Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

184.Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Informacje podstawowe

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
6
Odpłatność
do uzgodnienia

Opis szkolenia

Organizacja
2017 r. IV kw.,2018 r. I-II kw. Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.
Program
  • Neurodydaktyka – jak uczyć, aby wykorzystać potencjał mózgu?
  • Rozpoczynanie lekcji – rola pytań otwierających.
  • Przetwarzanie informacji – czym jest głębokość przetwarzania informacji.
  • Analiza przykładowych materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniem.
  • Związek między doborem zadań i ćwiczeń a efektywnością uczenia się.
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Uwagi
Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! (karta zgłoszenia - wzór nr 2). Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!
Prowadzący
Małgorzata Spierzak
Kierownik
Małgorzata Spierzak,

Karty zgłoszenia

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie DOC.

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF.

Wypełnioną, podpisaną i ostemplowaną przez kierownika placówki, kartę należy przesłać faxem pod numer 81 53 446 34 lub pocztą tradycyjną pod adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. Można też wysłać zeskanowany dokument z podpisem na adres e-mailowy mjurak@lscdn.pl.

Panel Kursanata

Lokalizacja