekstu, trzeba mieć w Canvie konto nauczycielskie. W razie problemów z założeniem takiego konta zachęcam do kontaktu kilka dni przed szkoleniem. Adres mailowy: mdudek@lscdn.pl

"Smakowanie imbiru" czyli kształtowanie nawyku czytania lektur.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-04
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne - spotkanie sieci grupa B
Spotkanie prowadzi Prowadzi Małgorzata Guellard, Bożena Palikot, Renata Radlinska, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Meet Google

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-12-04
godz. 18.00

Uwagi:

Treści spotkania:

1. Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne.
2. TIK w klasie zróżnicowanej

Skuteczne przygotowania do egzaminu z matematyki
Spotkanie prowadzi
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-12-04
godz. 18.00-20.15

Uwagi:

Zainteresowanych nauczycieli proszę o zapisy:
https://forms.gle/jKhZeSf7kWcesLAF6
Zapraszam, Elżbieta Wojtowicz

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie IV
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-06
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Sztuczna inteligencja na lekcjach języka polskiego - CHATGPT, Voki, Canva Gr.A
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

online - Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-07
godz. 17.00- 18.30

Uwagi:

Plan spotkania:

1. Kompetencje cyfrowe
2. Nowoczesne środki dydaktyczne
3. Bezpłatne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do wykorzystania lekcjach języka polskiego - pomysły na lekcje, prace domowe, projekty.
4. Korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach.


Zapisy poprzez link:
https://forms.gle/NbuXhoarMHYNYsWU7

Sztuczna inteligencja na lekcjach języka polskiego - CHATGPT, Voki, Canva Gr.B
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

online - Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-11
godz. 17.00 - 18.30

Uwagi:

Plan spotkania:
1. Kompetencje cyfrowe
2. Nowoczesne środki dydaktyczne
3. Bezpłatne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do wykorzystania lekcjach języka polskiego - pomysły na lekcje, prace domowe, projekty.
4. Korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach.

Zapisy poprzez link:
https://forms.gle/Ej1SPV6qKuv4YdFr7

Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa "Rok przed dyplomem" - spotkanie informacyjno-organizacyjne
Spotkanie prowadzi Jacek Misiuk, Bożena Jarmuł, Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Doradztwo zawodowe
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Hotelarstwo i turystyka
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Spotkanie zdalne w aplikacji Teams

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-11
godz. 17:30-18:30

Uwagi:

Spotkanie zdalne dla szkolnych opiekunów kwalifikacji

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3MjNiNDktNTc2MC00NzNiLTk2ZDctOWRjYTg2MjI4Mjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%222a12b7f9-9ba4-4c04-ab0e-c681c8f7d05a%22%7d

Dokumentacja w pracy specjalistów szkolnych. Spotkanie w sieci współpracy pedagogów specjalnych, pedagogów i psychologów szkolnych.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Wasilewicz, Emilia Tokarska, Anna Maleszczuk-Domańska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Anna Meleszczuk-Domańska
Emilia Tokarska
Wasilewicz Małgorzata
Pedagog specjalny
Pedagog szkolny
Psycholog

Zapraszamy na spotkanie poprzez Google Meet
link do spotkania -
https://meet.google.com/kbv-zowz-syh

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Psycholodzy/pedagodzy szkolni

2023-12-11
godz. 2023-12-11 godz. 18.00 -19.30

Uwagi:

Zapraszamy do kontaktu:
Małgorzata Wasilewicz - pedagog specjalny mwasilewicz@lscdn.pl
Anna Maleszczuk Domańska – pedagog szkolny ameleszczukdomanska@lscdn.pl
Emilia Tokarska – psycholog szkolny etokarska@lscdn.pl

Ortografia w klasach IV-VI oraz VII-VIII - przykłady dobrych praktyk.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-12-11
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

„Poszukiwacze zimy”- zajęcia utrwalające wiedzę na temat zimy- lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Katarzyna Skórska-Puzio
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 14

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-12-12
godz. 9.40-11.20

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Choinkowe radości - zajęcia otwarte
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 4

Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2023-12-12
godz. 13.30

Uwagi:

Proszę o zgłaszanie się.

Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard, Renata Radlińska, Bożena Palikot, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

on-line

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-12-12
godz. 18.00-20.00

Uwagi:

-
Próbne egzaminy z kwalifikacji diagnozą egzaminu w sesji zimowej
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyczne przedmioty zawodowe

Spotkanie zdalne dla nauczycieli komisji przedmiotów informatycznych

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-12
godz. 19:00-20:30

Uwagi:

Link do spotkania zostanie przesłany na adres e-mail nauczycieli

Próbne arkusze maturalne - dobre praktyki w nauczaniu fizyki.
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu ul. Akademicka 1 sala 221

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-12
godz. 15:10-17: 00

Uwagi:

Potwierdzenia udziału prosimy przesyłać na adres
amazurkiewicz@lscdn.pl
egrzybek@lscdn.pl

Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne. Spotkanie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej województwa lubelskiego
Spotkanie prowadzi Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Palikot Bożena
Radlińska Renata
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-12
godz. 18:00 - 19:30

Uwagi:

Szanowni Państwo!
Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej województwa lubelskiego zapraszają: Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne.
Spotkanie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres jwozniak@lscdn.pl
Spotkanie online przewidziano dnia 12 grudnia 2023 r. w godzinach 18.00 - 19.30 za pośrednictwem Google Meet.
Po przesłaniu zgłoszenia na podany wyżej adres otrzymają Państwo link.

Plan spotkania:
1. Definicja pojęć: klasa zróżnicowana i kształcenie zróżnicowane.
2. Metody pracy w grupie zróżnicowanej.
3. Narzędzia TIK w klasie zróżnicowanej.

Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne - spotkanie sieci grupa C
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard, Bożena Palikot, Renata Radlinska, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Meet Google

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-12-12
godz. 18.00

Uwagi:

Treści spotkania:

1. Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne.
2. TIK w klasie zróżnicowanej

Analiza arkusza diagnostycznego CKE grudzień 2023 – poziom podstawowy gr. A
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Zapraszam na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego.

Google Meet

link do zapisów: https://forms.gle/N9s4jCtY4bvtDDuE8

W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-13
godz. 19.00-20.30

Uwagi:

-
Rozwijanie potencjału ucznia zdolnego: 100 lat autokefalii PAKP - implementacja tematyki w perspektywie olimpiady
Spotkanie prowadzi Ks. Andrzej Konachowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Religia

Międzyszkolny Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej św. met. Piotra (Mohyły) w Lublinie

ul. Dolińskiego 1, 20-12 Lublin

Nauczyciele religii

2023-12-14
godz. 11.30-14.30

Uwagi:

Spotkanie adresowane do nauczycieli religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: akonachowicz@lscdn.pl bądź telefonicznie 507 822 936.

Analiza arkusza diagnostycznego CKE grudzień 2023 – poziom podstawowy gr. B
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-14
godz. 19.00-20.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego
link do zapisów: https://forms.gle/u1ycpgvGSmrjj2iH9
W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Zastosowanie metody egzegezy podczas pracy interpretacji tekstów profetycznych
Spotkanie prowadzi Ks. Andrzej Konachowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Religia

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin

Nauczyciele religii

2023-12-15
godz. 12.30-13.00

Uwagi:

Spotkanie adresowane do nauczycieli religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: akonachowicz@lscdn.pl bądź telefonicznie 507 822 936.

Lekcja otwarta: Średniowieczna mowa uczuć - "Lament świętokrzyski"
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
s. 53 (II piętro)

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-18
godz. 12.40-13.25

Uwagi:

Zgłoszenia poprzez rejestrację na stronie LSCDN:
https://lscdn.pl/pl/kursy/736k8753,Jezyk-polski-klasa-1-liceum-ogolnoksztalcaceSredniowieczna-mowa-uczuc-quotLament.html

Nr oferty: 971234

Serdecznie zapraszam!
Beata Bojar
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Wypowiedź argumentacyjna w edukacji polonistycznej (szk.podstaw. i ponadpodstaw.)
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-18
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Lekcja otwarta ,, Zasada zachowania momentu pędu"
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu ul. Akademicka 1 sala 221

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-18
godz. 15:15-17: 00

Uwagi:

-
Egzamin ósmoklasisty - ćwiczymy formy wypowiedzi
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Samojluk Beata
Język polski

Teams
kontakt: b.samojluk@lscdn.pl
tel. 721668085

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-12-18
godz. 19:00

Uwagi:

-
Przygotowania świąteczne w domu.Nazywanie czynnosci i budowanie wypowiedzi za pomoca komunikatora.
Spotkanie prowadzi Anna Kominek - rewalitator, specjalista ds.komunikacji alternatywnej
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wasilewicz Małgorzata
Pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa Specjalna nr26 im.Janusza Korczaka w Lublinie -
Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym Zespołem Aspergera w Lublinie ul.Kurantowa 5

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Psycholodzy/pedagodzy szkolni
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-18
godz. 15.15 -16.15

Uwagi:

Serdecznie zapraszam na lekcję ale z uwagi na specyfikę zajęć liczba osób musi być ograniczona.
Proszę o kontakt mailowy.- mwasilewicz@lscdn.pl

Próbne arkusze maturalne - dobre praktyki w nauczaniu fizyki
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka

Google Meet
https://meet.google.com/ppb-huuq-rce?fbclid=IwAR2iSB9NsV5SF-noPNyOzHS_QW1hM8b4p-6B3aERhd3W0-5hDEb4jCgnOwo

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-19
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

-
"Zanim pierwsza gwiazdka błyśnie" - jasełka. Lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Beata Dziuba
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala widowiskowa

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-12-19
godz. 15.00-16.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Podstawowe narzędzia cyfrowe w pracy nauczyciela języka angielskiego
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
Wszystkie przedmioty

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-19
godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/Tj1ahZnUMJw6xezdA

Innowacyjny nauczyciel - Analiza zagadnień konkursowych do pierwszego etapu "Mistrza Komputera"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Spotkanie na platformie Google Meet https://meet.google.com/fgu-yhcb-hcm

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-19
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

W spotkaniu biorą udział nauczyciele sieci współpracy Twórczych Nauczycieli, należących również do komisji konkursowej "Mistrz Komputera"

Egzamin maturalny - wypowiedź argumentacyjna
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Samojluk Beata
Język polski

Teams
kontakt: bsamojluk@lscdn.pl
tel. 721668085

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-19
godz. 19:00

Uwagi:

-
"Zabawy na dywanie" - dydaktyczno-wychowawcza rola gier. Spotkanie sieci nauczycieli przedszkola- wsparcie i inspiracja
Spotkanie prowadzi Romualda Zachariasz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

MEET
meet.google.com/rcf-sgnv-afo

Nauczyciele przedszkoli

2023-12-19
godz. 18.30 -20.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na który przypomnimy sobie teorię dotyczącą roli gier edukacyjnych. Podzielimy się doświadczeniem z tego obszaru.

Próbne arkusze maturalne - dobre praktyki w nauczaniu fizyki
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

Google Meet
https://meet.google.com/ppb-huuq-rce?fbclid=IwAR2iSB9NsV5SF-noPNyOzHS_QW1hM8b4p-6B3aERhd3W0-5hDEb4jCgnOwo

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-19
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

-
Zajęcia otwarte - "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka" - kodowanie za pomocą maty do kodowania. Zajęcia w kl 2
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Mickiewicza 24 w Lublinie, sala 200a

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-20
godz. 10.05-10.50

Uwagi:

Na zajęcia można zgłosić się wypełniając formularz zgłoszeniowy - https://forms.gle/xrLBY4Yjzds1D6fg8

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie V
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele religii
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Psycholodzy/pedagodzy szkolni
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-12-20
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych cz.II. Spotkanie sieci nauczycieli przedmiotów zawodowych
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie ul. Magnoliowa 8 sala 207

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-12-20
godz. 17:00

Uwagi:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na adres:edebska@lscdn.pl

Zajęcia otwarte - Wykonanie projektu pokoju Św.Mikołaja w aplikacji Tinkercad. Zajęcia w kl 7
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie, ulica Mickiewicza 24, sala 200a

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-12-21
godz. 12.15-13.00

Uwagi:

Chęć uczestnictwa w zajęciach można potwierdzić poprzez formularz zgłoszeniowy - https://forms.gle/WEM3PirE5Xte57sc8

Zapraszam

Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne - spotkanie sieci grupa D
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard, Bożena Palikot, Renata Radlinska, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Meet Google

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-01-03
godz. 18.00

Uwagi:

Treści spotkania:
1. Definicja pojęć: klasa zróżnicowana i kształcenie zróżnicowane.
2. Metody pracy w grupie zróżnicowanej.
3. Narzędzia TIK w klasie zróżnicowanej.


Rejestracja na spotkanie - https://forms.gle/4Wkb4MLW6SNj72Qy7

Link do spotkania - meet.google.com/yju-sjpa-tby

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie VI
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Psycholodzy/pedagodzy szkolni
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-03
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Klasa jako zróżnicowane środowisko edukacyjne; Prowadzi Małgorzata Guellard, Renata Radlińska, Bożena Palikot, Janusz Woźniak
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot, Janusz Woźniak, Małgorzata Guellard, Renata Radlińska,
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Forma realizowana w trybie zdalnym synchronicznym. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-01-03
godz. 18.00-20.00

Uwagi:

-
Pogranicze kulturowe - "Miejsce" A. Stasiuka i inne propozycje literackie Grupa A
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-08
godz. 17.00-19.15

Uwagi:

Proszę o rejestrację na spotkanie poprzez link:
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/704k8783,Pogranicze-kulturowe-quotMiejscequot-A-Stasiuka-i-inne-propozycje-literackie.html

Serdecznie zapraszam
Beata Bojar - doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego i ds. wielokulturowości
bbojar@lscdn.pl
te. 665 913 765

Ocenianie wewnątrzszkolne (cz. 1) - aspekty formalno-prawne.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-09
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

W lesie - poznanie tropów leśnych zwierząt
Spotkanie prowadzi Paulina Gajda -Solan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 4

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-01-09
godz. 9.00-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Słucham i mówię - zajęcia logopedyczne
Spotkanie prowadzi Agnieszka Skubik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala logopedyczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-01-10
godz. 9.00-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Przeprowadzenie pierwszego etapu XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyka
Spotkanie na Google Meet. Link do spotkania dla komisji knkurskowej https://meet.google.com/fgu-yhcb-hcm
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-10
godz. 10.00-12.00

Uwagi:

W spotkaniu biorą udział członkowie kmisji konkursowej w czasie trwnia pierwszego etapu konkursu, uczesticy sieci współpracy i samokształcenia.

Komisja konkursowa pełni zdalny dyżur (pod telefonem i przy komputerze) nad poprawnością przeprowadzenia konkursu.
Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:

Prezydenta Miasta Lublin,
Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
zaś patronat naukowy objęty został poprzez:

Rektora Politechniki Lubelskiej,
Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
PTI oddział Lublin.
Realizacja podstawy programowej przeprowadzjąc konkurs przedmiotowy z informatyki - XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera". Akceptacja pytań konkursowych. Przesłanie informacji do szkół.
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Anna Jałowińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Informatyka
Spotkanie online na Google Meet. Link do spotkania został przesłany organizatorowi spotkania.
Nauczyciele szkół podstawowych

2024-01-10
godz. 06.00-08.00

Uwagi:

Pytania konkursowe zostają przesłane na wskazane adresy e-mail do szkół borących udział w konkursie "Mistrz Komputera"
Lekcja otwarta. Pracownia projektowania procesów produkcji; kl. 4 TB Temat: Projektowanie połączeń wpustowych
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Lublin ul. Magnoliowa 8, sala 207.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-11
godz. 12:40-13:25

Uwagi:

Uprzejmie proszę zalogować się przez system LSCDN lub potwierdzić uczestnictwo na adres:edebska@lscdn.pl

Zadania Olimpijskie - Olimpiada Matematyczna Juniorów
Spotkanie prowadzi Zbigniew Karczmarczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

UMCS - Instytut Matematyki, Lublin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, sala C-156 (Aula Matematyki)

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-13
godz. 11.00 - 12.30

Uwagi:

Warsztaty skierowane są do wszystkich nauczycieli, którzy prowadzą lub pragną prowadzić koło olimpijskiej w swoich szkołach i przygotowywać uczniów do olimpiady matematycznej OMJ.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną dwa tematy: Podzielność przez 3 i Środkowa w trójkącie prostokątnym.

Zainteresowanych nauczycieli proszę o zapisy przez formularz:

https://forms.gle/VZrwX6dnfJWcrwJy9

Lekcja otwarta ,, Zjawisko indukcji elektromagnetycznej"
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu
sala 221

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-15
godz. 15:15-17: 00

Uwagi:

-
Sensoryczne problemy przedszkolaków
Spotkanie prowadzi Honorata Marjaniuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

LSCDN Biała Podlaska ul. Kolejowa 8

Nauczyciele przedszkoli

2024-01-15
godz. 16.00 -17.30

Uwagi:

-
Ocenianie wewnątrzszkolne (cz. 2) - autonomia szkoły i nauczyciela
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-16
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Spotkanie sieci nauczycieli biologii
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Wszystkie przedmioty

Platforma meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-16
godz. 17.30 - 20.00

Uwagi:

Tematyka spotkania;
1. Mediacje szkolne - metodologia wdrażania mediacji szkolnych.
2. Rodzaje mediacji szkolnych.
3. Scenariusz wdrażania mediacji szkolnych.
4. Dyskusja, potrzeby indywidualne uczestników w zakresie wdrażania mediacji w szkole.

Proszę o zgłoszenia do dnia 12.01.2024 r.

na adres: ekucharska@lscdn.pl

LINK DO SPOTKANIA:

meet.google.com/seq-ymtb-xbi

Zapraszam

Ewa Kucharska

Komputer dla ucznia - sposoby na wykorzystanie komputera w procesie uczenia i nauczania nie tylko czwartoklasisty
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Google Meet. Proszę chętnych nauczycieli o kontakt mailowy na adres mdudek@lscdn.pl.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-17
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Zapraszam nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się prostymi aplikacjami sprzyjającymi procesowi uczenia się i nauczania. Przedstawię także nowości na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Spotkanie w sieci współpracy pedagogów specjalnych i pedagogów, psychologów szkolnych - rozwiązywanie problemów w bieżacej pracypedagoga specjalnego,psychologa i pedagoga szkolnego.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Wasilewicz, Emilia Tokarska, Anna Maleszczuk-Domańska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Anna Meleszczuk-Domańska
Emilia Tokarska
Wasilewicz Małgorzata
Pedagog specjalny
Pedagog szkolny
Psycholog

Zapraszamy na spotkanie poprzez Google Meet
link do spotkania -
https://meet.google.com/kbv-zowz-syh

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Psycholodzy/pedagodzy szkolni
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-17
godz. 18.30

Uwagi:

Zapraszamy do kontaktu:
Małgorzata Wasilewicz - pedagog specjalny mwasilewicz@lscdn.pl
Anna Maleszczuk Domańska – pedagog szkolny ameleszczukdomanska@lscdn.pl
Emilia Tokarska – psycholog szkolny etokarska@lscdn.pl

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie VII
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-17
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Pogranicze kulturowe - "Miejsce" A. Stasiuka i inne propozycje literackie Grupa B
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-17
godz. 17.00-19.15

Uwagi:

Proszę o rejestrację na spotkanie poprzez link:
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/704k8783,Pogranicze-kulturowe-quotMiejscequot-A-Stasiuka-i-inne-propozycje-literackie.html

Serdecznie zapraszam
Beata Bojar - doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego i ds. wielokulturowości
bbojar@lscdn.pl
te. 665 913 765

QUIZIZZ jako przykład wykorzystania edukacyjnych technologii informacyjnych
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
Wszystkie przedmioty

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-18
godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego oraz innych chętnych odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/SEMguhbBejAY2fp76

Kodwanie i programowanie. Sposoby na zajęcia z uczniami klas młodszych.
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka
Wychowanie przedszkolne

Spotkanie online na Google Meet.
Link do spotkania: https://meet.google.com/fgu-yhcb-hcm

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-18
godz. 17.30 - 19.00

Uwagi:

Zapraszam chętnych nauczycieli na spotkanie metodyczne prowadzone online.
Zgoszeń proszę dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy - https://forms.gle/ryTWCd9Zc7YYwPrA8
kto z PAnstwa będzie chciał popracować proszę o zainstalowanie bezpłatnego programu Baltie3 (link do programu: http://www.baltie.com/pl/)

Ocenianie to sztuka
Spotkanie prowadzi Barbara Jaszak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaszak Barbara
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-01-22
godz. 18:00

Uwagi:

Link do szkolenia zostanie podany po zgłoszeniu bjaszak@lscdn.pl

Warsztaty metodyczne ,, Budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności fizycznych"
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu
sala 221

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-22
godz. 15:15-17: 00

Uwagi:

-
"Praca z uczniem zdolnym"
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka
Szkoła podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
Nauczyciele szkół podstawowych

2024-01-22
godz. 14:25-16:00

Uwagi:

Proszę o zgłoszenie na adres: egrzybek@lscdn.pl
Lekcja otwarta: Czym jest pamięć miejsca? - opowiadanie Andrzeja Stasiuka pt. "Miejsce"
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski
IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
ul. A. Struga 6
sala 53 (II piętro)
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

2024-01-22
godz. 10.10-10.55

Uwagi:

Proszę o zarejestrowanie się poprzez link:
https://lscdn.pl/pl/kursy/736k8802,Jezyk-polski-klasa-4-liceum-ogolnoksztalcaceCzym-jest-pamiec-miejsca-opowiadanie.html (zakładka: zajęcia otwarte)

Serdecznie zapraszam
Beata Bojar - doradca metodyczny z języka polskiego i ds. wielokulturowości LSCDN
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765
Polska eseistyka współczesna - poziom rozszerzony Gr. A
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

ONLINE - MEET

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-22
godz. 17.00 - 18.30

Uwagi:

Program spotkania:

1. Miejsce eseistyki w podstawie programowej
2. Konstrukcja i dekonstrukcja
3. Propozycje pracy warsztatowej z materiałem literackim
4. Ćwiczenia dla uczniów


Zgłoszenia poprzez link:
https://forms.gle/EkUfjZ1aDrz2TJtq6

Motywowanie uczniów warunkiem skutecznego nauczania
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
Wszystkie przedmioty

ZOOM.
Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-23
godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/im8PYTVBtdTQAShaA

III Spotkanie szkolnych koordynatorów projektu Aktywna Tablica
Spotkanie prowadzi Barbara Turska, Hanna Głos, Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-23
godz. 17:30

Uwagi:

Spotkanie dla uczestników Sieci współpracy koordynatorów Aktywna tablica 2023/2024.

Argumentacja w wypowiedzi pisemnej ucznia w szk. podstaw. i ponadpodstaw
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-23
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Spotkanie sieci nauczycieli biologii
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Biologia
Przyroda

Platforma meet

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

2024-01-23
godz. 17.30 - 20.00

Uwagi:

TEMAT: Ocenianie w edukacji włączającej.
- Cele oceniania w edukacji włączającej.
- Scenariusz w edukacji włączającej.
- Ocenianie kształtujące w edukacji włączającej.

LINK DO SPOTKANIA:
meet.google.com/jhg-oohi-mwp

Proszę o potwierdzenie udziału na adres ekucharska@lscdn.pl
do dnia 21.01.2024 r.

Zapraszam
Ewa Kucharska

Monitorowanie i analiza postępów ucznia - "Przed maturą" cz. 1
Spotkanie prowadzi Beata Samojluk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Samojluk Beata
Język polski

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Akademicka 8
21-500 Biała Podlaska

bsamojluk@lscdn.pl

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-23
godz. 17:00

Uwagi:

-
"Biblioteczka nauczyciela czyli co czytać dzieciom"
Spotkanie prowadzi Romualda Zachariasz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

MEET: https://meet.google.com/fhp-trrm-qyy?authuser=1

Nauczyciele przedszkoli

2024-01-23
godz. 19:00-20.30

Uwagi:

Spotkanie sieci nauczycieli wychowania przedszkolnego, na którym podzielimy się "perełkami" i nowościami z naszej biblioteczki.

Warsztaty metodyczne ,, Budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności fizycznych"
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu
sala 221

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-01-24
godz. 15:15-17: 00

Uwagi:

-
Warsztaty metodyczne ,, Budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności fizycznych"
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka
I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu sala nr 221
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-24
godz. 15:15-17:00

Uwagi:

Zgłoszenia na adres: egrzybek@lscdn.pl
Polska eseistyka współczesna - poziom rozszerzony Gr. B
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

ONLINE _ MEET

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-01-25
godz. 17.00 - 18.30

Uwagi:

Plan spotkania:
1. Miejsce eseistyki w podstawie programowej
2. Konstrukcja i dekonstrukcja
3. Propozycje pracy warsztatowej z materiałem literackim
4. Ćwiczenia dla uczniów


Zgłoszenia poprzez link:
https://forms.gle/pGDmfhd2R5gDNKuJA

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się języka niemieckiego.
Spotkanie prowadzi Wiesława Wąsik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wąsik Wiesława
Język niemiecki
online - Google Meet
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-01-25
godz. 18:00-19:30

Uwagi:

Na spotkanie proszę zgłaszać się na e-mail: wwasik@lscdn.pl
W dniu 24.01.2024 przesłany będzie link do spotkania.
Sensoryczne problemy przedszkolaków
Spotkanie prowadzi Romualda Zachariasz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

MEET: https://meet.google.com/eey-emoc-eqn?authuser=1

Nauczyciele przedszkoli

2024-01-30
godz. 19:00-20.30

Uwagi:

Spotkanie sieci nauczycieli wychowania przedszkolnego, na którym podzielimy się doświadczeniem na w/w temat.

Zmiany w kryteriach oceniania poprawności językowej prac pisemnych uczniów
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-02-12
godz. 18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Książka moim przyjacielem - lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Joanna Piasecka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 011

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-02-14
godz. 9.00-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie VIII
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Aplikacja Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-14
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Spotkanie w sieci współpracy pedagogów specjalnych i pedagogów, psychologów szkolnych - Wsparcie w pracy specjalistów szkolnych.Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/24
Spotkanie prowadzi Małgorzata Wasilewicz, Emilia Tokarska, Anna Maleszczuk-Domańska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Anna Meleszczuk-Domańska
Emilia Tokarska
Wasilewicz Małgorzata
Pedagog specjalny
Pedagog szkolny
Psycholog

Zapraszamy na spotkanie poprzez Google Meet
link do spotkania -
https://meet.google.com/kbv-zowz-syh

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Psycholodzy/pedagodzy szkolni
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-15
godz. 18.30

Uwagi:

Zapraszamy do kontaktu:
Małgorzata Wasilewicz - pedagog specjalny mwasilewicz@lscdn.pl
Anna Maleszczuk Domańska – pedagog szkolny ameleszczukdomanska@lscdn.pl
Emilia Tokarska – psycholog szkolny etokarska@lscdn.pl

XX Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Anna Smolińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyka

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-16
godz. 8:00-14:30

Uwagi:

-
Vademekum nauczyciela matematyki - przygotowania do egzaminu 8-klasisty
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Spotkanie online Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-02-19
godz. 18.00 - 20.15

Uwagi:

Tematyka spotkania:

1. Wymagania egzaminacyjne, a podstawa programowa
2. Metodyczne sugestie w zakresie przygotowań uczniów do egzaminu.
3. Zasady oceniania zadań otwartych przez egzaminatorów OKE, w tym uczniów z SPE.

Zainteresowanych nauczycieli proszę o zapisy przez formularz:

https://forms.gle/VPfbwPWgud152bnQ8


Serdecznie zapraszam

Maths - dodajemy po angielsku
Spotkanie prowadzi Jagoda Mazurek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 107

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-02-19
godz. 8.55-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Po co są oceny/stopnie w szkole? (cz. 1)
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-19
godz. 18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Filmy – język dzisiejszego pokolenia
Spotkanie prowadzi Anna Maciukiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Maciukiewicz Anna
Religia

Cetrum Pastoralne w Zamościu

Nauczyciele religii

2024-02-20
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Spotkanie dla katechetów parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie IX
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-21
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Sztuczna inteligencja w edukacji językowej
Spotkanie prowadzi Anna Stefańczyk, Monika Smyl
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Język angielski

spotkanie on-line

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-02-21
godz. 17:00-18:30

Uwagi:

Program spotkania:
1. Zastosowanie sztucznej inteligencji, szanse i zagrożenia.
2. Rejestracja i formułowanie pytań w Chacie GPT.
3. Aplikacja Twee.com na lekcji języka obcego – przekrój możliwości.
4. Aspekty etyczne i prawa autorskie.

