Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Inne konkursy

Strona znajduje się w archiwum.

22.11.2017
Bożena Jarmuł

XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Organizowany jest w ramach obchodów światowego Dnia Bezpiecznego Internetu Safer Internet Day, pod hasłem: 'Razem zmieniamy Internet na lepsze' przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują: Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk, Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział lubelski.

 

 

 

 

 

Organizacja Konkursu:
konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego.
Etap szkolny przeprowadzany jest na terenie zgłoszonej placówki z wykorzystaniem zadań przesłanych przez organizatora – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego.
Etap regionalny przeprowadzany jest w siedzibie organizatora, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez placówkę.

Etap szkolny:
 termin przeprowadzenia: do· 15.12.2017 r.
 miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły·
 termin przesłania listy laureatów na adres e-mail:· konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017 r.
Etap regionalny:
 termin przeprowadzenia: 16.02.2018 r. godz. 8:00-15:00·
 miejsce przeprowadzenia konkursu:·
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6
 ogłoszenie wyników: 16.02.2017 r. w siedzibie i na stronie internetowej organizatora.·

Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół prowadzonych przez inne podmioty lub inne Gminy/Powiaty jest zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 5.12.2017 r. pod adres e - mail: konkurs@zsen.lublin.pl lub korzystając z formularza zgłoszeniowego

Przystąpienie uczniów do etapu szkolnego odbywającego się na terenie danej szkoły w dniu ustalonym przez komisję szkolną, nie później niż do dnia 15.12.2017 r. z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez organizatora.

Przesłanie listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017 r.

Przybycie laureatów etapu szkolnego wraz z opiekunem do siedziby organizatora na etap regionalny.
Uwaga: uczestnicy wraz opiekunem grupy przybywają na konkurs na koszt własny.

Uczestnicy przystępujący do regionalnego etapu konkursu  wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych  i publikację wizerunku w zakresie podejmowania czynności związanych z organizacją, promocją konkursu, publikacją list laureatów i wyróżnionych.

Szczegółowe informacje na stronach Organizatora oraz w regulaminie Konkursu.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:

Zakładanie nowego profilu

W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.


Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:

Zarejestruj nowy profil