Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Informatyka, TIK

463.PREZItacje w chmurze

Informacje podstawowe

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Informatyka, TIK
Forma
Kurs zdalny
Liczba godzin
30
Odpłatność
10.00PLN

Opis szkolenia

Organizacja
19.02.2018 – 25.03.2018
Program
  • Obsługa platformy Moodle 2.8.
  • Rodzaje licencji w portalu Prezi.
  • Zakładanie konta Public lub Edu Enjoy.
  • Wyszukiwanie i modyfikacja prezentacji publicznych.
  • Podstawowe techniki pracy nad prezentacją: stosowanie gotowego szablonu, wstawianie treści, proste transformacje obiektów, edycja ścieżki, tryby pokazu.
  • Techniki zaawansowane, m. in.: modyfikacja użytego szablonu, dodawanie ramek (slajdów), modyfikacja ścieżki, wstawianie slajdów z PowerPointa i plików PDF.
  • Aplikacja Prezi Desktop, eksport prezentacji do pliku PEZ, tworzenie przenośnej prezentacji ZIP.
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Uwagi
Kurs zdalny odbywa się na platformie LSCDN-Moodle.
Od uczestników kursu zdalnego wymagana jest systematyczna praca, terminowe wywiązywanie się z zadań, wytrwałość i samodyscyplina.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest zadeklarowanie biegłości w korzystaniu z Internetu i zaakceptowanie zasad pracy zdalnej. Przydatna okaże się znajomość platformy Moodle.
Zasady pracy zdalnej i warunku zaliczenia kursu zdalnego:
1. Od momentu rozpoczęcia kursu nauka i komunikacja odbywa się wyłącznie na platformie Moodle, w formie asynchronicznej, tzn. nie ma wymogu równoczesnego uczestnictwa w aktywnościach.
2. Praca zdalna przebiega w cyklu tygodniowym, czyli pierwszego dnia danego tygodnia odkrywane są zasoby i aktywności przewidziane na dany tydzień.
3. Wymagane są minimum dwa logowania na platformę w ciągu każdego tygodnia.
4. Prowadzący ogłasza swoje cotygodniowe komunikaty na Forum aktualności. Do kontaktów z prowadzącym i innymi uczestnikami przeznaczone są Wiadomości prywatne oraz Forum konsultacyjne.
Prowadzący zobowiązuje się zareagować w ciągu 2 dni na pojawiające się zapytania.
5. Aktywności są terminowe, muszą zostać wykonane w wyznaczonym czasie.
6. Aktywności są punktowane. Minimum potrzebne do zaliczenia kursu to 70% punktów.
Prowadzący
Ewa Czerniecka
Kierownik
Ewa Czerniecka,

Lokalizacja