Czasopisma dla dzieci-spotkania ze "Świerszczykiem"
Spotkanie prowadzi Zofia Dzięcioł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet-link do spotkania otrzymają zapisani nauczyciele dzień przed spotkaniem

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-21
godz. 16.30

Uwagi:

Link do zapisów:https://forms.gle/uF98uM7hBJm9gBy38

Szkoła wobec edukacji włączającej – szanse i wyzwania
Spotkanie prowadzi Dorota Lorenc-Pasieczna, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna
Wszystkie przedmioty
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-22
godz. 18:00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie metodyczne poświęcone praktycznej stronie edukacji włączającej.
Komu i jak pomagamy tworząc w szkole warunki do funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają linki do materiałów.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: dlorenc@lscdn.pl lub jwozniak@lscdn.pl

Doskonalenie umiejętności z zakresu pomiaru elektrycznego w kontekście arkuszy maturalnych
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz, Elżbieta Grzybek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka
https://meet.google.com/zsu-ehzq-htf
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-22
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

-
Praktyczne wykorzystanie gogli VR w procesie edukacyjnym - program "Laboratoria przyszłości"
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, Al.Warszawska 43 Jastków

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-22
godz. 15.00-16.30

Uwagi:

Podczas spotkania nauczyciele nauczą się korzystać z portalu ClassVR oraz gogli VR. Chętnych nauczycieli proszę o kontakt mailowy mdudek@lscdn.pl

Doskonalenie umiejętności pomiaru dydaktycznego w kontekście arkuszy egzaminacyjnych.
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka
Google meet:https://meet.google.com/ope-jpbu-erh
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-22
godz. 19:00-20:30

Uwagi:

-
Konferencja metodyczna: Patroni Roku 2024
Spotkanie prowadzi Beata Bojar, Daniel Buchowiecki, Dorota Jaśkowska, Barbara Jaszak, Małgorzata Sagan, Beata Samojluk, Beata Wasilewska-Wnuk, Marlena Wojnar, Anna Zielińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-26
godz. 17.00-20.30

Uwagi:

Zapisy poprzez link:
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/704k8869,Patroni-Roku-2024.html
Serdecznie zapraszamy!
Beata Bojar
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Praktyczne wykorzystanie gogli VR w procesie edukacyjnym - program "Laboratoria przyszłości"
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, Al. Warszawska 43, Jastków

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-27
godz. 15.30-17.00

Uwagi:

Podczas spotkania nauczyciele nauczą się korzystać z portalu ClassVR oraz gogli VR. Chętnych nauczycieli proszę o kontakt mailowy mdudek@lscdn.pl

Po co są oceny/stopnie w szkole? (cz. 2)
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-27
godz. 18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Mowa nienawiści w szkole
Spotkanie prowadzi Iwona Kryczka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kryczka Iwona
Geografia

Spotkanie na platformie MEET LSCDN.

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-27
godz. 17:00 - 18:00

Uwagi:

Proszę o zgłoszenie na adres mailowy: Ikryczka@lscdn.pl d dnia 25 II 2024 r. Dzień przed szkoleniem przesłany zostanie link do szkolenia.

Realizacja podstawy programowej. Wprowadzanie animacji w klasach I-III szkoły podstawowej
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Mickiewicza 24, sala 200a

Dyrektorzy szkół podstawowych

2024-02-27
godz. 16.30-18.00

Uwagi:

Na spotkaniu wukonamy ćwiczenia w programie Scratch 3.0 i Baltie 3 na temat wprowadzenia animacji w klasach młodszych szkół podstawowych oraz w klasach czwartych.
Uczestnicy spotkania metodycznego otrzymują potwierszenie uczestnictwa.
W związku z tym chęć uczestnictwa w spotkaniu metodycznym-warsztatowym proszę zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy

https://forms.gle/B6JMNDPPfv4QqbT2A

Zapraszam
Hanna Głos

Metoda CLIL na lekcjach języka angielskiego
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-27
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Uwagi:
Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/d7fh3tYZE75rLPcQ8

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela JOZ.
Spotkanie prowadzi Anna Liwak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dorota Król
Język obcy zawodowy

Spotkanie odbędzie się on-line.

Podaję link do spotkania:

https://meet.google.com/bvp-uzgf-ehb

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-28
godz. 18.00-19.00

Uwagi:

Jeśli chcecie Państwo w pełni skorzystać z oferty szkoleniowej proszę wcześniej założyć sobie konto na CHAT GPT, lub posiadać możliwość zalogowania się

W dziecięcym laboratorium - kolorowy wulkan
Spotkanie prowadzi Paulina Szymkiewicz- Flor
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 018

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-02-28
godz. 9.00- 10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Ekspilkacja tekstu - "Rozłączenie" J. Słowackiego
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

IX LO im. M. Kopernika w Lublinie
ul. A. struga 6
sala 53 (II piętro)

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-02-29
godz. 13.45-14.30

Uwagi:

dodatkowo: omówienie lekcji

Serdecznie zapraszam!

Beata Bojar
doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego i ds. wielokulturowości
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Siec współpracy i samokształcenia dla mediatorow szkolnych
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Wszystkie przedmioty

Platforma meet
Link do spotkania:
meet.google.com/fqn-jzfs-zjj
Prosze o potwierdzenie udziału do dnia 28.02.2024 r. na adres e-mail; ekucharska@lscdn.pl

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-02-29
godz. 17.30 - 20.00

Uwagi:

Cela spotkania;

- Diagnoza konfliktu
- Narzędzia pracy mediatora
- Wdrażanie mediacji w szkole

Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela
Spotkanie prowadzi Marta Guz, Agnieszka Ćwiklak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 4 w lublinie, ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2024-03-04
godz. 17.15

Uwagi:

-
Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard, Bożena Palikot, Renata Radlińska, Janusz Wożniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna

Komunikator internetowy Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-03-05
godz. 18.00 - 19.30

Uwagi:

Plan spotkania
Podstawy prawne dotyczące wprowadzania innowacji pedagogicznych.
Przykłady dobrych praktyk. Dyskusja.
Zapisy poprzez link:https://forms.gle/N1VAZ7YbBED8Wr1p7

Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej - spotkanie sieci
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard, Renata Radlińska, Bożena Palikot, Janusz Wożniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

On-line meet.google.com/mpx-aiji-kks

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-03-05
godz. 18.00-20.00

Uwagi:

Plan spotkania
1.Podstawy prawne dotyczące wprowadzania innowacji pedagogicznych.
2.Przykłady dobrych praktyk. Dyskusja.
Zapisy poprzez link:https://forms.gle/N1VAZ7YbBED8Wr1p7

Zapraszamy serdecznie
Doradcy Metodyczni LSCDN

Nauczyciel w świecie technologii – aplikacje wspomagające pracę nauczyciela i uczniów
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (Lublin, ul. Artura Grottgera 2)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-05
godz. 11:30

Uwagi:

-
CheckIT, konferencja informatyczna
Spotkanie prowadzi Lubelska Wyżyna IT /LWIT/
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (Lublin, ul. Artura Grottgera 2)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-05
godz. 8:45-14:00

Uwagi:

-
Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie X
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-06
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Planowanie przedsięwzięcia programistycznego - określenie celu projektu
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, s.94

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-07
godz. 13:05

Uwagi:

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o wcześniejszy kontakt bjarmul@lscdn.pl

Spotkanie metodyczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nadrybiu - ocenianie uczniów I etapu edukacyjnego w tym uczniów ze SPE
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nadrybiu

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-03-08
godz. 8.00-13.00

Uwagi:

-
Spotkanie metodyczne "O doświadczeniach Rutherforda dla zainteresowanych nauczycieli fizyki"
Spotkanie prowadzi Waldemar Berej, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka
https://meet.google.com/aat-qjbr-vjc
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-11
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

-
"O doświadczeniach Rutherforda dla zainteresowanych nauczycieli fizyki"
Spotkanie prowadzi Waldemar Berej
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka

https://meet.google.com/aat-qjbr-vjc

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-11
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

-
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego — jak ćwiczyć słuchanie?
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.
Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-12
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/KpiDqhbGRjaRmXcHA
Normatywne oddychanie jako podstawa prawidłowego rozwoju mowy u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Spotkanie prowadzi Agnieszka Skubik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Dołącz w Google Meet
meet.google.com/mfg-cnge-man

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2024-03-12
godz. 18.30

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie z logopedą Panią Agnieszką Skubik, wieloletniego specjalistę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach oraz neurologopedę, terapeutę SI w Centrum Psychologiczno -Neurologopedyczne Neuris.
Program spotkania:
1.Cechy prawidłowego oddychania.
2. Możliwe przyczyny powstania nieprawidłowego oddychania.
3. Oddychanie nosem a oddychanie ustami - różnice.
4. Konsekwencje nieprawidłowego toru oddechowego:
- dla zdrowia
- dla rozwoju pozostałych funkcji motorycznych jamy ustnej
- dla rozwoju twarzoczaszki
- dla kształtowania się warunków zgryzowych
- dla artykulacji
5. Przykład prostych ćwiczeń kształtujących prawidłowy tor oddechowy.

Nowoczesne formy pracy na lekcjach wychowania fizycznego - przykłady dobrych praktyk.
Spotkanie prowadzi Jerzy Bekas
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bekas Jerzy
Wychowanie fizyczne

Spotkanie odbędzie się on-line 12 marca 2024r.

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-03-12
godz. 17.00 - 18.30

Uwagi:

Program :
1. Lekcja wychowania z ciekawymi pomysłami.
- przykłady rozgrzewki,
- gry i zabawy terenowe
- pomysły na lekcję na małej sali,
- indywidualizacja na lekcji,
2. Motywowanie uczniów
- w jaki sposób motywować ucznia do aktywności,
3. Przykłady właściwego oceniania.
4. Podsumowanie , dyskusja , wymiana doświadczeń.
Link do spotkania:https://lscdn.pl/pl/kursy/708k8972,Nowoczesne-formy-pracy-na-lekcjach-wychowania-fizycznego-przyklady-dobrych-prakt.html?sid=a4aa6a50609ad64c831e348c3b72ef25

(Wielo)Kulturowe rozumienie przepaści na podstawie sonetu "Droga nad przepaścią w Czufut-Kale" A. Mickiewicza
Spotkanie prowadzi Marta Fronczek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
ul. Ks.M.Słowikowskiego 6
sala nr 113

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-12
godz. 14.45-15.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy na lekcję otwartą
w ramach projektu edukacji wielokulturowej

Zapisy poprzez link:
https://forms.gle/sE72d6kmReGjgpBq6
(link należy skopiować i wkleić do przeglądarki)

Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania dotyczące projektu "Wielokulturowość w edukacji polonistycznej", proszę pisać na adres e-mail lub dzwonić.

Beata Bojar
doradca metodyczny LSCDN z języka polskiego i ds. wielokulturowości
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Kreatywność na lekcjach języka polskiego
Spotkanie prowadzi Barbara Jaszak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaszak Barbara
Język polski

Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim.

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-03-13
godz. 15:00

Uwagi:

-
Aplikacje wspomagające pracę nauczyciela i uczniów
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, pracownia informatyczna 94

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-13
godz. 16:00 - 18:15

Uwagi:

Zapraszamy nauczycieli na warsztaty praktyczne z zakresu tworzenia materiałów interaktywnych.

W programie warsztatów

testy, rebusy, krzyżówki, łączenie w pary /Wordwall/
wirtualna tablica /Padlet/
mapa pojęciowa
mapa skojarzeń
interaktywna aktywność /Nearpod/

Rejestracja https://www.lscdn.pl/pl/kursy/707k8886,Aplikacje-wspomagajace-prace-nauczyciela-i-uczniow.html

W marcu jak w garncu - lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Ewa Wójcik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 004

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2024-03-13
godz. 9.45- 11.15

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Obsługa programu AutoCAD
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Magnoliowa 8, sala 204

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-13
godz. 17:00- 18:30

Uwagi:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojej obecności na adre: edebska@lscd.pl

Spotkanie sieci nauczycieli biologii - Indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia na lekcji biologii.
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Biologia

Spotkanie na platformie meet.
Link do spotkania;
meet.google.com/ytw-gcba-miaink do spotkania
Proszę o potwierdzenia udziału do dnia 10.03 2024 r. na adres e-mail: ekucharska@lscdn.pl

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-14
godz. 17.30 - 20.00

Uwagi:

Cele spotkania:
- Diagnoza potrzeb edukacyjnych ucznia na lekcji biologii
- Metody i formy pracy - indywidualizacja pracy z uczniem
- Ocenianie włączające na lekcji biologii.

Lekcje otwarte w SP nr 1 w Bełżycach- "Szukamy oznak wiosny" oddział przedszkolny i "Ogarniam emocje – ćwiczenia w rozpoznawaniu oraz radzeniu sobie z emocjami" w kl.1
Spotkanie prowadzi Paulina Janik, Katarzyna Bożym
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2024-03-15
godz. 9.00-12.00

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

"O doświadczeniach Rutherforda dla zainteresowanych nauczycieli fizyki".
Spotkanie prowadzi Waldemar Berej
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka

https://meet.google.com/aat-qjbr-vjc

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-18
godz. 18:00 - 20:30

Uwagi:

-
Metody wspierające uczenie poza klasą szkolną
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Radlińska Renata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne

Komunikator internetowy Google Meet. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-03-18
godz. 17.00 - 18.30

Uwagi:

Program spotkania:

Metody wspierające uczenie poza klasą szkolną
1. Grywalizacja w edukacji – gra terenowa.
2. Doświadczenia i eksperymenty. 
3. Metoda stacji zadaniowych.
4. Zabawy  i przerywniki, które odmieniają lekcje.
5. Projekt - rozwiązania praktyczne, inspiracje.
6. Dyskusja, dzielenie się wiedzą.

Zapisy poprzez formularz:https://forms.gle/tCskFjvPEuh27iCk6

TIK i otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie odbędzie się zdalnie za pomocą komunikatora Google Meet.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-18
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszam nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnik spotkania dowie się co to są otwarte zasoby edukacyjne, pozna serwisy, wyszukiwarki, aplikacje najbardziej przydatne w pracy nauczyciela, usystematyzuje swoją wiedzę związaną ze stosowaniem prawa autorskiego w szkole. Nauczycieli zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o kontakt mailowy na adres: mdudek@lscdn.pl

Spotkanie metodyczne "O doświadczeniach Rutherforda dla zainteresowanych nauczycieli fizyki" cz.II
Spotkanie prowadzi Waldemar Berej, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

https://meet.google.com/aat-qjbr-vjc

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-18
godz. 19:00 - 20:30

Uwagi:

-
AI i chat GPT w pracy nauczyciela matematyki
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Spotkanie online na Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-18
godz. 18.00 - 20.15

Uwagi:

Zainteresowanych nauczycieli proszę o zapisy przez formularz:
https://forms.gle/GNKLZpL5R3Rmp1wC9
Serdecznie zapraszam, Elżbieta Wojtowicz

Ile waży piłka?- sytuacje zadaniowe sprzyjające kształtowaniu umiejętności ważenia - lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Kinga Ligocka - Komornik
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 016

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2024-03-19
godz. 9.00-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Aplikacje Google Workspace jako warsztat pracy nauczyciela
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.
Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-19
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/C7F3evCjuv3bG8fD8
Rola podręczników w procesie nauczania
Spotkanie prowadzi Elżbieta Ćwir, Natalia Jaślikowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Ćwir Elżbieta
Jaślikowska Natalia
Język angielski
Język rosyjski

https://meet.google.com/.nbi-yesi-uyv

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-19
godz. 17:00

Uwagi:

-
Dzień Wody - woda i problemy z nią związane na zajęciach geograficznych
Spotkanie prowadzi Iwona Kryczka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kryczka Iwona
Geografia

XXIX LO w Lublinie, ulica Lipowa 25 sala 36

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-19
godz. 16:00 - 17:00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie. Przy herbatce porozmawiamy o problemach wodnych i propozycji zmian w PP z geografii.

Sieć współpracy i samokształcenia "Aktywna Tablica, LSCDN 2023/2024"
Spotkanie prowadzi Barbara Turska, Bożena Jarmuł, Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Spotkanie zdalne w aplikacji Teams

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-19
godz. 17:30-19:00

Uwagi:

Link do spotkania zostanie przesłany na adres szkolnych koordynatorów sieci współpracy "Aktywna Tablica LSCDN 2023/2024"

Lekcja otwarta. "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ćwiczenia."
Spotkanie prowadzi Anna Nowak-Kowal
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Nowak-Kowal Anna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa nr 21. Lublin ul Zuchów 1, sala 131.
Nauczyciele szkół podstawowych

2024-03-20
godz. 12:30-13:15

Uwagi:

Praca na lekcji pierwszej pomocy w dużej grupie.
Jak doskonalić umiejętności wykonywania resuscytacji w szkole podstawowej?
Cykl warsztatów dla nauczycieli dotyczących Olimpiady Matematycznej Juniorów
Spotkanie prowadzi Eliza Jackowska-Boryc
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jackowska-Boryc Eliza
Matematyka
Spotkanie w dniu 20.03 jest pierwszym z cyklu spotkań warsztatów dotyczących Olimpiady Matematycznej Juniorów. Spotkania będą odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy Google Meet, pod linkiem:

https://meet.google.com/iqe-jvdu-pkw

Terminy spotkań:

Spotkanie 1: 20.03, 19:00-20:00
Spotkanie 2: 03.04, 18:00-19:00
Spotkanie 3: 17.04, 18:00-19:00
Spotkanie 4: 08.05, 18:00-19:00
Spotkanie 5: 05.06, 18:00-19:00
Spotkanie 6: 12.06, 18:00-19:00
Nauczyciele szkół podstawowych

2024-03-20
godz. 19:00-20:00

Uwagi:

Szanowni Państwo,
zapraszam Państwa do uczestnictwa w warsztatach dla nauczycieli dotyczących Olimpiady Matematycznej Juniorów. Cykl warsztatów odbędzie się następujących terminach:

Spotkanie 1: 20.03, 19:00-20:00
Spotkanie 2: 03.04, 18:00-19:00
Spotkanie 3: 17.04, 18:00-19:00
Spotkanie 4: 08.05, 18:00-19:00
Spotkanie 5: 05.06, 18:00-19:00
Spotkanie 6: 12.06, 18:00-19:00

Zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym, pod linkiem:

https://meet.google.com/iqe-jvdu-pkw

Proszę zainteresowanych z Państwa o wypełnienia arkusza rejestracyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3J6EoDT1ScIB4F-vhlq-_5nZ_zieiojABcAtY6r1LU8kIlg/viewform

do 18.03 do godziny 20:00. Umożliwi on komunikację oraz przesyłanie materiałów warsztatowych. Tematy spotkań zostaną ustalone na podstawie Państwa odpowiedzi udzielonych w formularzu. Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie. W razie pytań proszę o kontakt drogą elektroniczną: ejackowskaboryc@lscdn.pl
III etap wojewódzkiego konkursu inforatycznego "Mistrz Komputera"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyka

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8 w Lublinie

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-03-20
godz. 13.45-15.15

Uwagi:

Uczniowie zgłaszają się z opiekunami o godzinie 13.45 - rejestracja
O godz.14.00 - powitanie uczestników, losowanie stanowisk
14.15- rozpoczęcie konkursu
Uczniowie rozwiązują zadania w ciągu 60 minut.
Po zakończeniu, komisja konkursowa przystępuje do sprawdzania prac.
Zgodnie z regulaminem konkursu, organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

Egzamin maturalny 2024 - wnioski i rekomendacje
Spotkanie prowadzi Anna Stefańczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Stefańczyk Anna
Język rosyjski

MS Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-21
godz. 18:00 - 19:30

Uwagi:

proszę o zgłoszenia na adres: astefanczyk@lscdn.pl

lub telefonicznie: 669365202

Jak uatrakcyjnić lekcje fizyki poprzez doświadczenie i eksperyment
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego ul. Akademicka 8, sala 221

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-03-21
godz. 9:00 - 12:00

Uwagi:

-
Religijne kamishibai, czyli papierowa innowacja
Spotkanie prowadzi Anna Maciukiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Maciukiewicz Anna
Biblioteka
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Wychowanie przedszkolne

Filii w Biłgoraju Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele religii

2024-03-21
godz. 16.00-17.30

Uwagi:

Treści szkolenia:
– historia teatru
– skuteczność i wpływ na rozwój dziecka
– przykłady pracy z teatrem.Zgłoszenia udziału poprzez formularz https://forms.gle/PmBkb3VyhiR5ewrr7 lub telefonicznie 607 257 980.

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"
Spotkanie prowadzi Krzysztof Staruch, Jacek Misiuk, Bożena Jarmuł, Anna Smolińska, Paweł Droździel
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Hotelarstwo i turystyka
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Regionalne ośrodki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”
1. Lublin – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, 20-346 Lublin ul. Długa 6
/woj. lubelskie, podkarpackie/.
2. Pułtusk – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12
/woj. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie/.
3. Tychy – Zespół Szkół nr 7 w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Browarowa 1a /woj. podkarpackie, śląskie, wielkopolskie/.
4. Chojnice – Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach, 89-620 Chojnice ul. Kościerska 10 /woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie/.
5. Żychlin - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie,
62-571 Żychlin, 62-571 Stare Miasto, ul. Parkowa 2 /woj. łódzkie/

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-22
godz. 10:00-13:00

Uwagi:

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” odbędzie się dnia 22.03.2024 r. w godz. 10:00-13:00 w regionalnych ośrodkach Olimpiady według poniższego harmonogramu:
• 10:00-10:30 Rejestracja uczestników w regionalnym ośrodku Olimpiady
• 10:30-10:45 Powitanie, inauguracja
• 10:45- 11.45 Wykłady tematyczne
• 11:45-12:45 Regionalny etap Olimpiady
• 12:45-13:00 Zakończenie II etapu Olimpiady.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w etapie regionalnym i ogólnopolskim w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.
Wykaz szkół przyporządkowanych do poszczególnych ośrodków dostępny jest na stronie https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa

Wielkanocne eksperymenty - lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Katarzyna Hetman-Lewczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 206

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2024-03-25
godz. 11.20-12.35

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Doskonalenie umiejętności oceny zadań maturalnych
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka

https://meet.google.com/pyp-ehyb-jkj?hs=122&authuser=0

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-03-25
godz. 19:30 - 20:30

Uwagi:

-
Edytory tekstu w praktyce nauczyciela (WORD, WRITER i DOCS)
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Wszystkie przedmioty
Język angielski
ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.
Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-03-26
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/bgN1boi8SpwokiQR8
Tworzenie dokumentacji technicznej i pomocy dydaktycznych w programie AutoCAD- warsztaty dla nauczycieli
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie ul. Magnoliowa 8 sala 204

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-03
godz. 17:00

Uwagi:

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu na adres: edebska@lckziu.lublin.eu
Plan szkolenia:
1. Posługiwanie się narzędziami rysunkowymi i modyfikacyjnymi
2. Tworzenie warstw rysunkowych i zarzadzanie nimi
3. Przygotowanie rysunku do wydruku

Legenda o Piaście - Wiosenna Scena Teatralna
Spotkanie prowadzi Mariola Skoczylas
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala widowiskowa.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych

2024-04-04
godz. 9.50-11.05

Uwagi:

Zapraszam na widowisko teatralne połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądany spektakl i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

„Algorytmiczna Liga Zadaniowa” - programowanie w języku C++ lub Python
Spotkanie prowadzi Bogumił Piwoni, Mirosław Pietrzycki
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Informatyka

On-line dla zarejestrowanych uczestników.
Szczegóły opublikowane są na stronie http://strona.lo1.lublin.eu/algorytm/

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-04-08
godz. -

Uwagi:

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. St.Staszica w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych zainteresowanych programowaniem w języku C++ lub Python do udziału w konkursie „Algorytmiczna Liga Zadaniowa”. Jeżeli uczniowie Państwa szkoły chętnie programują i chcą rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie http://strona.lo1.lublin.eu/algorytm/

Pytanie o osobistą perspektywę - ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-08
godz. 18.00-20.15

Uwagi:

Program spotkania:
1.Zasady egzaminu ustnego z języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy ze zdającym.
2. Charakterystyka pytania o osobistą perspektywę.
3. Przykłady pytań błędnie zadanych i po korekcie.
4. Pytania do:
a/ zagadnienia tematycznego - pytania jawne,
b/ zagadnienia tematycznego - pytania niejawne,
c/ wypowiedzi monologowej zdającego.
5. Ćwiczenia w oparciu o materiały egzaminacyjne.Rejestracja poprzez link (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki):
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/704k8997,Pytanie-o-osobista-perspektywe-ustny-egzamin-maturalny-z-jezyka-polskiego.html

Zapraszam serdecznie
Beata Bojar
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Lekcja otwarta: Tamowanie krwotoków. Aktywizacja uczniów na lekcji
Spotkanie prowadzi Anna Nowak-Kowal
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Nowak-Kowal Anna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zespół Szkół nr 5, Lublin, ul Elsnera 5, sala 205.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-09
godz. 11:15-12:30

Uwagi:

Lekcja odbywa się w godz.11:20-12.05. Bezpośrednio po zajęciach będzie omówienie lekcji.

Zastosowanie aplikacji Canva w pracy nauczyciela
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, Lublin
Sala 100

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-10
godz. 16.00-19.00

Uwagi:

Spotkanie skierowane są do Rady Pedagogicznej SP2 w Lublinie.
Nauczyciele otrzymają link do zarejestrowania się.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie do w aplikacji Canva - podstawowe zasady.
• Zakładanie konta w aplikacji, dołączanie zaświadczenia o zatrudnieniu.
• Praktyczne stosowanie aplikacji w edukacji: dyplomy, podziękowania, plany zajęć, kolaż zdjęć, tworzenie prezentacji z wykorzystaniem Canva Doc, ustawienie rozmiarów karty, generowanie prac min do: pdf, png.
• Współpraca i wymiana doświadczeń, z wykorzystaniem aplikacji Canva.


Zapraszam - Hanna Głos

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej- spotkanie sieci
Spotkanie prowadzi Małgorzata Guellard, Bożena Palikot, Renata Radlińska, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Link do spotkania
meet.google.com/itg-couh-stn

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-04-10
godz. 18.00-20.00

Uwagi:

Cel ogólny: Usystematyzowanie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego.

Treści spotkania:
Przepisy prawa dotyczące oceniania w szkole.
Różnice między ocenianiem kształtującym, a ocenianiem sumującym.
Techniki oceniania bieżącego.
Dobre praktyki, wymiana doświadczeń nauczycielskich.

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot, Małgorzata Guellard, Renata Radlinska, Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-04-10
godz. 18.00

Uwagi:

Treści spotkania
1. Przepisy prawa dotyczące oceniania w szkole.
2. Różnice między ocenianiem kształtującym, a ocenianiem sumującym.
3. Techniki oceniania bieżącego.
4. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń nauczycielskich.

Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/ZHkQ8qy3HtmxvTg66
Link do spotkania w Google Meet: meet.google.com/itg-couh-stn

Edycja filmów edukacyjnych w programie Clipchamp
Spotkanie prowadzi Maria Dudek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dudek Maria
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie Google Meet.

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-11
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszam nauczycieli zainteresowanych tworzeniem filmów edukacyjnych. Będziemy wspólnie tworzyć film korzystając z edytora video Microsoft Clipchamp. Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do kontaktu mailowego na adres mdudek@lscdn.pl.

"Wiosna - czas wycieczek przedszkolnych i spotkań integracyjnych" - propozycje i doświadczenia.
Spotkanie prowadzi Romualda Zachariasz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

MEET
Link do spotkania: https://meet.google.com/cxu-praj-cxz?authuser=1

Nauczyciele przedszkoli

2024-04-11
godz. 18:30 - 20.00

Uwagi:

-
Konsultacje stacjonarne dla kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego - stare zasady
Spotkanie prowadzi Dorota Lorenc-Pasieczna
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Edukacja wczesnoszkolna
Wszystkie przedmioty
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdnik im. T.Kościuszki, ul Kopernika 9a/budynek zielony/

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-16
godz. 16:00

Uwagi:

Zgłoszenia telefoniczne 606486162

Nowoczesne i tradycyjne metody pracy na lekcjach języka angielskiego
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-16
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/3fkSTHUgDc9JC7cK9

Czy deszcz może być kwaśny?- lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Joanna Maziarczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 104

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-04-16
godz. 13.40-15.10

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Aplikacje wspomagające pracę nauczyciela i uczniów
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Spotkanie w formie hybrydowej
stacjonarne - Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6
- zdalne - link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom szkolenia

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-17
godz. 15:30-17:45

Uwagi:

Spotkanie w formie hybrydowej
stacjonarne - Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6
- zdalne - link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom szkolenia
Rejestracja uczestników:
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/707k8886,Aplikacje-wspomagajace-prace-nauczyciela-i-uczniow.html

Pytanie o osobistą perspektywę - ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-17
godz. 18.00-20.15

Uwagi:

Program spotkania:
1.Zasady egzaminu ustnego z języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy ze zdającym.
2. Charakterystyka pytania o osobistą perspektywę.
3. Przykłady pytań błędnie zadanych i po korekcie.
4. Pytania do:
a/ zagadnienia tematycznego - pytania jawne,
b/ zagadnienia tematycznego - pytania niejawne,
c/ wypowiedzi monologowej zdającego.
5. Ćwiczenia w oparciu o materiały egzaminacyjne.Rejestracja poprzez link (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki):
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/704k8997,Pytanie-o-osobista-perspektywe-ustny-egzamin-maturalny-z-jezyka-polskiego.html

Zapraszam serdecznie
Beata Bojar
e-mail: bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Po co wymyślono pieniądze?
Spotkanie prowadzi Joanna Surmacz-Kamińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 107

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-04-18
godz. 8.55-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Podsumowanie XV edycji Konkursu Wojewódzkiego "MISTRZ KOMPUTERA"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Michalina Gryniewicz-Jaworska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyka

Uroczystość odbędzie się w gmachu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-18
godz. 10.00-12.00

Uwagi:

Wszyscy uczniowie biorący udział w III etapie konkursu zaproszeni są na uroczyste podsumowanie wraz z opiekunami.
Po zakończeniu części oficjalnej przewidziana jest niespodzianka dla nauczycieli i uczniów.
Zapraszamy

Zasady efektywnej nauki
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-23
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/9fWgKkxUUNcT7o88A

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"
Spotkanie prowadzi
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Hotelarstwo i turystyka
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Aula Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, Lublin

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-23
godz. 12:00-15:00

Uwagi:

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, PKP Intercity, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC zaprasza laureatów regionalnego etapu Olimpiady pod opieką nauczycieli do udziału w etapie ogólnopolskim.

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” odbędzie się dnia 23.04.2024 r. w godz. 12:00-15:00 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, Lublin według poniższego harmonogramu:
• 12:00-13:00 rejestracja uczestników etapu ogólnopolskiego
• 13:00-13:15 inauguracja ogólnopolskiego etapu Olimpiady
• 13:15-14:00 wykłady tematyczne
• 14:00-14:10 rozdanie testów
• 14:10-14:50 etap ogólnopolski Olimpiady
• 14:50-15:00 zakończenie
Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w etapie ogólnopolskim w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.

Konsultacje stacjonarne dla kończących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - stare zasady
Spotkanie prowadzi Dorota Lorenc-Pasieczna
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Wszystkie przedmioty

Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku im. T. Kościuszki, ul Kopernika 9a/budynek zielony/

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-23
godz. 16:00

Uwagi:

Zgłoszenia telefoniczne 606486162

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
Spotkanie prowadzi dr. hab. Anna Prokopiak, Elżbieta Krupa, Małgorzata Guellard
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Wszystkie przedmioty

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, przy ul. Radości 13.

Dyrektorzy szkół podstawowych

2024-04-23
godz. 10.00-13.00

Uwagi:

-
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - zajęcia otwarte
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

Plac przy CSK

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-23
godz. 10.00- 13.00

Uwagi:

Zaproszenie na zajęcia otwarte, promujące czytelnictwo:
- kreatywne zadania związane z książką
- inscenizacja Dziadów na wesoło
- stoiska eksperckie
Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do kontaktu:
djaskowska@lscdn.pl

Sztuczna inteligencja w codziennej pracy nauczyciela
Spotkanie prowadzi Anna Stefańczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Ms Teams

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-24
godz. 17:00 - 18:30

Uwagi:

Program:
1. Quizizz jako pomoc w tworzeniu szybkich kartkówek.
2. Generator głosu.
3. Magic School czyli jak odciążyć nauczyciela w pracy?
4. Gadająca głowa jako energizer na początek lekcji.
5. Jak sprawdzić, czy tekst został napisany przez Chat GPT?

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie XI
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Informatyka
Technika
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-24
godz. 18.30

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Sztuczna inteligencja w codziennej pracy nauczyciela
Spotkanie prowadzi Anna Stefańczyk, Monika Smyl
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Smyl Monika
Język angielski

spotkanie on-line

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-04-24
godz. 17:00-18:30

Uwagi:

Program:

1. Quizizz jako pomoc w tworzeniu szybkich kartkówek.

2. Generator głosu.

3. Magic School czyli jak odciążyć nauczyciela w pracy?

4. Gadająca głowa jako energizer na początek lekcji.

5. Jak sprawdzić, czy tekst został napisany przez Chat GPT?

Zajęcia badawcze "magnesowe czary". Lekcja otwarta i spotkanie metodyczne
Spotkanie prowadzi Elżbieta Braniewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 017

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli

2024-04-25
godz. 9.00-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

Spotkanie sieci nauczycieli biologii
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Biologia

Platforma meet

Link do spotkania:
meet.google.com/hub-wtyw-bfg

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-25
godz. 18.00 do 20.30

Uwagi:

Temat: Warsztat pracy nauczyciela biologii-indywidualizacja pracy z uczniem.
- Scenariusze
- Karty pracy
- Pomoce dydaktyczne
Link do spotkania:
meet.google.com/hub-wtyw-bfg

Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 24.04.2024 r.

Pozdrawiam

Ewa Kucharska

Doradca metodyczny LSCDN

TEL. 512 247 205

Jak uczyć skutecznie?
Spotkanie prowadzi Barbara Jaszak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaszak Barbara
Język polski

Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lub.

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-04-25
godz. 14:30

Uwagi:

Zgłoszenia do 24 kwietnia.

Konteksty interpretacyjne w praktyce szkolnej.
Spotkanie prowadzi
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Oborska Katarzyna
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-25
godz. 17.00

Uwagi:

Zgłoszenie udziału:koborska@lscdn.pl

Warsztaty pisania pisanek
Spotkanie prowadzi Łesia Soboliwśka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Konachowicz Andrzej Ks.
Plastyka
Religia

Parafia Prawosławna św. metr. Piotra Mohyły w Lublinie
ul. Dolińskiego 1, 20-12 Lublin

Nauczyciele religii

2024-04-28
godz. 10.30-13.00

Uwagi:

Spotkanie adresowane do nauczycieli religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: akonachowicz@lscdn.pl bądź telefonicznie 507 822 936.

Lekcja otwarta ,, Sprawność silników cieplnych"
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu ul Akademicka 1

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-29
godz. 15:15-17: 00

Uwagi:

-
Siec współpracy i samokształcenia dla mediatorow szkolnych
Spotkanie prowadzi Ewa Kucharska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kucharska Ewa
Wszystkie przedmioty

Spotkanie na platformie meet.

Link do spotkania:

meet.google.com/ibq-gkry-fdx

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-29
godz. 18.00 do 20.30

Uwagi:

Temat spotkania : Warsztat pracy mediatora szkolnego.
- Dokumentacja mediatora
- Wdrażanie mediacji w szkole.
- Scenariusze mediacji szkolnych.
- Symulacje mediacji - filmy.

Link do spotkania:

meet.google.com/ibq-gkry-fdx

Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 26.04.2024 r.

Pozdrawiam

Ewa Kucharska

Doradca metodyczny LSCDN

Warsztaty metodyczne ,, Cykle odwrócone w silnikach cieplnych"
Spotkanie prowadzi Andrzej Mazurkiewicz, Grzybek Elżbieta
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Mazurkiewicz Andrzej
Fizyka

I LO w Zamościu ul. Akademicka 8

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-30
godz. 14:15-17: 00

Uwagi:

-
Wykorzystanie muzyki i piosenek w nauczaniu języka angielskiego
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-04-30
godz. godz. 16.30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/SYrRgTo1wxiVLbuj6

Warsztaty metodyczne ,, Cykle odwrócone w silnikach cieplnych."
Spotkanie prowadzi Elżbieta Grzybek, Andrzej Mazurkiewicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Grzybek Elżbieta
Fizyka

I LO w Zamościu ul. Akademicka 8

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-04-30
godz. 14:15-17:00

Uwagi:

Proszę o zgłoszenia na adres: egrzybek@lscdn.pl

Zajęcia olimpijskie z matematyki dla nauczycieli
Spotkanie prowadzi Eliza Jackowska-Boryc
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jackowska-Boryc Eliza
Matematyka

Szanowni Państwo,
zapraszam Państwa do uczestnictwa w warsztatach z zadań olimpijskich z matematyki dla nauczycieli.

Zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym, pod linkiem: https://meet.google.com/iqe-jvdu-pkw

Proszę zainteresowanych z Państwa do wypełnienia arkusza rejestracyjnego umieszczonego pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3J6EoDT1ScIB4F-vhlq-_5nZ_zieiojABcAtY6r1LU8kIlg/viewform


Umożliwi on komunikację oraz przesyłanie materiałów warsztatowych.

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-05-08
godz. 18:00-19:00

Uwagi:

-
Zabawy wyciszające - ćwiczenia ciszy wg Marii Montessori
Spotkanie prowadzi Romualda Zachariasz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Zachariasz Romualda
Wychowanie przedszkolne

MEET: https://meet.google.com/zav-bsmi-rsk?authuser=1

Nauczyciele przedszkoli

2024-05-13
godz. 18.30 - 20.00

Uwagi:

-
Wymagania nauczyciela minowanego, jak przygotować sie do egzaminu
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

szkoła Podstawowa nr 4 , ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2024-05-14
godz. 17.15

Uwagi:

-
Sieć współpracy i samokształcenia "Aktywna Tablica, LSCDN 2023/2024"
Spotkanie prowadzi Barbara Turska, Bożena Jarmuł, Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Spotkanie zdalne w aplikacji Teams

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-14
godz. 17:30-19:00

Uwagi:

Link do spotkania zostanie przesłany na adres szkolnych koordynatorów sieci współpracy "Aktywna Tablica LSCDN 2023/2024"

Narzędzia TIK w pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym - PLICKERS. Spotkanie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Spotkanie prowadzi Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Palikot Bożena
Radlińska Renata
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-15
godz. 18:00 - 19:30

Uwagi:

Plan spotkania:
1. Plickers - TIK dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
2. Prace domowe po nowemu - ewaluacja pracy po pierwszym miesiącu od zmiany prawa.
3. Podsumowanie pracy sieci - ankieta.

Przygotowanie uczniów do egzaminu 8-klasisty
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Strona LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/cww/pmpii/14617,Lubelski-Trening-przed-egzaminem-osmoklasisty-z-matematyki-202223.html


https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/cww/pmpii/12610,Matematyka-przygotuj-ucznia-do-egzaminu-osmoklasisty.html

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-05-15
godz. 00

Uwagi:

Zapraszamy do korzystania z materiałów ćwiczeniowych, służących przygotowaniu uczniów do egzaminu 8-klasisty.

Markerem rysowane: nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki. Cykl spotkań, spotkanie XIII
Spotkanie prowadzi Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Turska Barbara
Wszystkie przedmioty

Aplikacja Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyOWUwZWUtYTBlMi00MzcxLTljMmYtNDA1ZjUxNjllNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201088d28-d357-4e55-95e5-0973b87dc3bd%22%2c%22Oid%22%3a%22da3ff116-dfeb-4231-881c-c9c94e0200ea%22%7d

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-15
godz. 19:00

Uwagi:

Proszę przygotować kartki A4 najlepiej z nadrukowanymi kropkami (link do generatora kartek w kropki http://www.gridzzly.com/), czarny cienkopis, zakreślacze, szary flamaster, ołówek gumkę.

Narzędzia TIK w pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym - PLICKERS
Spotkanie prowadzi Janusz Woźniak, Bożena Palikot, Renata Radlińska, Małgorzata Guellard
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet https://meet.google.com/dox-ozwj-ric

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-05-15
godz. 18.00-19.30

Uwagi:

Plan spotkania:

1. Plickers - TIK dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

2. Prace domowe po nowemu - ewaluacja pracy po pierwszym miesiącu od zmiany prawa.

3. Podsumowanie pracy sieci - ankieta.

Zapraszamy!

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej - rola specjalistów.
Spotkanie prowadzi Anna Meleszczuk - Domańska, Emilia Tokarska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Anna Meleszczuk-Domańska
Wszystkie przedmioty

Spotkanie online. Link do spotkania https://meet.google.com/kbv-zowz-syh

Psycholodzy/pedagodzy szkolni

2024-05-15
godz. 17.30

Uwagi:

-
Spotkanie dla nauczycieli przygotowujących sie do zawodu
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2024-05-16
godz. 17.15

Uwagi:

-
Flippity i inne programy do szybkiego tworzenia materiałów dydaktycznych
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski
Język obcy zawodowy

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-21
godz. godz. 16.00

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/vXFyeTf8JATnG9888

Matematyczne stacje zadaniowe
Spotkanie prowadzi Agnieszka Tyniec
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, sala 007

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2024-05-22
godz. 15.20-16.50

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Podczas spotkania omówimy oglądane zajęcia i wykorzystane metody pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

W jaki sposób wykorzystać tekst ikoniczny do rozwijania umiejętności językowych uczniów? Grupa 1
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

Spotkanie online - MEET

Plan spotkania:
1. Umiejętności analizowania tekstów ikonicznych oraz kształcenie językowe w podstawie programowej.
2. Jakie funkcje może pełnić obraz na lekcjach języka polskiego?
3. Metody twórczego myślenia w pracy z obrazami.
4. Przykłady wykorzystania obrazu na lekcjach języka polskiego w celu rozwijania umiejętności językowych uczniów.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-05-23
godz. 17.00- 18.30

Uwagi:

Zapisy poprzez link:

https://forms.gle/9NtD93Sn6McxiN3X9

Uporządkowana, czytelna i różnorodna. O tym, jak "Matematyka z plusem" pomaga uczyć skuteczniej
Spotkanie prowadzi Sylwia Furmanowicz-Stelmach, Marcin Pobłocki, Agnieszka Muszyńska-Brzyska,
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-05-23
godz. 19.00

Uwagi:

Szanowni Państwo!
z wielką przyjemnością zapraszamy na spotkanie online dla nauczycieli matematyki pracujących w liceach i technikach pt.
"Uporządkowana, czytelna i różnorodna. O tym, jak Matematyka z plusem pomaga uczyć skuteczniej"

Na spotkaniu on-line:
- opowiemy, w jaki sposób podręczniki i inne materiały Matematyki z plusem pomagają skuteczniej uczyć matematyki w liceach i technikach,
- zaprezentujemy szeroką paletę bezpłatnych materiałów dydaktycznych, które rekomendujemy do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami,
- omówimy system wsparcia, który Matematyka z plusem przygotowała dla nauczycieli na co dzień pracujących z materiałami jej serii.
Serdecznie zapraszamy.
link do zapisów: https://forms.gle/ZoPyYvuz6uhpAkkw6
W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Wybieram instrument dla mojej klasy – flecik polski
Spotkanie prowadzi Janusz Woźniak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Lorenc-Pasieczna Dorota
Woźniak Janusz
Edukacja wczesnoszkolna
Muzyka
Wychowanie przedszkolne
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 18 w Lublinie
al. Jana Długosza 8

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-27
godz. 17:00 - 19:00

Uwagi:

Uczestnicy spotkania mogą skorzystać z parkingu przy szkole – wjazd od ulicy Popiełuszki.

Podczas spotkania opanują Państwo podstawy gry umożliwiające wprowadzenie instrumentu do pracy w klasie, świetlicy, grupie świetlicowej lub przedszkolnej.

Warunkiem pełnego udziału w zajęciach jest posiadanie własnego instrumentu.

Kilka instrumentów mogę pożyczyć, ale po wcześniejszym umówieniu się.

Jaki instrument?

1. Instrument można kupić na stronie

http://flazolet.net/?page=oferta (wybieramy najlepiej mosiężny za 25 zł, kontakt ze sprzedającym telefoniczny lub mailowy)

2. lub złożyć zamówienie u prowadzącego do dnia 16 maja 2024 (czwartek). Wtedy flażolet będzie do odebrania przed zajęciami.

3. Można nabyć flet samodzielnie (tylko w tonacji D-dur).

W czasie zajęć zostaną Państwo zapoznani z metodyką nauczania oraz obszernymi materiałami multimedialnymi.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować
na adresy: dlorenc@lscdn.pl albo jwozniak@lscdn.pl.
Za pośrednictwem telefonu – 608 09 27 51 (tylko smsy)

Matematyka w zastosowaniach - edukacja finansowa, pomysł na innowację
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Spotkanie online na Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2024-05-28
godz. 18.00 - 19.30

Uwagi:

Zainteresowanych nauczycieli proszę o zapisy przez formularz:
https://forms.gle/AJYzxNjZtaXrgwpt9
Serdecznie zapraszam, Elżbieta Wojtowicz

Indywidualizacja procesu nauczania języka obcego
Spotkanie prowadzi mgr Piotr Skubiński
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Skubiński Piotr
Język angielski

ZOOM. Link do spotkania zostanie wysłany na adres mejlowy podany w zgłoszeniu 24 godziny przed terminem szkolenia.

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-28
godz. godz. 16.00

Uwagi:

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia:
Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/vXFyeTf8JATnG9888

Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hiacyntowa 69

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2024-05-28
godz. 17.15

Uwagi:

-
Praca w obszarze paipieru, przygotowanie rysunku do wydruku w programie AutoCAD. Spotkanie sieci współpracy
Spotkanie prowadzi Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, sala 204

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2024-05-29
godz. 17:00- 18:30

Uwagi:

Uprzejmie proszę o wcześniej sze potwierdzenie obecności na warsztatach na adres: edebska@lscdn.pl

W jaki sposób wykorzystać tekst ikoniczny do rozwijania umiejętności językowych uczniów? Grupa 2
Spotkanie prowadzi Dorota Jaśkowska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowska Dorota
Język polski

online - MEET

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2024-05-30
godz. 17.00- 18.30

Uwagi:

Plan spotkania:

1. Umiejętności analizowania tekstów ikonicznych oraz kształcenie językowe w podstawie programowej.
2. Jakie funkcje może pełnić obraz na lekcjach języka polskiego?
3. Metody twórczego myślenia w pracy z obrazami.
4. Przykłady wykorzystania obrazu na lekcjach języka polskiego w celu rozwijania umiejętności językowych uczniów.

Zapisy poprzez link:

https://forms.gle/rrMYuhGrKzWCzsqN8


do góry