Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Lista aktualnych kursów

Lista prezentuje aktualnie rozpoczęte lub planowane kursy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie na kurs wybierz opcję "Zapisz się". Kierownik szkolenia poinformuje Cię czy jest jeszcze możliwość dopisania do tego kursu. Jeśli miejsca są już wyczerpane zostaniesz przydzielony(a) do innej grupy.

Centrala w Lublinie

1001 Turniej chemiczny


Zapisz na kurs

1001/CD/A/2017

bezpłatne Test Szkolenie wewnętrzne
Harmonogram

487 Ćwiczenia i zabawy ułatwiające komunikację z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Zapisz na kurs

487/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

154 Seminaria dla młodych stażem dyrektorów placówek oświatowych: Prawo oświatowe w praktyce dyrektora placówki oświatowej - sieć współpracy


Zapisz na kurs

154/CD/A/2016

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

156 Obowiązki dyrektora placówki oświatowej jako kierownika zakładu pracy (cz. II)


Zapisz na kurs

156/CD/A/2017

bezpłatne Konferencja Dyrektorzy szkól podstawowych
Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
Harmonogram

498 Rozwijanie kompetencji uczenia się


Zapisz na kurs

498/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

161 Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych


Zapisz na kurs

161/CD/D/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

406 Metody nauki czytania i pisania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

406/CD/G/2017

50.00zł Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

414 Ocenianie wspierające rozwój ucznia w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

414/CD/A/2017

19.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

459 Zasoby i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie języków obcych


Zapisz na kurs

459/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

751 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych


Zapisz na kurs

751/CD/A/2017

55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

991 Szkolenie do testów


Zapisz na kurs

991/CD/A/2016

10.00zł Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

205 Polityka ochrony dzieci
przed krzywdzeniem


Zapisz na kurs

205/CD/B/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

569 Usługi Google Apps for Education / G Suite na przykładzie poczty i kalendarza


Zapisz na kurs

569/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

601 Rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów/słuchaczy


Zapisz na kurs

601/CD/A/2017

bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych SWL
Harmonogram

603 Metody i techniki aktywizujące uczniów w procesie dydaktycznym


Zapisz na kurs

603/CD/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

603/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

240 Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w szkole ponadgimnazjalnej


Zapisz na kurs

240/CD/A/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

649 Programowanie dla najmłodszych


Zapisz na kurs

649/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Konferencja Czynni nauczyciele
Harmonogram

Oddział w Zamościu

157 Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki


Zapisz na kurs

157/OZ/A/2017

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

157/OZ/B/2017

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

159 Ocenianie kształtujące


Zapisz na kurs

159/OZ/I/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

415 „W trosce o ucznia” – współczesne oblicza edukacji


Zapisz na kurs

415/OZ/A/2017

10.00zł Konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

632 Praca z uczniem uzdolnionym - propozycje metod i form pracy z uczniem w celu przygotowania do udziału w konkursach


Zapisz na kurs

632/OZ/E/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

644 Ocenianie wspierające rozwój ucznia


Zapisz na kurs

644/OZ/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele chemii
Harmonogram

654 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień chemicznych uczniów


Zapisz na kurs

654/OZ/A/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele chemii
Harmonogram

655 Integracja i korelacja wiedzy przyrodniczej w gimnazjum i zreformowanej szkole podstawowej


Zapisz na kurs

655/OZ/A/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele chemii
Harmonogram

246 Tworzenie prezentacji Prezi


Zapisz na kurs

246/OZ/A/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

Oddział w Chełmie

420 Przygoda z książką w klasach IV – VI szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/OC/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

480 Jezus Chrystus – wzorowy Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca, Mistrz


Zapisz na kurs

480/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

480/OC/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

442 Pudełko pomysłów w nauczaniu przyrody


Zapisz na kurs

442/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
30.00zł Warsztaty Nauczyciele przyrody
Harmonogram

482 Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metod negocjacji i mediacji


Zapisz na kurs

482/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

485 Praca z uczniem trudnym wychowawczo


Zapisz na kurs

485/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

490 Diagnoza i terapia dzieci autystycznych


Zapisz na kurs

490/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego
Harmonogram

511 Prawo oświatowe


Zapisz na kurs

511/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
40.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

499 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

499/OC/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

161 Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych


Zapisz na kurs

161/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

165 Zapobieganie agresji i przemocy w szkole


Zapisz na kurs

165/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

405 Dziecięce spotkania z literaturą w edukacji przedszkolnej


Zapisz na kurs

405/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

406 Metody nauki czytania i pisania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

406/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
50.00zł Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

407 Kwiaty z bibuły i krepiny


Zapisz na kurs

407/OC/A/2017

40.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

409 Wiosenno-świąteczne inspiracje


Zapisz na kurs

409/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
75.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

413 Twórcze spotkania z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

413/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

415 „W trosce o ucznia” – współczesne oblicza edukacji


Zapisz na kurs

415/OC/A/2017

10.00zł Konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

751 Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych


Zapisz na kurs

751/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

752 Kurs przygotowawczy na wychowawcę wypoczynku


Zapisz na kurs

752/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

752/OC/B/2017

100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

536 TIK w realizacji podstawy programowej i rozwoju zawodowym nauczyciela


Zapisz na kurs

536/OC/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

553 Wielkanoc inspiracją twórczą w plastyce


Zapisz na kurs

553/OC/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

553/OC/E/2017

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

237 Pomysł na dekoracje w szkole i przedszkolu


Zapisz na kurs

237/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli
Harmonogram

642 "Polubić czytanie... O możliwościach rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów"


Zapisz na kurs

642/OC/A/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele biblioteki szkolnej
Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

242 Planowanie pracy z dzieckiem autystycznym w szkole ogólnodostępnej


Zapisz na kurs

242/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół
Harmonogram

243 Kształcenie dualne - szanse i zagrożenia


Zapisz na kurs

243/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele kształcenia zawodowego
Harmonogram

243/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele kształcenia zawodowego
Harmonogram

243/OC/C/2017

bezpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele kształcenia zawodowego
Harmonogram

643 Zasady korzystania ze świadczeń emerytalnych i kompensacyjnych przez pracowników oświaty


Zapisz na kurs

643/OC/A/2017

bezpłatne Konferencja Dyrektorzy gimnazjów
Dyrektorzy przedszkoli
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Dyrektorzy szkól podstawowych
Dyrektorzy szkół zawodowych
Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

647 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości


Zapisz na kurs

647/OC/A/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

Oddział w Białej Podlaskiej

405 Dziecięce spotkania z literaturą w edukacji przedszkolnej


Zapisz na kurs

405/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

412 Rozwijanie kreatywności uczniów
w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

412/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

463 Edycja grafiki cz. II


Zapisz na kurs

463/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

581 Metody i techniki wyzwalające aktywność ucznia


Zapisz na kurs

581/OB/B/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół
Harmonogram

631 Bibułowe kwiaty


Zapisz na kurs

631/OB/A/2017

40.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

620 Wychowanie do wartości


Zapisz na kurs

620/OB/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół
Harmonogram

624 Metody i formy kształcenia zalecane w nowej podstawie programowej z przedmiotów przyrodniczych


Zapisz na kurs

624/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych
Harmonogram

628 Gry i zabawy wpływające na obniżenie poziomu agresji
u dzieci i młodzieży


Zapisz na kurs

628/OB/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

630 Praca w aplikacji Baltie


Zapisz na kurs

630/OB/A/2017

45.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram