Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

236.Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie – przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Informacje podstawowe

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
6
Odpłatność
do uzgodnienia

Opis szkolenia

Organizacja
2018 r. I-II kw. Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.
Program
  • Charakterystyka ucznia uzdolnionego humanistycznie

  • Formy wsparciaucznia zdolnego przez nauczyciela języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

  • Tworzenie wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym: tekst argumentacyjny i interpretacja porównawcza.

  • Zasady oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym.

  • Kwalifikacja błędów.

  • Analiza wypracowań uczniowskich

Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Uwagi
Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! (karta zgłoszenia - wzór nr 2). Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!
Prowadzący
Beata Chmura
Kierownik
Beata Chmura,

Lokalizacja