Spotkania doradców z nauczycielami
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Spotkania doradców z nauczycielamiData spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

6
XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”
Spotkanie prowadzi
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego
20-346 Lublin
ul. Długa 6

2018-02-16
godz. 8:00-15:00

Uwagi:

. Organizacja Konkursu
• konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego.
• etap szkolny przeprowadzany jest na terenie zgłoszonej placówki z wykorzystaniem zadań przesłanych przez organizatora – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego.
• etap regionalny przeprowadzany jest w siedzibie organizatora, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez placówkę.

Terminy etapów konkursu:
 Etap szkolny:
• termin przeprowadzenia: do dnia 15.12.2017r.
• miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
• termin przesłania listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017r.
 Etap regionalny:
• termin przeprowadzenia: 16.02.2018r. godz. 8:00-15:00
z podziałem na grupy konkursowe
godz. 8:00-10:00 szkoły podstawowe,
godz. 11:00 -15:00 szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja
• miejsce przeprowadzenia konkursu:
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6
• ogłoszenie wyników: 16.02.2018r. w siedzibie i na stronie internetowej organizatora.

Uczestnictwo w Konkursie
Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, nie dokonują zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół prowadzonych przez inne podmioty lub inne Gminy/Powiaty jest
• zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 5.12.2017r. na adres e - mail: konkurs@zsen.lublin.pl
• przystąpienie uczniów do etapu szkolnego odbywającego się na terenie danej szkoły w dniu ustalonym przez komisję szkolną, nie później niż do dnia 15.12.2017r. z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez organizatora.
• przesłania listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017r.

Przygotowanie nauczycieli i uczniów do publicznych wystąpień.
Spotkanie prowadzi Renata Dąbrowska-Jagieło - Centrum Szkoleń INTEGRA
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

LCKZiU
ul. Magnoliowa 8
sala 116

2018-02-21
godz. godz. 16.00.

Uwagi:

Spotkanie w ramach sieci Akademia Nauczyciela. Organizator spotkania Ewa Dębska. Zaprasza Jadswiga Witkowska- Kunach

Przygotowanie nauczycieli i uczniów do publicznych wystąpień
Spotkanie prowadzi Renata Dąbrowska Jagieło
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8 s.107

2018-02-21
godz. 16:00

Uwagi:

-
Programy Cad w praktyce szkolnej. Wykłady w ramach spotkań sieci Akademia Nauczyciela – "Z ICT za pan brat”
Spotkanie prowadzi Zbigniew Niedbała, ZSLiT Warszawa
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
ul. Długa 6
sala konferencyjna

2018-03-03
godz. 12:00 - 13:30

Uwagi:

Liczba miejsc ograniczona. Proszę o przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem formularza https://goo.gl/forms/49OrAJS3bnT7VcG53. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.
Spotkanie organizowane jest dla osób, które chciałyby poznać podstawy dotyczące projektowania w programach Cad.
W ramach kolejnych spotkań (w zależności od zainteresowania) przewidywane są warsztaty z projektowania w Cad.
Dla uczestników przewidziane są zaświadczenia dotyczące udziału w szkoleniu.