Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

168.Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje podstawowe

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
4
Odpłatność
zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia

Opis szkolenia

Organizacja
2017 r. III-IV kw., 2018 r. I-II kw.
Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.
Program
  • Analiza orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • Określanie specjalnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych ucznia i sposobów realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • Indywidualizacja oddziaływań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Uwagi
Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! (karta zgłoszenia - wzór nr 2). Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!
Prowadzący
Barbara Kostrobała, Bożena Lewtak
Kierownik
Barbara Kostrobała, Bożena Lewtak,

Karty zgłoszenia

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie DOC.

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF.

Wypełnioną, podpisaną i ostemplowaną przez kierownika placówki, kartę należy przesłać faxem pod numer 81 53 446 34 lub pocztą tradycyjną pod adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. Można też wysłać zeskanowany dokument z podpisem na adres e-mailowy mjurak@lscdn.pl.

Panel Kursanata

Lokalizacja