Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Lista aktualnych kursów

Lista prezentuje aktualnie rozpoczęte lub planowane kursy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie na kurs wybierz opcję "Zapisz się". Kierownik szkolenia poinformuje Cię czy jest jeszcze możliwość dopisania do tego kursu. Jeśli miejsca są już wyczerpane zostaniesz przydzielony(a) do innej grupy.

Centrala w Lublinie

1001 Wgląd do prac konkursowych


Zapisz na kurs

1001/CD/A/2015

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs doskonalący Czynni nauczyciele
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

1002 Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Prawo autorskie w dydaktyce


Zapisz na kurs

1002/CD/A/2017

bezpłatne Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

1003 Debiuty


Zapisz na kurs

1003/CD/A/2017

do uzgodnienia Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

420 Przygoda z książką w klasach IV – VI szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

444 Aktywizacja uczniów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych


Zapisz na kurs

444/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele biologii
Nauczyciele chemii
Nauczyciele fizyki
Nauczyciele geografii
Nauczyciele przyrody
Harmonogram

484 Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów


Zapisz na kurs

484/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

490 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych


Zapisz na kurs

490/CD/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego
Harmonogram

455 Systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania elementów technicznych w grach sportowych


Zapisz na kurs

455/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wychowania fizycznego
Harmonogram

153 Wykorzystanie wyników ewaluacji do rozwoju szkoły/placówki


Zapisz na kurs

153/CD/A/2017

bezpłatne Warsztaty Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

508 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego


Zapisz na kurs

508/CD/C/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

511 Prawo oświatowe


Zapisz na kurs

511/CD/A/2017

40.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

154 Seminaria dla młodych stażem dyrektorów placówek oświatowych: Prawo oświatowe w praktyce dyrektora placówki oświatowej - sieć współpracy


Zapisz na kurs

154/CD/A/2016

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

499 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

499/CD/C/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

505 Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R autorstwa E. Schoplera.


Zapisz na kurs

505/CD/A/2017

100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

403 Emocje i ich rola w rozwoju dziecka


Zapisz na kurs

403/CD/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

409 Wiosenno-świąteczne inspiracje


Zapisz na kurs

409/CD/A/2017

75.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

412 Rozwijanie kreatywności uczniów w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

412/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

991 Szkolenie do testów


Zapisz na kurs

991/CD/A/2016

10.00zł Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

526 Dysleksja - rozpoznawanie ryzyka i wspomaganie dzieci z dysleksją w nauce czytania i pisania


Zapisz na kurs

526/CD/B/2017

50.00zł Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

563 Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka


Zapisz na kurs

563/CD/B/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

568 Narzędzia internetowe do przygotowania materiałów dydaktycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

568/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

569 Usługi Google Apps for Education / G Suite na przykładzie poczty i kalendarza


Zapisz na kurs

569/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/D/2017

bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/B/2017

bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

575 Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka


Zapisz na kurs

575/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

588 Metody i techniki aktywizujące uczniów/słuchaczy w procesie dydaktycznym


Zapisz na kurs

588/CD/A/2017

bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych SWL
Harmonogram

594 How to teach English to (very) Young Learners


Zapisz na kurs

594/CD/A/2017

150.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

601 Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów/słuchaczy


Zapisz na kurs

601/CD/A/2017

bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych SWL
Harmonogram

603 Metody i techniki aktywizujące uczniów w procesie dydaktycznym


Zapisz na kurs

603/CD/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

610 Zadania trudne i łatwe w szkole ponadgimnazjalnej


Zapisz na kurs

610/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Konferencja Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Harmonogram

233 Metoda projektów w szkole podstawowej i w przedszkolu


Zapisz na kurs

233/CD/A/2017

do uzgodnienia Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

Oddział w Zamościu

500 Ćwiczenia i zadania rozwijające kreatywność uczniów


Zapisz na kurs

500/OZ/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

159 Ocenianie kształtujące


Zapisz na kurs

159/OZ/H/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

160 Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów


Zapisz na kurs

160/OZ/L/2017

do uzgodnienia Warsztaty Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

165 Zapobieganie agresji i przemocy w szkole


Zapisz na kurs

165/OZ/E/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

609 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w przedszkolu
i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

609/OZ/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

618 Wokół Świąt Wielkanocnych


Zapisz na kurs

618/OZ/A/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

Oddział w Chełmie

418 Polubić czytanie. Lektury gimnazjalistów


Zapisz na kurs

418/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

420 Przygoda z książką w klasach IV – VI szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/OC/A/2016

10.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

478 Wartości religijne w aspekcie celów edukacyjnych


Zapisz na kurs

478/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

478/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

482 Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metod negocjacji i mediacji


Zapisz na kurs

482/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

483 Kreatywne lekcje wychowawcze


Zapisz na kurs

483/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

490 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych


Zapisz na kurs

490/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego
Harmonogram

494 Gry i zabawy przeciwko agresji


Zapisz na kurs

494/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

511 Prawo oświatowe


Zapisz na kurs

511/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
40.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

402 Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu


Zapisz na kurs

402/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404 Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania i czytania


Zapisz na kurs

404/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

406 Metody nauki czytania i pisania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

406/OC/A/2017

50.00zł Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

409 Wiosenno-świąteczne inspiracje


Zapisz na kurs

409/OC/A/2017

75.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

412 Rozwijanie kreatywności uczniów w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

412/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

459 Zasoby i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie języków obcych


Zapisz na kurs

459/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

553 Wielkanoc inspiracją twórczą w plastyce


Zapisz na kurs

553/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/B/2017

35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

591 Zabawy ruchowo - taneczne w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

591/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

591/OC/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

591/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

598 Sposoby rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów


Zapisz na kurs

598/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

Oddział w Białej Podlaskiej

428 Różnorodność językowa i kulturowa na lekcji – jak sobie z nią radzić?


Zapisz na kurs

428/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

473 Komunikacja w klasie podczas lekcji religii


Zapisz na kurs

473/OB/D/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

473/OB/E/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

475 Uczniowie trudni wychowawczo na lekcjach religii


Zapisz na kurs

475/OB/C/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

404 Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania i czytania


Zapisz na kurs

404/OB/C/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404/OB/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

464 Edycja materiałów wideo cz. I


Zapisz na kurs

464/OB/C/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

751 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych


Zapisz na kurs

751/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

585 Wykorzystanie gier i zabaw z różnych regionów świata na lekcji


Zapisz na kurs

585/OB/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

607 Cała szkoła czyta


Zapisz na kurs

607/OB/B/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

607/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

232 Wpływ wychowania fizycznego na rozwój psychofizyczny, społeczny i emocjonalny dziecka


Zapisz na kurs

232/OB/A/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram