Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Lista aktualnych kursów

Lista prezentuje aktualnie rozpoczęte lub planowane kursy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie na kurs wybierz opcję "Zapisz się". Kierownik szkolenia poinformuje Cię czy jest jeszcze możliwość dopisania do tego kursu. Jeśli miejsca są już wyczerpane zostaniesz przydzielony(a) do innej grupy.

Centrala w Lublinie

1001 Zaburzenia osobowości - czym są i jak je rozpoznać?


Zapisz na kurs

1001/CD/A/2017

nieodpłatne Test Szkolenie wewnętrzne
Harmonogram

405 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej


Zapisz na kurs

405/CD/D/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

423 Cele wychowawcze na lekcjach języka polskiego


Zapisz na kurs

423/CD/A/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

465 Narzędzia internetowe dla nauczyciela


Zapisz na kurs

465/CD/B/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

465/CD/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

159 Statut szkoły – nowelizacje dotychczasowych zapisów dokumentacji szkolnej w świetle zmian związanych z reformą oświaty


Zapisz na kurs

159/CD/A/2017

nieodpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

447 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów


Zapisz na kurs

447/CD/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele matematyki
Harmonogram

485 Budowanie zespołu klasowego


Zapisz na kurs

485/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

489 Profilaktyka agresji w szkole z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych


Zapisz na kurs

489/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

493 Nowatorskie metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego


Zapisz na kurs

493/CD/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

504 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego


Zapisz na kurs

504/CD/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

507 Metody i techniki aktywizujące uczniów w procesie dydaktycznym


Zapisz na kurs

507/CD/A/2017

10.00zł Kurs zdalny Nauczyciele II, III i IV etapu edukacyjnego
Harmonogram

535 Organizacja edukacji z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018


Zapisz na kurs

535/CD/B/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele wychowania fizycznego
Harmonogram

992 Do testów


Zapisz na kurs

992/CD/A/2017

nieodpłatne Test Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

566 Matematyka na egzaminie ósmoklasisty


Zapisz na kurs

566/CD/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Konferencja Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Harmonogram

571 Motywowanie uczniów, czyli jak sprawić, żeby uczeń chciał bardziej niż nauczyciel


Zapisz na kurs

571/CD/A/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

572 Angielski w dźwiękach, czyli nauczanie fonetyki angielskiej dla nauczycieli przedszkoli i klas 1-3


Zapisz na kurs

572/CD/A/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

573 Kreatywne metody oceniania postępów dzieci w nauce - ocenianie kształtujące


Zapisz na kurs

573/CD/A/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

574 Tylko spokojnie! Czyli jak radzić sobie z trudnym zachowaniem rodziców naszych uczniów


Zapisz na kurs

574/CD/A/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

575 Rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia, czyli jak wyhodować lepszy mózg


Zapisz na kurs

575/CD/A/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

576 Angielski w dźwiękach, czyli nauczanie fonetyki angielskiej dla nauczycieli klas 4+


Zapisz na kurs

576/CD/A/2017

100.00zł Warsztaty Nauczyciele języka angielskiego
Harmonogram

580 Myślenie krytyczne. Narzędzia TOC w kształceniu umiejętności kluczowych


Zapisz na kurs

580/CD/A/2017

10.00zł Konferencja Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

Oddział w Zamościu

432 Praktyczne nauczanie techniki z wykorzystaniem projektów technicznych


Zapisz na kurs

432/OZ/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
60.00zł Warsztaty Nauczyciele techniki
Harmonogram

465 Narzędzia internetowe dla nauczyciela


Zapisz na kurs

465/OZ/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

154 Skuteczny manager – czyli jak zorganizować pracownię techniczną


Zapisz na kurs

154/OZ/A/2017

nieodpłatne Konferencja Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
Harmonogram

173 Aktywizujące metody i techniki w kształceniu zawodowym


Zapisz na kurs

173/OZ/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Kurs doskonalący Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

504 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego


Zapisz na kurs

504/OZ/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

505 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego


Zapisz na kurs

505/OZ/B/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

505/OZ/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

547 Zmiany w edukacji od roku szkolnego 2017-2018


Zapisz na kurs

547/OZ/B/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

552 Biblioteka miejsce dla człowieka, czyli jak wychować czytelnika


Zapisz na kurs

552/OZ/B/2017

nieodpłatne Seminarium Nauczyciele biblioteki szkolnej
Harmonogram

564 Realizacja nowej podstawy programowej na lekcjach geografii


Zapisz na kurs

564/OZ/A/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele geografii
Nauczyciele przyrody
Harmonogram

184 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej


Zapisz na kurs

184/OZ/B/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

567 Lekcja muzealna nt.:" Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst.


Zapisz na kurs

567/OZ/A/2017

160.00zł Warsztaty Nauczyciele języka polskiego
Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
Harmonogram

189 Organizacja wycieczek i imprez przez szkoły/placówki oświatowe


Zapisz na kurs

189/OZ/A/2017

nieodpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

Oddział w Chełmie

404 Zabawy i ćwiczenia wspomagające poznawanie otaczającego świata


Zapisz na kurs

404/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

405 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej


Zapisz na kurs

405/OC/A/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

418 Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym


Zapisz na kurs

418/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele języka polskiego
Harmonogram

460 Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej


Zapisz na kurs

460/OC/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

524 Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


Zapisz na kurs

524/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

159 Statut szkoły – nowelizacje dotychczasowych zapisów dokumentacji szkolnej w świetle zmian związanych z reformą oświaty


Zapisz na kurs

159/OC/A/2017

nieodpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Harmonogram

162 Budowanie i modyfikowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego


Zapisz na kurs

162/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Harmonogram

488 Bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych


Zapisz na kurs

488/OC/A/2017

10.00zł Seminarium Nauczyciele II, III i IV etapu edukacyjnego
Harmonogram

493 Nowatorskie metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego


Zapisz na kurs

493/OC/A/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

503 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty


Zapisz na kurs

503/OC/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

504 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego


Zapisz na kurs

504/OC/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

505 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego


Zapisz na kurs

505/OC/A/2017

35.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

751 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku


Zapisz na kurs

751/OC/A/2017

100.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

535 Organizacja edukacji z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018


Zapisz na kurs

535/OC/A/2017

nieodpłatne Konferencja Nauczyciele wychowania fizycznego
Harmonogram

536 Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018


Zapisz na kurs

536/OC/A/2017

nieodpłatne Konferencja Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Dyrektorzy szkól podstawowych
Harmonogram

536/OC/B/2017

nieodpłatne Konferencja Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Dyrektorzy szkól podstawowych
Harmonogram

537 DOBRY START - planowanie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2017/2018


Zapisz na kurs

537/OC/A/2017

- brak miejsc w tej grupie -
nieodpłatne Konferencja Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Harmonogram

538 Konstruowanie i realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych szkół i placówek


Zapisz na kurs

538/OC/A/2017

nieodpłatne Seminarium Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Konsultanci LSCDN
Harmonogram

183 Dostosowanie realizacji podstawy programowej do potrzeb ucznia z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Zapisz na kurs

183/OC/A/2017

nieodpłatne Szkolenie rady pedagogicznej Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujacy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Harmonogram

Oddział w Białej Podlaskiej

401 Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu


Zapisz na kurs

401/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Harmonogram

478 Uczniowie trudni wychowawczo na lekcjach religii


Zapisz na kurs

478/OB/B/2017

10.00zł Warsztaty Nauczyciele religii katolickiej
Harmonogram

482 Kreatywne lekcje wychowawcze cz.1


Zapisz na kurs

482/OB/A/2017

10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele II, III i IV etapu edukacyjnego
Harmonogram

551 Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej cz. I


Zapisz na kurs

551/OB/B/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

551/OB/D/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

551/OB/C/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

551/OB/E/2017

- brak miejsc w tej grupie -
10.00zł Kurs doskonalący Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Harmonogram

190 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjno - terapetycznymi


Zapisz na kurs

190/OB/A/2017

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia Szkolenie rady pedagogicznej Rada pedagogiczna
Harmonogram