Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Specjalne potrzeby edukacyjne

700.Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

Informacje podstawowe

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Specjalne potrzeby edukacyjne
Forma
Konferencja
Liczba godzin
5
Odpłatność
nieodpłatne

Opis szkolenia

Organizacja
9 maja (środa) 2018 r. godz. 9.30 - 14.00
Program
 • 9.30-9.40 Otwarcie Konferencji
 • 9.40-10.15 Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak – Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Zróżnicowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla szkoły ogólnodostępnej
 • 10.15 - 10.45 Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk - Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Projektowanie uniwersalne w nauczaniu w inkluzyjnej szkole ogólnodostepnej
 • 10.45 – 11.15 Dr Renata Kołodziejczyk, dr Aleksandra Borowicz –  Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Dostępność materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 11.15 – 11.45 Prof. dr hab. Alina Maciejewska - Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Pułapki w kształceniu językowym uczniów niedosłyszących
 • 11.45 – 12.20 Przerwa kawowa
 • 12.20 – 12.40 Dr Agnieszka Dłużniewska – Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  – Nauczyciel – uczeń – klasa – tworzenie środowiska sprzyjającego kształtowaniu umiejętności pracy z tekstem u  ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 12.40 – 13.00 Dr Agata Szabała-Walczuk – Katedra Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Uczeń z problemami psychicznymi w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej - nowe wyzwania dla pracy wychowawczej i profilaktycznej.
 • 13.00 – 13.20 Prof. UMCS, dr hab. Jolanta Panasiuk – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  – Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole 
 • 13.20 – 13.40 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego) - Przykłady dobrej praktyki i rozwiązań w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 13.40 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagodzy i psycholodzy szkolni, Pedagodzy specjalni
Kierownik
Dariusz Kiszczak,

Lokalizacja