Spotkania doradców z nauczycielami
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Spotkania doradców z nauczycielamiData spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

18
Z cyklu: Jak efektywnie zarządzać szkołą? Zajęcia warsztatowe dla dyrektorów i wicedyrektorów rozpoczynających pracę na stanowisku kierowniczym lub z krótkim stażem pracy na stanowisku.
Spotkanie prowadzi Barbara Warda i Ewa Barszcz
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Dyrektorzy szkół podstawowych
Dyrektorzy gimnazjów
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Warda Barbara

Kadra kierownicza

Szkoła Podstawowa nr 16 im. F.Chopina w Lublinie
ul. Poturzyńska 2
sala konferencyjna.

28.09.2017
godz. 13.30 (czwartek)

Uwagi:

-
Czy warto być przedsiębiorczym? Doskonalenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych. Lekcja otwarta doracy. Wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy.
Spotkanie prowadzi Barbara Warda
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele gimnazjów

Warda Barbara

Wiedza o społeczeństwie

Szkoła Podstawowa nr 16 im. F.Chopina w Lublinie
ul. Poturzyńska 2
sala 207

27.09.2017
godz. 10.20 (środa)

Uwagi:

-
Wspomaganie nauczyciela przyrody i biologii w pracy dydaktycznej.
Spotkanie prowadzi Alicja Kasińska
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Kasińska Alicja

Biologia
Przyroda

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
pl. Wolności 4
sala 21

25.09.2017
godz. 15:00 – 15:30

Uwagi:

• planowanie pracy nauczyciela w kontekście wymagań podstawy programowej,
• planowanie pracy dydaktycznej w klasach IV i VII szkoły podstawowej,
• tworzenie sieci współpracy nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,
• planowanie rozwoju zawodowego w świetle wymagań na kolejne stopnie awansu,
• diagnoza potrzeb nauczycieli.

Jak uczyć przyrody w klasie IV szkoły podstawowej?
Spotkanie prowadzi Alicja Kasińska
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół podstawowych

Kasińska Alicja

Przyroda

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
pl. Wolności 4
sala 21

25.09.2017
godz. 15:30 – 17:00

Uwagi:

Spotkanie z panią Małgorzatą Gajewską, współautorką podręcznika Przyroda 4, Wydawnictwa OPERON.
Inicjacja sieci współpracy nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych.

Organizacja doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
Spotkanie prowadzi Ewa Wójtowicz, Anna Rejmak-Konopska
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele przedszkoli

Wójtowicz Ewa

Wychowanie przedszkolne

Przedszkole nr 47
ul. Mieszka I 3

21.09.2017
godz. 16.30

Uwagi:

W programie:

- wdrażanie nowej podstawy programowej
- diagnoza potrzeb nauczycieli

Program wychowawczo-profilaktyczny w bursie
Spotkanie prowadzi Wiesław Bodo
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele/wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych

Bodo Wiesław

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bursa Szkolna nr 1
ul. Ks. J. Popiełuszki 7

22.09.2017
godz. 14.00

Uwagi:

Konsultacja zbiorowa

Nowe wyzwania w pracy nauczyciela w roku szkolnym 2017/2018.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół podstawowych

Sagan Małgorzata

Język polski

Szkoła Podstawowa nr 16 im. F. Chopina
ul. Poturzyńska 2
sala 202 (II piętro)

25.09.2017
godz. 15.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału w spotkaniu: malsagan@wp.pl

Planowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018. I. Innowacje w pracy nauczyciela.
Spotkanie prowadzi Barbara Boguta, Ilona Cygan
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

Boguta Barbara

Oligofrenopedagogika

SOSW nr 2
ul. Głuska 5
sala 34

26.09.2017
godz. 16:00

Uwagi:

II temat spotkania w dniu 26.09.2017 - Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w wykorzystaniem AAC i urządzeń technicznych.
Prowadzenie: Ilona Cygan

Zamknięte w kropli wosku – plener malarski.
Spotkanie prowadzi Iwona Jędruszko
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów

Basińska Małgorzata

Plastyka

Ośrodek Lech w Suścu.

29.09.2017
godz.

Uwagi:

Plener trwa od 29.09 - 1.10.2017 r.
Opłata wynosi 90,00 zł i obejmuje zakwaterowanie, koszty organizacyjne i część materiałów plastycznych. Dojazd indywidualny.
Zapisy na adres mbasinska1@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Wystawa interaktywna „Uwaga! Granica…”, warsztaty .
Spotkanie prowadzi Emilia Lipa
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Basińska Małgorzata

Plastyka
Wiedza o kulturze

Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5

27.09.2017
godz. 15.00

Uwagi:

Planowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018.