Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Oferta

Data publikacji 09.10.2017
Małgorzata Tetiurka

Nowa oferta warsztatowa dla nauczycieli języka angielskiego

Zapraszamy na warsztaty, które poprowadzi Beata Ganczar, absolwentka anglistyki od 10 lat pracująca w szkołach angielskich. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także nauczycieli innych przedmiotów. Pani Beata łączy znajomość realiów szkoły polskiej z doświadczeniami zdobytymi w szkołach w Londynie, a w swoich warsztatach porusza problemy, które stanowią wyzwanie dla każdego edukatora.


1. Motywowanie uczniów, czyli jak sprawić, żeby uczeń chciał bardziej niż nauczyciel

W czasie warsztatów nauczymy się jak wspierać uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, zgodnie z zaleceniami nowej Podstawy Programowej (Podstawa Programowa, pkt. 9). Dowiemy się, co zrobić, aby uczniowie przejęli odpowiedzialność za swoje wyniki w nauce i żeby zależało im przynajmniej tak samo jak nam.

Podzielę się z Państwem technikami, które od 10 lat stosuję z powodzeniem w londyńskich szkołach. Pomogą one w przeprogramowaniu myślenia uczniów z ‘fixed’ (sztywne podejście do nauki) na ‘growth mindset’ (rozwojowe podejście) i rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki (Podstawa Programowa pkt.7). Jednocześnie warsztaty dostarczą narzędzi potrzebnych w dążeniu do pełni rozwoju osobowego samych nauczycieli. Oprócz niezbędnej teorii poznamy dużo praktycznych ćwiczeń i metod pomagających w przeprowadzeniu zmian. Będziemy rozwiązywać problemy niemożliwe do rozwiązania, przeistoczymy się w karalucha, a potem w jurorów programu X-factor.

Termin: 21.10.2017 (sobota), godz. 10.00 - 13.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 571.
 


2. Angielski w dźwiękach, czyli nauczanie fonetyki angielskiej dla nauczycieli przedszkoli
i klas 1-3

Obowiązek zapewnienia zajęć z języka obcego nowożytnego postawił przed nauczycielami przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych nowe zadania.

Szczególnie nauczanie fonetyki angielskiej dla nauczycieli nie będących rodzimymi użytkownikami języka stanowi duże wyzwanie. W czasie warsztatów przedstawię strukturę prostej lekcji fonetyki, podczas której poznawaniu nowej litery towarzyszy odkrywanie jej kształtu, dźwięku, który tworzy i poszukiwanie jej w różnych słowach. Każda taka lekcja wiąże się z ćwiczeniami ruchowymi, używaniem pomocy wizualnych, śpiewaniem piosenek, oglądaniem krótkich filmików, a przede wszystkim  z mnóstwem angażującej zabawy, o czym będzie można się przekonać, kiedy zostaną Państwo zaproszeni do wcielenia się w role moich uczniów.

Termin: 21.10.2017 (sobota), godz. 14.00 - 17.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 572.3. Kreatywne metody oceniania postępów dzieci w nauce – ocenianie kształtujące

Ocenianie postępów ucznia jest jednym z największych wyzwań dla nauczycieli. Nowa Podstawa Programowa zaleca organizację zajęć dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych danej grupy uczniów (Podstawa Programowa pkt. 7a). Przygotowując lekcje należy uwzględnić fakt, że w klasach mamy dzieci o różnych umiejętnościach intelektualnych, przyswajające wiedzę na różne sposoby (Podstawa Programowa pkt. 4).

Jak szybko i skutecznie poznać potrzeby i możliwości naszych uczniów? Jak ocenić ich postępy? Nie zawsze musi to być kartkówka lub odpytywanie przy tablicy. Istnieją metody mniej czasochłonne dla nauczyciela i dużo bardziej atrakcyjne dla dzieci, bo mające formę gier i zabaw. Pozwalają one na przeprowadzanie na bieżąco nieformalnej diagnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć i postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych (Podstawa Programowa pkt. 7). Co więcej, angażują one uczniów do podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się (Podstawa Programowa pkt. 8).

Podczas warsztatów zaproszę Państwa do wcielenia się w role uczniów i używając kart ABCD (wielokrotnego wyboru), odgrywając scenki, posługując się cytatami czy obrazkami, zgłębimy tajniki oceniania kształtującego.

Termin: 22.10.2017 (niedziela), godz. 10.00 - 13.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 573.

 

4. Tylko spokojnie! Czyli jak radzić sobie z trudnym zachowaniem rodziców naszych uczniów

W czasie warsztatu przedstawię różne typy trudnych zachowań rodziców i zaproponuję sposoby radzenia sobie z nimi. Poznamy źródła takich zachowań i nauczymy się strategii postępowania w poszczególnych przypadkach. Bazując na własnych doświadczeniach ze szkół angielskich, gdzie współpraca z rodzicami ma długą tradycję, naświetlę metody współdziałania z rodzicami i pokażę w jaki sposób zjednać sobie trudnego rodzica i uświadomić mu, że pracujemy dla wspólnego celu –  na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka (Podstawa Programowa pkt. 9).

Podzielę się także moimi doświadczeniami na temat stworzenia sieci wsparcia w szkole, czyli o zaangażowaniu osób, do których możemy zwrócić się o pomoc, kiedy mamy wrażenie, że wszystko inne zawiodło.

Termin: 27.10.2017 (piątek), godz. 14.00 - 17.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 574.

 

5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia, czyli jak wyhodować lepszy mózg

Badania dowodzą, że mózg rośnie, adaptuje się i zmienia, a jego funkcjonowanie powinniśmy doskonalić przez nieustanną praktykę. Naszym zadaniem, jako nauczycieli, jest wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do opanowania przez niego umiejętności samodzielnego uczenia się (PP pkt. 11, str. 18).

W trakcie warsztatu zaprezentuję gry, zabawy i ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej (PP pkt. 10,  str. 11). Wykorzystując moje doświadczenia ze szkół angielskich pokażę w jaki sposób kultywować w klasie deep learning czyli uczenie przez zrozumienie i doświadczenie, które przez to zapada w pamięć długotrwałą, odchodząc od shallow thinking, czyli prostego zapamiętywania wiadomości podawanych przez nauczyciela. Zademonstruję ćwiczenia możliwe do wykorzystania w standardowej klasie, gdzie mamy uczniów z różnego rodzaju potrzebami i stylami uczenia się. Zajmiemy się również zagadnieniem wspierania szczególnie zaniedbywanej w szkołach grupy uczniów - tych wybitnie zdolnych i utalentowanych.

Termin: 28.10.2017 (sobota), godz. 10.00 - 13.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 575.

 

6. Angielski w dźwiękach, czyli nauczanie fonetyki angielskiej dla nauczycieli klas 4+

Podstawa Programowa mówi, że „rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z założenia traktować jako proces wieloletni”, warto więc stworzyć mocne fundamenty, na których będziemy budować poszczególne umiejętności językowe naszych uczniów. Badania dowodzą, że dobra znajomość fonetyki angielskiej znacząco wpływa nie tylko na umiejętność mówienia czy rozumienia ze słuchu, ale również na poprawę czytania i pisania, jednak jej nauczanie często przysparza nauczycielom trudności.

W czasie warsztatów zapoznamy się ze strukturą prostej lekcji fonetyki, którą można następnie rozwijać oraz łatwo adaptować do potrzeb uczniów. Zostaną Państwo zaproszeni do wcielenia się w role uczniów i wzięcia udziału w przykładowej lekcji. Zaprezentuję kolejne etapy wprowadzania nowego dźwięku, a także proste, choć angażujące wszystkich uczniów, sposoby na jego utrwalenie i powtarzanie. Zademonstruję jak budować kolejne lekcje i wskażę źródła materiałów.

Termin: 28.10.2017 (sobota), godz. 14.00 - 17.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 576.
 

Beata Ganczar – absolwentka anglistyki, nauczycielka wszystkich przedmiotów w szkołach podstawowych w Londynie. Wcześniej nauczycielka w polskich szkołach podstawowych i średnich. Praca w angielskich szkołach, w centrum Londynu, dała jej możliwość obcowania z dziećmi z całego świata i stawienia czoła wyzwaniom związanym z wielokulturowością jej uczniów. Od czterech lat prowadzi szkolenia i wykłady podczas których dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniami i entuzjazmem. Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach na temat takich aspektów pracy nauczyciela jak np. P4C (Filozofia dla dzieci), singapurska matematyka, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe czy kreatywne sposoby oceniania postępów w nauce. Po godzinach – entuzjastka i nauczycielka jogi oraz amatorka podróży.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:
W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.

Przypomnij hasło
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:
zarejestruj się