Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

172.Realizacja, monitorowanie i dokumentowanie podstawy programowej w kształceniu zawodowym

Informacje podstawowe

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Odpłatność
do uzgodnienia

Opis szkolenia

Organizacja
2017 r. IV kw., 2018 r. I-II kw.
Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.
Program
  • Projektowanie cyklu działań zmierzających do podniesienia efektywności nauczania w oparciu o ewaluację realizacji podstawy programowej.
  • Określanie słabych i mocnych stron uczniów w oparciu o wyniki egzaminów zawodowych.
  • Problemy pojawiające się w realizacji podstawy programowej.
  • Konstrukcja cyklu pytań pomocniczych wspomagających monitorowanie realizacji podstawy programowej.
  • Konstrukcja zadań sprawdzających umiejętności określone w poszczególnych obszarach wymagań edukacyjnych opisanych w podstawie programowej.
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Uwagi
Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! (karta zgłoszenia - wzór nr 2). Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!
Prowadzący
Andrzej Lipski, Artur Gontarz, Bożena Panasiuk, Ryszard Perkowski
Kierownik
Artur Gontarz, Ryszard Perkowski, Andrzej Lipski, Bożena Panasiuk,

Karty zgłoszenia

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie DOC.

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF.

Wypełnioną, podpisaną i ostemplowaną przez kierownika placówki, kartę należy przesłać faxem pod numer 81 53 446 34 lub pocztą tradycyjną pod adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. Można też wysłać zeskanowany dokument z podpisem na adres e-mailowy mjurak@lscdn.pl.

Panel Kursanata

Lokalizacja