Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Kursy, szkolenia, konferencje

Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

Numer szkolenia:

164

Forma:

Szkolenie rady pedagogicznej

Kategoria szkolenia:

Dla dyrektorów i szkół/placówek

Obszar:

Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

Program szkolenia:

  • Przykłady metod i technik wyzwalających aktywność ucznia.
  • Praca w grupach jako forma pozytywnie wpływająca na aktywność uczniów.
  • Środki dydaktyczne sprzyjające aktywności uczniów.

Adresat:

Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)

Organizacja:

2017 r. IV kw., 2018 r. I-II kw.
Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.

Prowadzący:

Agnieszka Kałakucka
Barbara Wysokińska
Ewa Makowska
Małgorzata Spierzak

Kierownik szkolenia:

Agnieszka Kałakucka
Beata Wysokińska
Ewa Makowska
Małgorzata Spierzak

Odpłatność:

zwrot kosztów delegacji i materiałów - zależy od miejsca szkolenia

Liczba godzin:

5

Uwagi do szkolenia:

Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! (karta zgłoszenia - wzór nr 2). Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!

Karty zgłoszenia:

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie DOC.

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF.

Wypełnioną, podpisaną i ostemplowaną przez kierownika placówki, kartę należy przesłać faxem pod numer 81 53 446 34 lub pocztą tradycyjną pod adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. Można też wysłać zeskanowany dokument z podpisem na adres e-mailowy mjurak@lscdn.pl.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz