Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Lista aktualnych kursów

Lista prezentuje aktualnie rozpoczęte lub planowane kursy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie na kurs wybierz opcję "Zapisz się". Kierownik szkolenia poinformuje Cię czy jest jeszcze możliwość dopisania do tego kursu. Jeśli miejsca są już wyczerpane zostaniesz przydzielony(a) do innej grupy.

Centrala w Lublinie

1001 Odporność psychiczna dzieci i młodzieży. Skąd się biorą nieodporne dzieci? Jak kształtować odporność psychiczną?


Zapisz na kurs

1001/CD/A/2015

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs doskonalący Szkolenie wewnętrzne
Harmonogram

1002 Ogólnopolski Konkurs o Poleskim Parku Narodowym - etap okręgowy


Zapisz na kurs

1002/CD/A/2017

bezpłatne Test Szkolenie wewnętrzne
Harmonogram

458 Prezi – nowe podejście do prezentacji w kształceniu zawodowym


Zapisz na kurs

458/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele kształcenia zawodowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Harmonogram

510 Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego


Zapisz na kurs

510/CD/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania fizycznego
Harmonogram

154 Seminaria dla młodych stażem dyrektorów placówek oświatowych: Prawo oświatowe w praktyce dyrektora placówki oświatowej - sieć współpracy


Zapisz na kurs

154/CD/A/2016

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

156 Obowiązki dyrektora placówki oświatowej jako kierownika zakładu pracy (cz. II)


Zapisz na kurs

156/CD/A/2017

bezpłatne Konferencja Dyrektorzy szkól podstawowych
Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
Harmonogram

157 Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki


Zapisz na kurs

157/CD/A/2017

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

498 Rozwijanie kompetencji uczenia się


Zapisz na kurs

498/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

459 Zasoby i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie języków obcych


Zapisz na kurs

459/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

991 Szkolenie do testów


Zapisz na kurs

991/CD/A/2016

10.00zł Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

569 Usługi Google Apps for Education / G Suite na przykładzie poczty i kalendarza


Zapisz na kurs

569/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/B/2017

bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/D/2017

bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

592 Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości


Zapisz na kurs

592/CD/A/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

593 Trening pewności siebie - nauka zachowań asertywnych. Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy rówieśniczej


Zapisz na kurs

593/CD/A/2017

bezpłatne Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

593/CD/B/2017

bezpłatne Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

601 Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów/słuchaczy


Zapisz na kurs

601/CD/A/2017

bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych SWL
Harmonogram

603 Metody i techniki aktywizujące uczniów w procesie dydaktycznym


Zapisz na kurs

603/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

610 Zadania trudne i łatwe w szkole ponadgimnazjalnej


Zapisz na kurs

610/CD/A/2017

10.00zł Konferencja Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Harmonogram

637 Od rośliny do leku


Zapisz na kurs

637/CD/A/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele szkół medycznych podległych SWL
Harmonogram

240 Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w szkole ponadgimnazjalnej


Zapisz na kurs

240/CD/A/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

244 Pozyskiwanie środków finansowych
do realizacji projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych


Zapisz na kurs

244/CD/A/2017

bezpłatne Warsztaty Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

Oddział w Zamościu

472 Nauczanie religii a środki społecznego przekazu


Zapisz na kurs

472/OZ/A/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

472/OZ/C/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

472/OZ/B/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

472/OZ/D/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

472/OZ/E/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

754 Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Zapisz na kurs

754/OZ/B/2017

55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

632 Praca z uczniem uzdolnionym - propozycje metod i form pracy z uczniem w celu przygotowania do udziału w konkursach


Zapisz na kurs

632/OZ/C/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

632/OZ/B/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

Oddział w Chełmie

418 Polubić czytanie. Lektury gimnazjalistów


Zapisz na kurs

418/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

420 Przygoda z książką w klasach IV – VI szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/OC/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

478 Wartości religijne w aspekcie celów edukacyjnych


Zapisz na kurs

478/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

478/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

442 Pudełko pomysłów w nauczaniu przyrody


Zapisz na kurs

442/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
30.00zł Warsztaty Nauczyciele przyrody
Harmonogram

482 Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metod negocjacji i mediacji


Zapisz na kurs

482/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

483 Kreatywne lekcje wychowawcze


Zapisz na kurs

483/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

485 Praca z uczniem trudnym wychowawczo


Zapisz na kurs

485/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

490 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych


Zapisz na kurs

490/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego
Harmonogram

494 Gry i zabawy przeciwko agresji


Zapisz na kurs

494/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

511 Prawo oświatowe


Zapisz na kurs

511/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
40.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

499 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

499/OC/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

161 Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych


Zapisz na kurs

161/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

165 Zapobieganie agresji i przemocy w szkole


Zapisz na kurs

165/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

402 Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu


Zapisz na kurs

402/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404 Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania i czytania


Zapisz na kurs

404/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

406 Metody nauki czytania i pisania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

406/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
50.00zł Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

409 Wiosenno-świąteczne inspiracje


Zapisz na kurs

409/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
75.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

412 Rozwijanie kreatywności uczniów w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

412/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

459 Zasoby i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie języków obcych


Zapisz na kurs

459/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

751 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych


Zapisz na kurs

751/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

752 Kurs przygotowawczy na wychowawcę wypoczynku


Zapisz na kurs

752/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

752/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

536 TIK w realizacji podstawy programowej i rozwoju zawodowym nauczyciela


Zapisz na kurs

536/OC/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

553 Wielkanoc inspiracją twórczą w plastyce


Zapisz na kurs

553/OC/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/E/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

591 Zabawy ruchowo - taneczne w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

591/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

591/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

591/OC/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

598 Sposoby rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów


Zapisz na kurs

598/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

237 Pomysł na dekoracje w szkole i przedszkolu


Zapisz na kurs

237/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli
Harmonogram

242 Planowanie pracy z dzieckiem autystycznym w szkole ogólnodostępnej


Zapisz na kurs

242/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół
Harmonogram

243 Kształcenie dualne - szanse i zagrożenia


Zapisz na kurs

243/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele kształcenia zawodowego
Harmonogram

243/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele kształcenia zawodowego
Harmonogram

243/OC/C/2017

bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele kształcenia zawodowego
Harmonogram

Oddział w Białej Podlaskiej

444 Aktywizacja uczniów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych


Zapisz na kurs

444/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele biologii
Nauczyciele chemii
Nauczyciele fizyki
Nauczyciele geografii
Nauczyciele przyrody
Harmonogram

402 Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu


Zapisz na kurs

402/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

463 Edycja grafiki cz. II


Zapisz na kurs

463/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

751 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych


Zapisz na kurs

751/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

607 Cała szkoła czyta


Zapisz na kurs

607/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

607/OB/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

639 Organizacja pracy i wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018


Zapisz na kurs

639/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Konferencja Dyrektorzy przedszkoli
Harmonogram