Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Lista aktualnych kursów

Lista prezentuje aktualnie rozpoczęte lub planowane kursy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie na kurs wybierz opcję "Zapisz się". Kierownik szkolenia poinformuje Cię czy jest jeszcze możliwość dopisania do tego kursu. Jeśli miejsca są już wyczerpane zostaniesz przydzielony(a) do innej grupy.

Centrala w Lublinie

1001 Wgląd do prac konkursowych


Zapisz na kurs

1001/CD/A/2015

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Kurs doskonalący Czynni nauczyciele
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

1002 Szkolenie wewnętrzne dla pracowników LSCDN


Zapisz na kurs

1002/CD/A/2017

bezpłatne Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

1004 Konkurs ortograficzny


Zapisz na kurs

1004/CD/A/2017

do uzgodnienia Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

1005 Konkurs z języka angielskiego


Zapisz na kurs

1005/CD/A/2017

do uzgodnienia Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

1003 Sprawdzanie prac konkursowych


Zapisz na kurs

1003/CD/A/2017

do uzgodnienia Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

419 Planowanie i organizowanie zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem dostosowania metod pracy do indywidualnych możliwości uczniów


Zapisz na kurs

419/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

421 Teksty kultury w edukacji polonistycznej


Zapisz na kurs

421/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

442 Pudełko pomysłów w nauczaniu przyrody


Zapisz na kurs

442/CD/A/2017

30.00zł Warsztaty Nauczyciele przyrody
Harmonogram

484 Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów


Zapisz na kurs

484/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

455 Systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania elementów technicznych w grach sportowych


Zapisz na kurs

455/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wychowania fizycznego
Harmonogram

152 Organizacja efektywnej pracy zespołowej w szkole/placówce


Zapisz na kurs

152/CD/A/2017

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

154 Seminaria dla młodych stażem dyrektorów placówek oświatowych: Prawo oświatowe w praktyce dyrektora placówki oświatowej - sieć współpracy


Zapisz na kurs

154/CD/A/2016

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

497 Widoczne uczenie się w szkole


Zapisz na kurs

497/CD/A/2016

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

499 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

499/CD/C/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

404 Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania i czytania


Zapisz na kurs

404/CD/C/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

460 PREZItacje w chmurze


Zapisz na kurs

460/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs zdalny Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

991 Szkolenie do testów


Zapisz na kurs

991/CD/A/2016

10.00zł Test Czynni nauczyciele
Harmonogram

526 Dysleksja - rozpoznawanie ryzyka i wspomaganie dzieci z dysleksją w nauce czytania i pisania


Zapisz na kurs

526/CD/B/2017

50.00zł Seminarium Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

563 Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka


Zapisz na kurs

563/CD/B/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

568 Narzędzia internetowe do przygotowania materiałów dydaktycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej


Zapisz na kurs

568/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

568/CD/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

568/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

569 Usługi Google Apps for Education / G Suite na przykładzie poczty i kalendarza


Zapisz na kurs

569/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/D/2017

bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/B/2017

bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

569/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Warsztaty Konsultanci i specjaliści LSCDN
Harmonogram

575 Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka


Zapisz na kurs

575/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

588 Metody i techniki aktywizujące uczniów/słuchaczy w procesie dydaktycznym


Zapisz na kurs

588/CD/A/2017

bezpłatne Kurs zdalny Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych SWL
Harmonogram

594 How to teach English to (very) Young Learners


Zapisz na kurs

594/CD/A/2017

150.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

600 Aktywność ucznia jako warunek efektywności procesu dydakt.-wychow. w kształceniu mniejszości ukraińskiej


Zapisz na kurs

600/CD/A/2017

bezpłatne Warsztaty Nauczyciele języka ukraińskiego
Harmonogram

Oddział w Zamościu

435 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów


Zapisz na kurs

435/OZ/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele matematyki
Harmonogram

482 Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metod negocjacji i mediacji


Zapisz na kurs

482/OZ/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

446 Procedury, obszary, narzędzia i kryteria oceniania uczniów z wychowania fizycznego


Zapisz na kurs

446/OZ/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania fizycznego
Harmonogram

499 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

499/OZ/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

160 Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów


Zapisz na kurs

160/OZ/K/2017

do uzgodnienia Warsztaty Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Zespół nauczycieli
Harmonogram

411 „Mały patriota” – wychowanie patriotyczne w klasach I-III


Zapisz na kurs

411/OZ/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

752 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku


Zapisz na kurs

752/OZ/A/2017

100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

519 Biblioteka miejsce dla człowieka, czyli jak wychować czytelnika?


Zapisz na kurs

519/OZ/B/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele biblioteki szkolnej
Harmonogram

533 Nauka programowania jako element budowania kompetencji cyfrowych


Zapisz na kurs

533/OZ/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
bezpłatne Seminarium Nauczyciele informatyki
Harmonogram

534 Rozwijanie uzdolnień informatycznych uczniów - nauka programowania


Zapisz na kurs

534/OZ/D/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele informatyki
Harmonogram

534/OZ/C/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele informatyki
Harmonogram

537 Współczesne wyzwania dla katechezy


Zapisz na kurs

537/OZ/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

570 Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży


Zapisz na kurs

570/OZ/B/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

754 Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Zapisz na kurs

754/OZ/A/2017

55.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

590 Praca z uczniem zdolnym na katechezie


Zapisz na kurs

590/OZ/A/2017

bezpłatne Konferencja Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

599 Wymagania doświadczalne w edukacji chemicznej


Zapisz na kurs

599/OZ/A/2017

bezpłatne Seminarium Nauczyciele chemii
Harmonogram

Oddział w Chełmie

418 Polubić czytanie. Lektury gimnazjalistów


Zapisz na kurs

418/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

420 Przygoda z książką w klasach IV – VI szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

420/OC/A/2016

10.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

478 Wartości religijne w aspekcie celów edukacyjnych


Zapisz na kurs

478/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

478/OC/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele religii prawosławnej
Harmonogram

483 Kreatywne lekcje wychowawcze


Zapisz na kurs

483/OC/A/2016

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

494 Gry i zabawy przeciwko agresji


Zapisz na kurs

494/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

507 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty


Zapisz na kurs

507/OC/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

508 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego


Zapisz na kurs

508/OC/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

509 Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego


Zapisz na kurs

509/OC/A/2016

50.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

511 Prawo oświatowe


Zapisz na kurs

511/OC/A/2017

40.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

499 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

499/OC/B/2016

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

499/OC/A/2016

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

402 Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu


Zapisz na kurs

402/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404 Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania i czytania


Zapisz na kurs

404/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404/OC/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

459 Zasoby i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie języków obcych


Zapisz na kurs

459/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języków obcych
Harmonogram

591 Zabawy ruchowo - taneczne w młodszym wieku szkolnym


Zapisz na kurs

591/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

591/OC/B/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

Oddział w Białej Podlaskiej

473 Komunikacja w klasie podczas lekcji religii


Zapisz na kurs

473/OB/C/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

404 Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania i czytania


Zapisz na kurs

404/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404/OB/C/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

404/OB/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

462 Edycja grafiki cz. I


Zapisz na kurs

462/OB/F/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

541 Baltie pomaga programować – czyli programowanie nie takie trudne cz. 1


Zapisz na kurs

541/OB/C/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

223 Organizacja pracy świetlicy - odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli


Zapisz na kurs

223/OB/A/2017

bezpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

581 Metody i techniki wyzwalające aktywność ucznia


Zapisz na kurs

581/OB/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół
Harmonogram

225 Rozwijanie kompetencji informatycznych z nauką programowania


Zapisz na kurs

225/OB/A/2017

do uzgodnienia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram