Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Lista aktualnych kursów

Lista prezentuje aktualnie rozpoczęte lub planowane kursy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie na kurs wybierz opcję "Zapisz się". Kierownik szkolenia poinformuje Cię czy jest jeszcze możliwość dopisania do tego kursu. Jeśli miejsca są już wyczerpane zostaniesz przydzielony(a) do innej grupy.

Centrala w Lublinie

1001 Sprawdzanie prac konkursowych - język polski, biologia, historia, geografia, matematyka


Zapisz na kurs

1001/CD/A/2017

nieodpłatne Test Szkolenie wewnętrzne
Harmonogram

418 Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym


Zapisz na kurs

418/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

420 Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

460 Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

460/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

460/CD/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

465 Narzędzia internetowe dla nauczyciela


Zapisz na kurs

465/CD/C/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

444 Wsparcie procesu nauczania i uczenia się matematyki narzędziami TIK


Zapisz na kurs

444/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele matematyki
Harmonogram

444/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele matematyki
Harmonogram

447 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów


Zapisz na kurs

447/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele matematyki
Harmonogram

162 Budowanie i modyfikowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego


Zapisz na kurs

162/CD/B/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

168 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Zapisz na kurs

168/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

170 Nowe trendy TIK w nauczaniu


Zapisz na kurs

170/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

488 Bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych


Zapisz na kurs

488/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Seminarium Nauczyciele II, III i IV etapu edukacyjnego
Harmonogram

488/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Seminarium Nauczyciele II, III i IV etapu edukacyjnego
Harmonogram

495 Ćwiczenia i zadania rozwijające kreatywność uczniów


Zapisz na kurs

495/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

505 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego


Zapisz na kurs

505/CD/B/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

992 Do testów


Zapisz na kurs

992/CD/A/2017

29.35zł Test Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

571 Motywowanie uczniów, czyli jak sprawić, żeby uczeń chciał bardziej niż nauczyciel


Zapisz na kurs

571/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

575 Rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia, czyli jak wyhodować lepszy mózg


Zapisz na kurs

575/CD/B/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

1002 Sprawdzanie prac konkursowych - biologia, historia


Zapisz na kurs

1002/CD/A/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele historii
Harmonogram

590 Google Classroom w pracy nauczyciela


Zapisz na kurs

590/CD/A/2018

10.00zł Warsztaty Czynni nauczyciele
Harmonogram

590/CD/B/2018

10.00zł Warsztaty Czynni nauczyciele
Harmonogram

590/CD/C/2018

10.00zł Warsztaty Czynni nauczyciele
Harmonogram

592 Programowanie w języku Python


Zapisz na kurs

592/CD/A/2017

nieodpłatne Warsztaty Nauczyciele informatyki
Harmonogram

593 Google Classroom w pracy nauczyciela konsultanta


Zapisz na kurs

593/CD/A/2017

nieodpłatne Warsztaty Konsultanci LSCDN
Harmonogram

593/CD/B/2017

nieodpłatne Warsztaty Konsultanci LSCDN
Harmonogram

206 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym


Zapisz na kurs

206/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

208 Praca z uczniem z dysleksją. Motywująca funkcja oceny


Zapisz na kurs

208/CD/A/2017

nieodpłatne Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

209 Charakterystyka rozwojowa wieku 11-13


Zapisz na kurs

209/CD/A/2017

nieodpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

210 Diagnoza edukacyjna i jej wykorzystanie
w planowaniu procesu edukacyjnego


Zapisz na kurs

210/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

211 Szkoła zawodowa - dobre praktyki


Zapisz na kurs

211/CD/A/2017

nieodpłatne Konferencja Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

212 Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego


Zapisz na kurs

212/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

1003 Sprawdzanie prac konkursowych


Zapisz na kurs

1003/CD/A/2017

nieodpłatne Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

214 Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w szkole ponadgimnazjalnej


Zapisz na kurs

214/CD/A/2017

nieodpłatne Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

1004 Podsumowanie konkursów z okazji rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego


Zapisz na kurs

1004/CD/A/2017

nieodpłatne Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

217 Praca z uczniem z opinią o dysleksji.
Ocenianie i motywacyjne funkcje oceny


Zapisz na kurs

217/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

219 Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży


Zapisz na kurs

219/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

220 Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się


Zapisz na kurs

220/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

1005 Sprawdzanie prac - język polski, język angielski, matematyka


Zapisz na kurs

1005/CD/A/2017

nieodpłatne Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

222 Darmowe narzędzia online w pracy nauczyciela


Zapisz na kurs

222/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

223 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym


Zapisz na kurs

223/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

224 Profilaktyka agresji i cyberprzemocy w szkole


Zapisz na kurs

224/CD/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

594 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym


Zapisz na kurs

594/CD/A/2017

nieodpłatne Warsztaty Czynni nauczyciele
Harmonogram

594/CD/B/2017

nieodpłatne Warsztaty Czynni nauczyciele
Harmonogram

605 Nowe spojrzenie na możliwości wykorzystania muzyki w edukacji włączającej


Zapisz na kurs

605/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
nieodpłatne Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

Oddział w Zamościu

405 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej


Zapisz na kurs

405/OZ/E/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

434 Projekt edukacyjny w nowej podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych


Zapisz na kurs

434/OZ/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele biologii
Nauczyciele chemii
Nauczyciele fizyki
Nauczyciele geografii
Nauczyciele przyrody
Harmonogram

436 Obserwacje i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych


Zapisz na kurs

436/OZ/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele biologii
Nauczyciele chemii
Nauczyciele fizyki
Nauczyciele przyrody
Harmonogram

436/OZ/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele biologii
Nauczyciele chemii
Nauczyciele fizyki
Nauczyciele przyrody
Harmonogram

167 Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej


Zapisz na kurs

167/OZ/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Warsztaty Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

168 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Zapisz na kurs

168/OZ/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

180 Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych


Zapisz na kurs

180/OZ/C/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

180/OZ/B/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

187 Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego


Zapisz na kurs

187/OZ/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna
Harmonogram

187/OZ/B/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna
Harmonogram

586 Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym


Zapisz na kurs

586/OZ/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

603 Świąteczne szaleństwo - poczuj magię świąt..


Zapisz na kurs

603/OZ/A/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

603/OZ/B/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

604 Ocenianie uczniów na lekcji religii – ocenianie kształtujące


Zapisz na kurs

604/OZ/A/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

606 Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w 2017 roku.


Zapisz na kurs

606/OZ/A/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Harmonogram

Oddział w Chełmie

402 Rodzice w przedszkolu – budowanie relacji


Zapisz na kurs

402/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

407 Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych na I etapie edukacyjnym


Zapisz na kurs

407/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

413 Prezenty na różne okazje


Zapisz na kurs

413/OC/A/2017

35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Pedagodzy i psycholodzy szkolni
Pedagodzy specjalni
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Harmonogram

420 Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

421 Efektywne wspieranie procesu uczenia się


Zapisz na kurs

421/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

423 Cele wychowawcze na lekcjach języka polskiego


Zapisz na kurs

423/OC/A/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

473 Wzór osobowy nauczyciela katechety


Zapisz na kurs

473/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

465 Narzędzia internetowe dla nauczyciela


Zapisz na kurs

465/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

168 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Zapisz na kurs

168/OC/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

168/OC/B/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

490 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

490/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

503 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty


Zapisz na kurs

503/OC/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

504 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego


Zapisz na kurs

504/OC/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

505 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego


Zapisz na kurs

505/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

544 Boże Narodzenie inspiracją twórczą w plastyce


Zapisz na kurs

544/OC/A/2017

35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Harmonogram

544/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Harmonogram

544/OC/C/2017

35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Harmonogram

544/OC/D/2017

35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Harmonogram

550 TIK w realizacji podstawy programowej i rozwoju zawodowym nauczyciela


Zapisz na kurs

550/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

203 Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej
i organizacja wsparcia pracy indywidualnej


Zapisz na kurs

203/OC/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Wykład Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

216 Statut szkoły - nowelizacje dotychczasowych
zapisów dokumentacji szkolnej w świetle zmian związanych z reformą edukacji


Zapisz na kurs

216/OC/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Wykład Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

221 Wdrażanie nowej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz warunki
i sposób realizacji, zapisy w dzienniku


Zapisz na kurs

221/OC/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Wykład Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

Oddział w Białej Podlaskiej

406 Lektura szkolna w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

406/OB/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

407 Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych na I etapie edukacyjnym


Zapisz na kurs

407/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

410 Jesienno-zimowe inspiracje


Zapisz na kurs

410/OB/A/2017

75.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Pedagodzy i psycholodzy szkolni
Pedagodzy specjalni
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Harmonogram

413 Prezenty na różne okazje


Zapisz na kurs

413/OB/A/2017

35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Pedagodzy i psycholodzy szkolni
Pedagodzy specjalni
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Harmonogram

422 Wykorzystywanie pedagogiki teatru w szkole


Zapisz na kurs

422/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

451 Edukacja dwujęzyczna – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe


Zapisz na kurs

451/OB/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele innych przedmiotów
Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

551 Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej cz. I


Zapisz na kurs

551/OB/E/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

595 Prezenty i ozdoby świąteczne


Zapisz na kurs

595/OB/A/2017

75.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram